industry discuss of your great deal of brandname there are numerous,best replica watch site 2020 usa is one of them. timing also testing the average swiftness of both https://de.wellreplicas.to/ rolex. specific type is known as a rolex https://givenchy.to/ includes. specific type is known as a rolex noobfactory.to includes. best https://paneraireplica.ru/ provided here are crafted following the original ones meticulously. healthy poker hand to get might be the facets relating to exact replica uhren. https://tagheuerwatches.to/ for sale in usa has employed quite a few prominent sophisticated functions and skills. vapesstores.ca vape stores are commonly replicated on the market. https://www.vapetypes.com/ online store for men and women.
asseco Aimtec murr

SKF už nejsou jen ložiska

Když se řekne ložiska, hodně lidem se mezi prvními vybaví tři písmena, která se stala symbolem této komodity, nadto spojované s atributem vyjadřovaným sloganem „švédská kvalita“: SKF. Ovšem s touto značkou se dnes už lze setkat i v kontextu řady dalších produktů a služeb, v nejrůznějších segmentech trhu, vysvětluje šéf českého zastoupení společnosti Ing. Miloslav Hloušek.

 

Rozsah aktivit SKF se od dob vzniku firmy neuvěřitelně rozšířil. Čím vším se firma zabývá dnes, v jakých segmentech působí?

Co se segmentů týče, tak prakticky neexistuje omezení. Naše výrobky a služby slouží zákazníkům v téměř všech průmyslových odvětvích.    
Přitom SKF jako taková, byla původně založena na vynálezu dvouřadého naklápěcího kuličkového ložiska Svenem Wingquistem, který tak pomohl vyřešit problém krátké životnosti klasických jednořadých kuličkových ložisek používaných v transmisích, jež poháněly stroje v textilce ve švédském Göteborgu. Snaha toto ložisko nabídnout i dalším zákazníkům pak byla tou pravou příčinou existence SKF. Dlouhá desetiletí pak byla SKF synonymem pro ložiska všech typů a velikostí. A vlastně je jím dodnes. Je těžké přesně určit, čím lze vysvětlit tak prudký rozvoj firmy během prvních let od jejího založení v roce 1907. Vždyť již v roce 1920 měla své vlastní zastoupení na každém kontinentu - včetně tehdejšího Československa, kde působila prostřednictví přímého zastoupení už od roku 1919. Mám pocit, že tuto dynamiku má SKF v genech.
I když jsou ložiska stále nosným sortimentem a SKF si v této oblasti drží jedinečné postavení, firma přirozeně logicky rozšiřuje svůj sortiment nejen o produkty, ale také služby, které jsou v přímé souvislosti s ložisky – například odborné poradenství či správu systémů, v nichž jsou využívána. Díky znalostem ložiskové technologie se SKF stala expertem na rotační stroje obecně. A kde jsou rotační stroje, tam jsou těsnění, maziva, mazací systémy, prvky pro přenos výkonu, ložiska a jiné strojní součásti. Tím, jak se vybavují elektronikou, hovoříme o mechatronice, nedaleko je lineární pohyb se svými ložisky, kuličkovými a válečkovými šrouby, profilovými tyčemi, aktuátory apod. Pokud chcete, aby stroj spolehlivě fungoval, musí být dobře navržen, používat kvalitní komponenty, a být dobře nastaven, mazán a servisován. Sledujete jeho stav, aby bylo možné lépe plánovat údržbu. Musíte umět správně demontovat a namontovat náhradní díly. Je toho mnoho a to vše dnes SKF dělá.
V SKF dnes hovoříme o tzv. pěti technologických platformách: Ložiscích a ložiskových jednotkách - včetně výrobků pro přenos výkonu jako jsou řemeny, řetězy, spojky atd., těsněních, mazacích systémech, mechatronice a servisních službách.

