murr

„Poslední strojař” - kampaň VŠB s podporou Siemens

Česká pobočka koncernu Siemens podpoří rozvoj technického školství v ostravském regionu a stane se partnerem kampaně VŠB-TUO pod názvem „Poslední strojař“. Jejím cílem je motivovat studenty středních škol v kraji ke studiu technických vysokoškolských oborů.

 
Siemens tak s univerzitou rozšiřuje stávající spolupráci, v jejímž rámci podporuje vybrané profesory či zajišťuje vedení předmětu o konstrukci kolejových vozidel. Studenti mají možnost podívat se např. do výrobního závodu Siemens ve Vídni nebo si prohlédnout servis vozidel metra C, který Siemens zajišťuje. Dalším příkladem dlouhodobé spolupráce mezi firmou a univerzitou je i akreditace nového studijního oboru Průmyslové inženýrství, jehož studijní osnovy vzešly ze skutečných potřeb průmyslových podniků.

V ostravském regionu spolupracují s VŠB-TUO zejména odborníci Siemens z tamní pobočky Engineeringu divize Mobility, který se zabývá konstrukcí kolejových vozidel a jejich částí. Ti na univerzitě přednášejí a vedou cvičení. Firma navíc studenty podporuje již v průběhu studia formou stipendijních programů, vedením absolventských prací či mentoringem. Díky tomu mohou získat reálnou představu o fungování firmy a rozhodnout se o budoucím zaměstnání. Řada studentů začíná ve firmě Siemens pracovat již během studia. „Ve škole jsem navštěvoval předmět Konstrukce moderních kolejových vozidel, kde jsem získal povědomí o železniční dopravě a konstrukci vozidel. Navíc jsem měl zajištěné vedení diplomové práce pod odborným dohledem a samozřejmě i podklady pro vypracování práce. Po ukončení vysoké školy jsem v Siemensu získal perspektivní zaměstnání a v současné době se zabývám návrhy a konstrukčním řešením interiéru vozidel městské dopravy,“ uvádí Jakub Mokroš, absolvent VŠB-TUO a zaměstnanec Siemens ČR.

„Velmi nás těší, že VŠB přizvala společnost Siemens do kampaně oslovující studenty středních škol. Ze zkušenosti víme, jak je složité najít zaměstnance s technickým vzděláním. Snažíme se proto mladé talenty oslovovat již v průběhu studia a umožnit jim aplikovat nabyté teoretické znalosti v praxi v naší pobočce Engineeringu v Ostravě. Tento způsob spolupráce je velmi motivující, jelikož za sebou mohou vidět reálné výsledky a navíc jsou v denním kontaktu se zkušenými kolegy, kteří jim své dlouholeté zkušenosti rádi předávají,“ říká Antonín Šeuer z Engineeringu divize Mobility v Ostravě, který má na starosti spolupráci s vysokými školami.
 
Publikováno: 9. 12. 2016 | Počet přečtení: 1289