Schunk

Toyota sází na bezemisní obnovitelnou energii

V rámci probíhajícího přechodu na bezemisní obnovitelnou energii nainstalovala Toyota ve své bruselské centrále větrnou turbínu a solární panely k výrobě elektřiny.

 

Toyota Motor Europe (TME) je první firmou v širší oblasti Bruselu, která ve svém areálu vystavěla soukromou větrnou turbínu. Uvedené zařízení o celkovém výkonu 10 kW vyprodukuje až 24 MWh elektřiny ročně.

Konstrukce turbíny využívá krom jiného vertikální lamely, které umožňují efektivně pracovat s energií větru ze všech směrů; nezvyklá povrchová úprava zase přispívá k potlačování hluku. Díky instalaci ve výšce pouhých 23 metrů je vyloučeno riziko narušování provozu blízkého bruselského letiště Zaventem.

Využívání energie z větru je však pouze jednou ze součástí plánu TME – k dodávkám elektřiny z obnovitelných zdrojů bude sloužit i 1400 nově nainstalovaných fotovoltaických panelů o úhrnném maximálním výkonu 460 kWp. Očekává se, že tato fotovoltaická sestava vyprodukuje 360 MWh elektřiny ročně.

Pracoviště TME v posledních pěti letech prošla komplexní obnovou ke zvýšení energetické účinnosti, včetně instalace LED osvětlení, modernizace systémů klimatizace a nasazení nového systému pro správu budov. To se odrazilo v celkovém snížení spotřeby elektrické energie o 35 % (z 5 GWh na 3,3 GWh ročně). A díky nejnovějším iniciativám bude TME schopna přímo ve vlastním areálu produkovat přes 10 % své roční spotřeby elektrické energie.

 
Publikováno: 25. 5. 2020 | Počet přečtení: 194