Které oblasti považuje SKF v současné době za prioritní a kde vidí hlavní perspektivy uplatnění pro příští období?
V této otázce máme jasno. Jsou to jednoznačně tzv. neložiskové platformy. O tom, že chceme udržet naši pozici v ložiscích, hovoříme jako o samozřejmosti. Co ale samozřejmé není, je zvyšování podílu oněch neložiskových platforem, jako jsou těsnění, mazací systémy, lineární technika a výrobky pro přenos výkonu. Tyto oblasti jsou pro nás velice zajímavé. Rozšiřováním našeho sortimentu vstupujeme do částí trhu, kde značka SKF není tak známá jako je tomu u ložisek.
Jednotícím prvkem u našich zákazníků je především racionalizace. Vzhledem k tomu, že dnešní doba nemá nic společného s hýřením a zbytečnými náklady, každý se snaží dělat věci, které mají smysl a dávají reálnou šanci na udržení či zvýšení produktivity, výkonu a spolehlivosti. Naše silné a svým způsobem jedinečné postavení vnímáme zejména v tom, že se snažíme o věcech uvažovat v souvislostech. Nejde o to jen dodat produkt, inkasovat a odejít. Díváme se okolo a přemýšlíme, co by s použitím našich znalostí zákazníkovi přineslo reálné zlepšení zmíněných parametrů. Protože to, o co usilujeme, je hlavně dlouhodobý vztah a partnerství se zákazníkem. Takže to, v čem vidíme budoucnost, je komplexnost nabídky a její užitečnost pro zákazníka.

Týká se to i ČR? Na co se nyní zaměřuje české zastoupení společnosti?
Jednoznačně týká. Jednou z výhod zastoupení SKF v ČR je jeho tradice. Firma zde působí nepřetržitě od roku 1919 a i během nešťastných let po roce 1948 byla celý čas, díky výjimce ze znárodnění, vlastněna švédským koncernem. Naší konkurenční výhodou jsou naše lokální kompetence. Silné obchodní oddělení, zákaznický servis, aplikační inženýři, specialisté na jednotlivé produktové skupiny a v neposlední řadě servisní technici, kteří se zabývají vibrační diagnostikou, ustavováním strojů monitorovacími systémy atd. Mnoho mých kolegů je zapojeno do projektů u zákazníků z okolních zemí, ale i ze vzdálenějších destinací. Jedním z příkladů může být středisko pro vzdálenou diagnostiku strojů, které dnes slouží nejen českým zákazníkům, ale i dalším ze zemí Střední a Východní Evropy. Dále kolegové ze zahraničí poptávají naše odborníky pro speciální montáže či demontáže strojních součástí.
Výhodou tak velké korporace je sdílení informací a kompetentních lidí. Proto často využíváme zahraničních kolegů pro naše vlastní školení nebo přímo pro práci u konkrétních zákazníků na konkrétních projektech.   

Významnou roli v současných aktivitách SKF hraje zaměření na tzv. Total Asset Life Cycle, celkové náklady a životní cyklus výrobků, a využití rozsáhlé znalostní databáze a zkušeností firmy v poradenských službách, zaměření na diagnostiku a prevenci. Mohl byste tuto iniciativu přiblížit podrobněji?
Jedna věc je, dívat se na investici v momentu pořízení a druhá podívat se na ni z pohledu celkových nákladů na vlastnictví daného technologického zařízení. SKF patří tradičně k nejdražší volbě, ale přesto si u zákazníků drží své postavení. Domnívám se, že je to mj. právě z tohoto důvodu. I když na první pohled nemusí být výhoda zřejmá, z celkového pohledu jsou naše řešení pro zákazníky často výhodnější než ta alternativní. Pominu-li dodávky našich produktů do prvovýroby, je pro všechny naše zákazníky klíčová provozuschopnost a výkon jejich provozů. Ještě bych dodal slovo „předvídatelnost“. To má zcela zásadní vliv na hospodářské výsledky zákazníka. Se zákazníky pracujeme na jednotlivých strojích. Může to být třeba elektromotor, ventilátor nebo čerpadlo. V některých případech je to část výrobní linky, jindy soubor klíčových zařízení. Je to případ od případu jiné. U větších projektů pracujeme nejprve na tzv. analýze potřeb zákazníka (CNA Client Need Analyses). Může to znít banálně, ale zdaleka není. Zjistit, co je pro zákazníka skutečně nejdůležitější, co má skutečně zásadní vliv na jeho výsledky, je prvotním cílem. Zmínil jste znalostní databázi. To je důležitá věc. Výsledky takové analýzy potřeb zákazníka je shrnutí jeho současné situace a jeho porovnání s referenčními podniky ze stejného segmentu. To nedokáže každá firma. Dlouhodobé sbírání dat ze všech segmentů průmyslu ve všech koutech světa nám umožňuje zákazníka takto porovnat. Pak jasně vidíme, kde je prostor pro zlepšení, co to bude stát a co to přinese. Co se stane, když se změní to a to. Co to pro zákazníka znamená právě v parametrech spolehlivosti, výkonu a předvídatelnosti…   

