Rosler MURR2 Schunk

LG přejde na obnovitelné energie

Společnost LG Electronics zveřejnila svůj závazek přejít do roku 2050 zcela na obnovitelné zdroje energie jako součást své strategie udržitelnosti. To doplňuje její dřívější příslib dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality, v níž se zavázala snížit do roku 2030 emise uhlíku ve fázi výroby na 50 % standardů z roku 2017.

 

Transformace bude postupovat region po regionu, počínaje Severní Amerikou, kde budou všechny kanceláře a výrobní závody do roka poháněny obnovitelnou energií. Výrobní závody společnosti LG mimo Koreu mají za cíl v příštích čtyřech letech převést 50 % své potřeby elektrické energie na obnovitelné zdroje.

Dosažení tohoto cíle v celosvětovém měřítku bude vyžadovat různorodou strategii, včetně instalace vysoce účinných solárních panelů LG na budovách společnosti, využití smluv o nákupu elektřiny, které umožňují společnostem nakupovat elektřinu přímo od dodavatelů, využití certifikátů REC (Renewable Energy Credit) a účast v programu Green Premium v Koreji, domovském trhu společnosti LG, pro nákup čisté energie přímo od Korea Electric Power Corporation (KEPCO).

LG v současné době instaluje solární moduly o výkonu 3,2 MW ve výrobním závodě v indické Noidě, kde vyrábějí elektřinu i pro napájení administrativní budovy. Tento projekt bude rozšířen v rámci Mechanismu čistého rozvoje (Clean Development Mechanism, CDM), což společnosti LG umožní získat certifikáty na snížení emisí uhlíku na základě Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

 
Publikováno: 30. 7. 2021 | Počet přečtení: 304