Čeští vědci získali významný evropský grant

Heyrovského ústav Akademie věd ČR získal prestižní grant ERA Chairs v rámci programu Horizont 2020. Stává se tak teprve druhým pracovištěm v ČR, které na tyto prostředky dosáhlo. Dalším byl brněnský CEITEC, který v roce 2014 grant využil na výzkum RNA a imunity.

 
Grant Evropského výzkumného prostoru ERA Chairs pomáhá pozvednout vědecké instituce mezi ty nejlepší na světě. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, který je světově uznávanou institucí AV ČR, pokračující v práci oceněné Nobelovou cenou, se soustředí zejména na výzkum struktury a reaktivity látek na atomární a molekulární úrovni a výsledky své práce nabízí k využití v medicíně, průmyslu, vzdělání a běžném životě, dostane k dispozici necelých 2,5 mil. eur (přes 60 mil. Kč), které využije mj. pro získání světově uznávané vědecké osobnosti. Ta vzejde z mezinárodního výběrového řízení a měla by sestavit tým, který se bude na ÚFCH JH věnovat výzkumu chemické nanokatalýzy a kromě zavedení nového oboru a vytvoření nového týmu v nanokatalýze, naváže na úspěšné aktivity ústavu v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů a rozšíří naši vědeckou kompetenci v těchto oblastech.

„Program ERA Chairs může překonat hlavní handicap, který má většina výzkumných ústavů v Praze, ve srovnání s evropskými metropolemi, které jsou hlavními aktéry na poli vědy. Mzdová úroveň je o 70 % nižší ve srovnání s Německem, což není pro zkušené výzkumníky, ale ani mladé vědce nebo post-doktorandy příliš atraktivní. V období od roku 1997, kdy jsem nastoupil do našeho ústavu, a pravděpodobně i před tím, bylo obtížné nalézt pro pražské instituce vědce světového formátu na definované výzkumné projekty. Zatímco němečtí kolegové mohou najímat pro své projekty nejlepší adepty, naše ústavy si musí vychovat vlastní vědce samy, což trvá podstatně delší dobu. To zpomaluje vědeckou kariéru, a je jedním z důvodů nízké míry úspěšnosti experimentálních vědeckých pracovníků při získávání ERC advanced grantů. Možnosti financování OP VaV v posledních letech již tuto situaci zlepšily v Brně, Olomouci a dalších českých městech, ale nikoliv v Praze, která byla z těchto soutěží vyloučena,“ říká Martin Hof, ředitel ústavu.

Heyrovského ústav se chce pomocí grantu soustředit zejména na získání vědeckých kapacit z oblasti nanotechnologie. Reaguje tak na rostoucí trendy ve světě vědy, kde se výzkumu nanotechnologií dostává čím dál většího prostoru a významně rozšiřuje své stávající aktivity v této oblasti. Grant zároveň vědcům pomůže v dalším rozvoji klíčové oblasti chemické katalýzy, ve které už nyní představuje Ústav J. Heyrovského mezinárodně uznávanou autoritu.

Všichni vhodní zájemci pak projdou dvoukolovým výběrovým procesem, nad výběrem nejvhodnějšího kandidáta nakonec zasedne mezinárodní panel odborníků. Projekt zahrnuje i pět dalších externích spolupracovníků, kteří nově vznikající tým doplní. Mezi nimi by měli dostat prostor i Češi.

O grant ERA Chairs se v aktuálním období ucházelo 100 projektů, hodnoceno jich nakonec bylo 96. Heyrovského ústav je jednou ze 13 úspěšných institucí, další granty putují do Lucemburska, Portugalska, Polska či na Slovensko. Vůbec nejúspěšnější zemí je však Estonsko, které získalo granty rovnou čtyři.
 
Publikováno: 4. 5. 2018 | Počet přečtení: 298