murr Schunk

Z recyklovaných karet bude Lego

Sodexo Benefity jako první společnost v České republice přistoupila ke sběru a následné recyklaci benefitních plastových karet, kterým vypršela platnost. Pilotní projekt realizovaný během dubna letošního roku se setkal s velkým ohlasem.

 

„Během pilotního projektu se nám vrátilo 5654 karet. Karty nám nadšeně posílali jak jednotlivci, tak i firmy, které je proaktivně vybíraly. Vzhledem k tomu, že sběr karet probíhal během přísného lockdownu, kdy velké množství koncových uživatelů pracovalo z domova, to považujeme za mimořádný úspěch, který výrazně předčil naše očekávání,“ hodnotí Tereza Knířová, mluvčí společnosti Sodexo Benefity.

„I nás výsledek přes 5500 sesbíraných karet během jednoho měsíce velmi příjemně překvapil. Jsme rádi, že jsme mohli být součástí smysluplné akce,“ říká Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko, který odběrná místa Sodexo benefitních karet zařadil do mapy projektu www.KAMsNIM.cz. Jeho cílem je poradit uživatelům, jak správně zacházet s odpady a dávat věcem, které jim dosloužily, šanci na druhý život a tím předcházet vzniku odpadů končících zbytečně na skládkách či ve spalovnách.

„Zaznamenali jsme opravdu mimořádně pozitivní zpětnou vazbu od našich klientů, řada z nich projevila zájem o pokračování projektu a zdá se, že jsme některé z nich dokonce inspirovali k podobnému postupu,“ připomíná Tereza Knířová. A Miroslav Kubásek dodává: „Pokud úspěch tohoto projektu motivuje i další firmy k převzetí odpovědnosti za životní cyklus jejich výrobků, rádi jim k tomu poskytneme obdobnou součinnost.“

Cirkulární ekonomika

Společnost Sodexo Benefity nyní nechá všechny karty ekologicky zrecyklovat. Recyklaci zajistí společnost LOGeco. „Všechny karty budou směřovat do naší jednotky ERVOeco. Jde o světově unikátní technologii na bezemisní zpracování odpadu. Ta plastové karty rozloží na původní látky, z nichž byly vyrobeny. Z těchto látek následně vzniknou např. nové platební karty, plyšové hračky nebo kostky Lega. To je základní princip udržitelné cirkulární ekonomiky, jejímž cílem je mimo jiné vyřešení největšího problému lidstva – hromadění odpadků,“ říká Miroslav Šilhan, ředitel společnosti LOGECO, která jednotku ERVOeco provozuje a vyrábí, a dodává, že recyklaci karet provedou bezplatně: „Chceme tak podpořit firmy, které myslí na udržitelnost, mají podobný přístup k planetě jako my a jdou ostatním příkladem.“Zelená budoucnost

„To ale není všechno. Za každou vrácenou kartu zároveň věnujeme 10 korun Nadaci Partnerství, která v rámci programu Sázíme budoucnost, zajišťuje výsadbu stromů po celé republice,“ připomíná Tereza Knířová. Nadace tak získá více než 56 tisíc korun.

„Vybrané peníze použijeme na financování grantů na výsadbu a ošetření stromů. Aktuálně máme spuštěnou výzvu pro podzimní výsadby, do které se mohou přihlásit obce, školy, neziskové organizace a další obdobné organizace a získat až 60 tisíc korun na nákup sazenic a následnou péči o vysazené stromy. Nadace Partnerství tyto granty poskytuje déle než 17 let a zájem o ně neustále roste. I proto nás těší, že díky partnerům jako je Sodexo, budeme v letošním roce moci na výsadby rozdělit rekordní částku,“ vyzdvihuje spolupráci Anna Poledňáková, PR manažerka iniciativy Sázíme budoucnost.

 
Publikováno: 31. 5. 2021 | Počet přečtení: 329