asseco Aimtec murr

Trendy v ložiskové metrologii

Ložiskový a automobilový průmysl jsou dlouhodobě hlavní hybnou silou rozvoje strojírenské metrologie a řízení jakosti. Ložisková výroba je náročnější na přesnost a proto nejnovější a nejpřesnější měřicí metody i přístroje jsou obvykle nasazovány prioritně při kontrole ložiskových dílů. 

 

Produkce autodílů ovlivněná hromadnou výrobou a snahou o cenovou minimalizaci zase určuje nejnovější trendy v řízení jakosti. Obě tato odvětví pak pozitivně působí na rozvoj kontroly a řízení jakosti jiných průmyslových oborů.

Základní požadavky
Progresivní kontrola ložiskových dílů i smontovaných ložisek se řídí nově těmito zákony:
• výrobní linku nesmí opustit zmetek
• preferuje se 100% kontrola přímo ve výrobním procesu
• přesnost nových kontrolních stanic a automatů musí být na úrovni stávající laboratorní techniky
• rychlost kontroly musí odpovídat taktu linky
• zkontrolovat se musí co největší část funkční plochy.
Dosud se tyto náročné požadavky daří výrobcům speciální (většinou zakázkové) měřicí techniky plnit.

Rozměrová kontrola
Rozměrová kontrola je realizovaná většinou kontaktními měřicími metodami využívajícími indukčnostní diferenciální snímače, spojené s účelově koncipovanými vyhodnocovacími jednotkami. Tato zařízení jsou dnes propracovaná k vysoké dokonalosti a jejich opakovatelnost měření je běžně ± 0,01 µm.
Snímače jsou zabudovány do měřicích míst přístrojů, stanic, nebo kontrolních a třídicích automatů. Dynamická měření za pootáčení součástí nejsou ničím neobvyklým. Konstrukce a výroba tohoto druhu měřicí techniky je dnes pro specializovaná pracoviště většinou rutinní záležitostí. Pro laickou veřejnost bývá ale jejich zhlédnutí technickým zážitkem.

Bezkontaktní měření
Sériově vyráběné optické odměřovací systémy jsou běžně používány pro rozměrovou kontrolu. Velmi dobře je již propracovaná i oblast měření úchylek kruhovitosti, drsnosti a některých defektů, např. zábrusů. Tyto parametry jsou měřeny pomocí automatů s vysokým výkonem a s nanometrickou citlivostí. Je to umožněno vyvinutím relativních disperzních optických metod.

Nevyřešené problémy
Obrovský boom zažívá v poslední době třeba výroba vagonových ložisek pro vysoké přepravní rychlosti. Současně je ale požadovaná i jejich dlouhodobá životnost. Výrobci valivých těles se snaží o maximální produktivitu broušení pláště i čel. Pak, a to bohužel i velmi často, dochází při nedokonalém chlazení a dlouhém orovnávacím cyklu k popálení funkčního povrchu. Životnost ložisek s takovými vadami přirozeně rychle klesá.
Dosud není úspěšně dořešená automatická vysokorychlostní a cenově dostupná 100% kontrola, která by vyselektovala tělesa s popálenými místy. Na vývoji vhodné metody pracuje řada specializovaných pracovišť v zahraničí i v ČR.

Nejnověji formulované požadavky
Uživatelé i výrobci ložisek začali v poslední době tlačit na dodavatele speciální měřicí techniky, aby zkontrolovali ve velmi krátké době co nejvíce povrchu stěžejních funkčních ploch valivých těles a oběžných drah kroužků. Donedávna probíhala jen namátková laboratorní kontrola např. vlnitosti a drsnosti. Nyní jsou již nasazeny první automaty, které zkontrolují tyto parametry 100% v provozních podmínkách, a to ve více řezech (většinou uprostřed a na krajích). Nově již ale požadují výrobci nejdražších osobních automobilů proměření celého povrchu dráhy, vytvořené např. na převodovkových hřídelích. Rychlým zpracováním naměřených dat a použitím speciální mechaniky se již daří splnit i takové požadavky.

Závěr
Tímto příspěvkem jsme chtěli širší technické veřejnosti přiblížit alespoň základní informace o dění v náročné ložiskové metrologii. Snad někteří z čtenářů najdou inspiraci k zavádění obdobné techniky i ve svých oborech.
Je všeobecně známo, že renomovaným dodavatelem této techniky předním ložiskovým výrobcům je brněnská společnost MESING s kolektivem, majícím v oboru více než 50letou tradici.
 

 
Publikováno: 8. 8. 2013 | Počet zobrazení: 2919 článek mě zaujal 616
Zaujal Vás tento článek?
Ano