asseco Aimtec murr

Engel uvádí nové plně elektrické vstřikolisy e-mac

V rámci evropské road show Engel e-mac tour 2013 představila ve svém výrobním závodě v Kaplici rakouská firma Engel novou řadu plně elektrických vstřikovacích strojů řady e-mac. Výkonný, vysoce přesný a ekonomicky kompaktní stroj nastavuje nová měřítka v oblasti výroby technických součástí a elektronických komponentů. 

 

Řada e-mac jsou malé přesné vstřikovací stroje s plně elektrickými všemi hlavními pohyby. Nová série zahrnuje nyní tři verze strojů v provedení s uzavírací silou 50, 75 a 100 t, které ještě doplní stroj s uzavírací silou 180 t. Jejich konstrukce se vyznačuje kompaktní stavbou a minimálními nároky na zástavbovou plochu, nejvyšším stupněm přesnosti a vysokou dynamikou s rychlými pohyby.
Výrobce charakterizuje e-mac jako plně elektrický stroj, který kombinuje vysoký výkon s vysokou přesností, a zároveň nabízí uživateli značnou volnost při navrhování jednotlivých vstřikovacích aplikací s požadovanou úrovní flexibility. Přes svou výkonnost nevyžaduje nová řada strojů ve srovnání s obdobnými zařízeními této kategorie mnoho podlahové plochy a extrémně skromné jsou i pokud jde o energetické nároky. Ale pro řadu zákazníků bude klíčovým parametrem ještě jeho další silná stránka, především z hlediska kapitálových výdajů: nízká pořizovací cena.
Díky integraci řídicí jednotky CC 200 nabízejí vstřikolisy e-mac plnou modularitu a integraci automatizační techniky. Pomocí systému CC200 a vysoce přesných senzorů lze řídit a průběžně korigovat tlakové poměry při vstřikování, stejně jako další technologické parametry.

Maximální výkon při malých rozměrech
Kompaktní konstrukce stroje šetří místo ve výrobní hale a zároveň snižuje provozní náklady. Použitá koncepce využívá klasické vodicí tyče, které umožňují lehčí konstrukci rámu, ale upínací deska není vedena po sloupcích, jak bývá obvyklé, nýbrž na vlastních lineárních ližinách, což oproti tradiční konstrukci snižuje ztráty třením ve vedení i spotřebu maziva. Vstřikovací jednotka je plně elektrická, využívá pohony pomocí kuličkových šroubů. Jejím klíčovým prvkem je i nově zkonstruovaná tryska se samočisticí schopností. K dispozici jsou tři varianty vstřikovacích jednotek s různými vstřikovacími rychlostmi.
Od vstřikování, měření a dávkování až po pohyby formy a ejektoru jsou všechny pohony stroje servoelektrické. To zaručuje nejlepší možnou přesnost a stabilitu procesu při maximalizaci účinnost stroje jako celku. Pohony jsou ovládány moderním řešením osového systému se stabilizovanými meziobvody. Energie z brzděných pohonů je rekuperována a navrácena zpět do sítě, což umožňuje zařízení dosahovat velmi vysoké energetické účinnost. Synchronní pohyby hnacích os zajišťují rychlé cykly a se zrychlením přes 20 m/s2 nastavuje vstřikovací osa stroje e-mac nové světové standardy.

Robot jako součást stroje
Standardní vybavení doplňují široké opční možnosti včetně integrovaného robota a dopravníku pro odebírání výlisků. Lineární roboty Viper, mohou být mechanicky, elektricky i softwarově integrovány do vstřikovacích lisů e-mac a prakticky se tak stávají jejich součástí. Nastavují se z panelu řídicí jednotky stroje. K dalšímu možnému vybavení patří systém flomo (flow monitoring system) pro sledování parametrů chladicí vody (teplota, tlak, průtok) pro ochlazování formy. Zjištěné hodnoty jsou předávány do řídicího systému stroje. Součástí je také inovativní bezúdržbový průtokoměr, který jako měřicí prvek využívá piezoelektrický snímač a vyznačuje se zhruba třetinovou tlakovou ztrátou ve srovnání s běžnými průtokoměry.
Na road show byl rovněž představen řídicí software iQ weight kontrol, určený pro eliminaci vnějších vlivů, které ovlivňují kvalitu výlisku, jako je např. měnicí se viskozita polymeru. Systém, určený pouze pro plně elektrické stroje, průběžně sleduje hmotnost vstřikovaného polymeru na bázi vyhodnocování průběhu vstřikovacího tlaku na dráze šneku. To umožňuje jednak včas detekovat problémy (např. ucpání horkého vtoku), jednak průběžně upravovat procesní parametry pro dosažení konzistentní kvality výlisků.

  

 
Publikováno: 9. 8. 2013 | Počet zobrazení: 3840 článek mě zaujal 682
Zaujal Vás tento článek?
Ano