rosler murr Schunk

Přechodem na lineární vedení firma ušetří ročně téměř 600 tisíc eur

Velký výrobce automobilových motorů v Mexiku se u svých průmyslových myček potýkal v průměru se čtyřmi poruchami lineárních vedení měsíčně. Přechodem na lineární vedení řady NH od společnosti NSK dosáhl významných úspor.

 
S přihlédnutím k předchozím nákladům spojeným s odstávkami výroby, výměnou dílů, prací a nutnému domazávání bylo vypočteno, že roční úspory jsou 696 155 dolarů, což je přibližně 577 314 eur.

Dvě automatické myčky dílů hrají v procesu výroby motorů v automobilovém závodě zásadní roli. Jeden stroj omývá bloky motoru, aby z nich odstranil nečistoty po obrábění, a druhý plní stejný úkol na hlavách motoru. Odborníci společnosti NSK provedli v rámci programu AIP (Addeed Value Programme) detailní zhodnocení aplikace, které odhalilo, že komponenty průmyslových myček jsou vystaveny silně korozivnímu prostředí, jehož příčinou je mycí roztok obsahující částice kovu, zbytky chladicí kapaliny a čisticí chemikálie.

Korozní oxidace předčasně poškozovala vozíky ve čtyřech lineárních vedeních umístěných na spodní straně stroje, což po čase vedlo k jejich zadření. Tým specialistů NSK proto doporučil použití lineárních vedení řady NH.

Důvodem, proč mají lineární vedení NH/NS mnohem větší trvanlivost, je využití mnoha inovací, zvláště speciální geometrie oběžných drážek pro kuličky. Kromě toho až o 30 % vyšší dynamická únosnost pomáhá uživatelům zajistit ve srovnání s předchozí generací vedení dvojnásobnou únavovou trvanlivost, a to při zachování kompaktního tvaru a malé hmotnosti vedení. Důležité je, že vedení řady NH jsou k dispozici s výběrem povlaků poskytujících ochranu před nepříznivými provozními podmínkami. V tomto automobilovém závodě doporučili odborníci společnosti NSK tvrdé chromování, aby byla zajištěna jak odolnost proti korozi, tak zvýšená mechanická odolnost. Lineární vedení, dodávaná v tomto případě s délkou 360 mm, která vyhovuje pro použití ve zmíněných průmyslových myčkách, jsou také vybavena dvojitým těsněním, kovovým chráničem a mazací jednotkou NSK K1 pro dlouhodobý bezúdržbový provoz. Mazací jednotka K1 je ideální tam, kde je obtížné pravidelné domazávání, nebo kde se mazivo snadno smyje.

Během zkušebního provozu nebyly zaznamenány žádné závady a lineární vedení řady NH použité v průmyslových myčkách komponent tak přinášejí značné roční úspory.Lineární vedení pro průmyslové myčky dílů jsou tvrdě chromovaná, což je chrání před vysoce korozivním provozním prostředím.
 
Publikováno: 9. 7. 2021 | Počet přečtení: 460