asseco Aimtec murr

HELIOS Green Ready pro medicínské přístroje

Společnost Medical Technologies CZ a.s. byla založena v roce 1993. Zabývá se vývojem zdravotnických prostředků, přístrojů pro rehabilitaci, kardiologii, estetickou medicínou a zakázkovou výrobou elektronických komponent pod značkou BTL. Její produkty jsou dnes prodávány ve více než osmdesáti zemích světa.  

 

Zdejší produkce má charakter zakázkové a malosériové výroby ve dvousměnném provozu. Prodej je realizován prostřednictvím partnerů ze skupiny BTL. Přímý prodej provádějí obchodní zástupci prostřednictvím jednotlivých společností skupiny BTL, které pokrývají přidělený region až po úroveň koncového zákazníka. Nepřímý prodej realizují distributoři, tedy samostatné organizace, které nejsou členy skupiny.

Nový systém: Rychle, levně, kvalitně
Již v 90. letech vedení společnosti používalo k řízení firmy informační systém. Ten však postupem doby již nesplňoval důležité požadavky ani v oblasti automatického zaúčtování výroby do finančního modulu, ani při řízení skladových zásob v návaznosti na sezónní potřebu a též při využívaní kapacitních propočtů.
Na podzim 2003 se management rozhodl situaci řešit, a to co nejrychleji. Jejich hlavními požadavky při výběru nového informačního systému byly funkčnost, krátká doba nasazení a přijatelná cena. Proto bylo zvoleno řešení HELIOS Green Ready od společnosti Asseco Solutions (v té době pod původním označením LCS Noris Now).
Při výběrovém řízení byly zadavatelem jasně stanoveny požadavky na funkcionalitu systému. Mezi jinými byl kladen důraz na možnost vzájemné komunikace obchodu, výroby a skladů, podporu kapacitního a materiálového plánování. Dalším požadavkem bylo jednotné manažerské prostředí pro vyhodnocování obchodu a výroby a těž vícejazyčnost systému.

Čtyři měsíce poté
Smlouva mezi Asseco Solutions a Medical Technologies CZ byla podepsána v říjnu 2004. Jednou z priorit zákazníka byl i požadavek na rychlost projektu. Implementace proto probíhala v krátkém čase. Vzhledem ke kvalitní spolupráci obou stran – dodavatele i zákazníka – však byla nakonec nejen rychlá, ale též úspěšná.
Za pouhé čtyři měsíce od podpisu smlouvy byl informační systém se všemi moduly (kromě modulu Výroba) instalován v pobočkách společnosti Medical Technologies CZ - v Praze a v Benešově. Během roku 2005 byl nasazen též nejkomplikovanější modul Výroba. Postupem času se systém rozšířil také k partnerům do zahraničí. V roce 2008 byl v anglické verzi nasazen do Bulharska a v roce 2010 do Rumunska.

Přínosy pro všechny
Již zhruba po roce bylo zřejmé, co nový systém společnosti Medical Technologies přinesl. Velký význam mělo rozšíření informačního systému po celé firmě, tedy nejen v oblasti výroby, ekonomiky a prodeje, ale i pro servis, vývoj a testování. Systém též umožnil sjednocení platforem a výrazně urychlil sběr a následné využití firemních dat. Velmi důležité bylo rozšíření funkcionality systému o elektronické sledování a vyhodnocování nákladů na jednotlivé projekty/činnosti. Neméně důležitými přínosy byly též zajištění elektronické komunikace s orgány státní správy i s vybranými obchodními partnery či zefektivnění procesů ve výrobní a skladové oblasti zavedením čárového kódu, expirace, šarže, platáže. Nespornou výhodou byla i úzká vazba mezi výrobou, evidencí rozpracované výroby a ekonomikou, materiálové a kapacitní plánování výroby či zrychlení v TPV prováděním hromadných změn v kusovnících a technologických postupech.
Dnes, po devíti letech, je zde systém HELIOS Green nadále rozšiřován o nové funkcionality a zákazník současně generuje i další požadavky na jeho práci - například elektronický podpis, napojení na skladovací systémy Kardex a podobně. Společnost Medical Technologies CZ má vlastní IT zázemí, které základní rozšiřování funkcionality samo realizuje, což lze uskutečňovat právě díky otevřené architektuře systému.
„Informační systém HELIOS Green Ready jsme si vybrali přes konkurenci poměrně velkého množství nabídek od dalších hlavních hráčů na trhu. Důvodem byla zejména jeho modulární otevřenost, možnost vlastního dodatečného vývoje, použité moderní technologie Microsoft .NET a modul Výroba nově vyvinutému na této platformě,“ říká Ing. Tomáš Drbal, technický ředitel společnosti Medical Technologies CZ a dodává: „Nový systém nám svými vlastnostmi a robustní architekturou otevřel cestu rozvoje do budoucna, což byl náš cíl.“
 

 
Publikováno: 9. 8. 2013 | Počet zobrazení: 2967 článek mě zaujal 636
Zaujal Vás tento článek?
Ano