Rosler MURR2 Schunk

Vodíková strategie jako impuls pro další rozvoj

Vodík byl ještě nedávno coby zdroj čisté energie používaný pouze v laboratorních aplikacích. Přestože jde o velmi perspektivní a ekologické palivo, jeho rozšíření bránily nákladné či neexistující technologie, nízká poptávka nebo nedostatečná infrastruktura.

 
Tento trend se však postupně mění a vodík se nezadržitelně dostává do popředí jako alternativa fosilních paliv a jako zdroj uchovávání energie – a to i v České republice. Jedním z důležitých impulsů roku 2021 bylo schválení tzv. Vodíkové strategie ČR, kterou v polovině července představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Strategie se zaměřuje na vodíkové technologie, které mají potenciál přispět k hospodářskému růstu České republiky. Vzhledem k tomu, že vodík v budoucnu sehraje roli paliva, suroviny a uložiště energie, je strategie určena zejména pro aktéry z oblasti dopravy, chemického průmyslu, energetiky, výrobce vodíkových technologií, uživatele vodíkových technologií a občany,“ vysvětluje Jan Sochor, analytik z České vodíkové technologické platformy (HYTEP).

V příštích 10 letech strategie vidí hlavní nasazení nízkouhlíkového vodíku zejména v chemickém průmyslu, kde dopomůže ke snižování emisí skleníkových plynů. V oblasti dopravy pak v městské autobusové, železniční, nákladní i osobní přepravě.

Přibývá i plnicích stanic

O tom, že použití vodíku třeba ve veřejné dopravě přichází ke slovu, svědčí i zájem řady měst o vozidla na tento typ pohonu. Například Dopravní podnik v Ústí nad Labem nedávno vysoutěžil dodávku 20 autobusů na vodík a město má již stavební povolení na vodíkovou plnicí stanici. O autobusy tankující vodík usiluje i Ostrava, která jich do roku 2023 poptává deset. Další vodíkové autobusy mají od roku 2024 jezdit i na Karvinsku.

Ruku v ruce s rozšiřováním počtu vozidel na vodík logicky roste a nadále má růst i počet plnicích stanic. „Jen rafinérská skupina Orlen Unipetrol staví již letos na našem území dvě nové plnicí stanice na tankování vodíku. Jednu na pražském Barrandově a druhou v Litvínově. Celkem jich jen Orlen do roku 2030 plánuje na našem území postavit 22,“ říká Jan Sochor.

Česko by se v budoucnu navíc mělo stát místem, kde se budou vodíkové autobusy i vyrábět. To ostatně plánuje společnost Iveco. Podle výše zmíněné české vodíkové strategie má být hlavním tahounem spotřeby vodíku v ČR doprava, zejména ta nákladní. Nákladní automobily by měly v roce 2050 spotřebovávat zhruba 700 tisíc tun vodíku ročně, dalších 145 tisíc tun pak má připadat na spotřebu osobních automobilů. Těch by mohlo po českých silnicích podle vodíkové strategie v roce 2030 jezdit 45 tisíc a v roce 2050 již 600 tisíc. A už nyní přicházejí dopravci se zapojením vodíkových automobilů do svých flotil.Zajímavým českým příspěvkem do vodíkové nákladní mobility je rovněž vývoj inovativního bezemisního nákladního vozidla, na kterém se podílí konsorcium pěti českých vědeckých institucí a firem, pod vedením společnost ÚJV Řež. Prototyp elektromobilu s vodíkovým palivovým článkem bude postaven na robustním podvozku Tatra a vybaven řadou podpůrných technologií, které umožní provoz vozidla v náročných podmínkách. Projekt, podpořený Technologickou agenturou ČR, představí nový vůz už v závěru roku 2023.
 
Publikováno: 15. 10. 2021 | Počet přečtení: 244