Schunk

Schaeffler se přidává ke globální vodíkové iniciativě

Společnost Schaeffler jako dodavatel pro automobilový a ostatní průmysl je nyní řídicím členem celosvětově působícího zájmového sdružení pro vodík Hydrogen Council se sídlem v Belgii. Iniciativu tvoří 81 vedoucích společností z oblasti energie, dopravy a průmyslu.

 
Cílem členů sdružení je posouvat vodíkovou technologii dále vpřed směrem k industrializaci.

„Chceme formovat CO2 neutrální, udržitelnou mobilitu se zohledněním kompletního energetického řetězce. Spoléháme přitom na enormní potenciál budoucnosti, který má zelený vodík podél celého hodnotového řetězce," říká Klaus Rosenfeld, předseda představenstva Schaeffler AG, a dodává: „Vstup do sdružení Hydrogen Council nám umožňuje společně se silnými partnery posouvat vodíkové technologie vpřed a etablovat je celosvětově."

Schaeffler jako dodavatel pro automobilový průmysl utváří mobilitu a s ní spojený energetický řetězec s cílem maximální udržitelnosti CO2 neutrality. „Vodíková technologie nabízí enormní potenciál - co se týče ukládání energie, jakož i pro řešení pohonu s nulovými emisemi," říká Klaus Rosenfeld. „S našimi klíčovými kompetencemi v oblasti technologie materiálů, tváření a povrchových úprav může efektivní velkosériová výroba klíčových komponent pro budoucí vodíkové hospodářství výrazně přispět k úspěchu podniku."

Důležitým strategickým úkolem je další budování a prohlubování partnerství v oblasti výzkumu a vývoje pro testování a vývoj komponentů palivových článků. Například už v loňském roce se společnost Schaeffler přidala k Bavorské vodíkové alianci.Bipolární desky navrstvené do tzv. Stacks jsou důležitou součástí systému palivových článků.

Klíčové komponenty pro palivové články

Už delší dobu se Schaeffler zaměřuje na hodnototvorný řetězec klíčových komponent pro palivové články. Přesným tvářením a povlakováním v tenkých vrstvách se vyrábějí bipolární desky, které jsou navrstvené do bloků (tzv. Stacks) a tvoří důležitou součást systému palivových článků. Tyto bloky jsou transformátory energie ve kterých H₂ a O₂ reagují a vytváří vodu. Přitom vzniká proud, který je možné využít pro pohon elektromotoru ve vozidle. Další kompetence jako elektronické řízení, speciální vysokovýkonné ložiska, inteligentní moduly tepelného managementu nebo komponenty pro pasivní recirkulaci vodíku rozšiřují portfolio Schaeffler pro optimalizované systémy palivových článků.Vodík je pro Schaeffler nosičem energie s velkým potenciálem.
 
Publikováno: 9. 7. 2020 | Počet přečtení: 216