Amper Schunk

Unicorn College otevírá obory zaměřené na big data

Pražská soukromá vysoká škola Unicorn College získala akreditaci pro dva nové studijní programy. Od září tak mohou absolventi bakalářského studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu v programech Aplikovaná ekonomie a analýza dat, nebo Softwarové inženýrství a big data.

 

Své aktuální i nové studijní programy pro zájemce o studium škola představila na Dnu otevřených dveří. „Při přípravě obou nových magisterských programů jsme vycházeli z reálných potřeb trhu. Ptali jsme se významných českých a slovenských konzultačních společností, IT firem, bank a pojišťoven, jakými znalostmi a dovednostmi by absolventi vysokých škol měli disponovat, a které specializace budou v příštích letech v těchto oblastech byznysu nejvíce potřeba.Jasně se ukázalo, že na trhu práce vzniká poptávka po odbornících, kteří umí pracovat s velkými objemy dat, a že tato poptávka bude do budoucna výrazně akcelerovat. Oba naše nové magisterské programy z této potřeby vycházejí a domnívám se, že jsou v rámci nabídky českých vysokých škol svým zaměřením unikátní. Připraví absolventy nejen pro okamžité uplatnění na trhu práce, ale dají jim i dlouhodobou lukrativní perspektivu,“ řekl Jan Čadil, rektor Unicorn College a garant studijního programu Aplikovaná ekonomie a analýza dat.

V obou nových magisterských programech může studovat až 60 studentů, přijímací řízení stále probíhá, poslední možnost přihlásit se ke studiu bude v průběhu září, přičemž zimní semestr nového akademického roku bude zahájen 30. září 2019. „Přijímací řízení na všechny programy neprobíhá formou písemných či ústních testů nebo zkoušek, ale pohovoru, jehož cílem je zjistit motivaci a očekávání uchazeče od studia a také přibližnou úroveň anglického jazyka. Chceme, aby u nás lidé chtěli studovat. Pak už je na nás, abychom jim předali znalosti a dovednosti, které jim budou k užitku pro zbytek života,“ uvedl ředitel Unicorn College Marek Beránek.

V průběhu studia, kde jsou jejich vyučujícími vysoce kvalifikovaní experti, absolvují studenti půlroční praxi v Unicornu, nebo u některého z partnerů školy, což jsou největší české nebo v ČR působící globální IT, poradenské nebo finanční společnosti. Díky úzké spolupráci školy s průmyslem a korporátním světem se studenti prostřednictvím přednášek a workshopů seznamují s ověřenými postupy a mají možnost diskutovat s odborníky z praxe. Zapojit se mohou i do řady projektů, které mají praktické výstupy - např. projekt Chytrá farma propojuje možnosti tzv. Internetu věcí s reálným řízením zemědělských provozů, projekt Plus4U My Home řeší komplexní problematiku chytré domácnosti. Unicorn College dlouhodobě spolupracuje – po boku nejprestižnějších univerzit světa – také s Evropskou organizací pro jaderný výzkum CERN.

 
Publikováno: 24. 7. 2019 | Počet přečtení: 369