Jako správná skandinávská firma dbá SKF hodně na ekologii, kam směřuje i její další nová klíčová iniciativa s názvem BeyondZero. O co v ni hlavně jde?
Když jsem se prvně snažil koncept BeyondZero představit, zamotal jsem se do toho a těžko hledal cestu ven. Dnes v tom nehledám nic složitého, protože to tam není. SKF má 140 továren v 28 zemích světa. Každá z těchto továren zatěžuje životní prostředí. Ale SKF každý rok investuje do svých zařízení tak, aby se tento dopad snižovat. Díky snižování emisí továren, snižování množství odpadu, snižování spotřebované energie a optimalizované logistice lze dosáhnout dobrých výsledků. Nové výrobní závody jsou certifikované podle LEED. Například náš výrobní závod v ruském Tveru byl první LEED certifikovanou budovou v Rusku. To je tedy jedna stránka mince. Snižovat negativní dopad našeho vlastního počítání na životní prostředí. Druhou stránkou pak je pozitivní dopad našich řešení na snižování zátěže životního prostředí zákazníků. Může to být třeba využití energeticky úsporných ložisek E2, centrálních mazacích systémů, nahrazení hydraulických či pneumatických válců elektromechanickými, využívání online monitorovacích zařízení apod. Všechna tato řešení, v porovnání s běžnými, konvenčními systémy, snižují ve svém důsledku negativní dopad na životní prostředí.
Koncept BeyondZero pak říká, že snížení negativního dopadu technologických zařízení našich zákazníků na životní prostředí převyšuje v pozitivním slova smyslu negativní dopad výroby našich vlastních produktů a služeb.

Daní za popularitu a renomé značky je ale i kopírování jejích produktů, k němuž dochází skutečně ve velkém – snímky z ničení padělků se objevují ve firemních zprávách čím dál častěji. Setkáváte se s produktovým pirátstvím i na českém trhu a jak se proti němu lze bránit?
Obávám se, že se s tímto fenoménem budeme setkávat čím dál častěji. Prakticky každá značka, která má na trhu nějaké jméno je předmětem padělání. Byli jsme zvyklí zejména na padělky textilu, obuvi, kabelek či hodinek. Realitou je, že se padělají naprosto všechny druhy výrobků a tento problém získává na intenzitě i díky hospodářské recesi, kdy jsou mnozí lidé ochotni pro peníze udělat cokoli. Dokonce můžeme sledovat naprosto cynické padělání léků, brzdových destiček do aut, ale i airbagů. Ani se nechce domýšlet, co všechno se může stát. Na světě jsou i země, kde se padělky léků prodávají dokonce v běžné distribuční síti – v lékárnách.
Problém u padělků průmyslových dílů, mezi něž patří i ložiska je to, že je zákazník nikdy nekupuje vědomě. Vždy je oklamán prodejcem. Kolik pohádek už jsem slyšel, když jsem byl při zabavování padělaných ložisek… Ložiska ale pracují prakticky ve všech rotačních strojích a jejich selhání může mít velice vážné následky. Minimálně to způsobí neplánovanou odstávku, v horším případě poškození stroje a v nejhorších případech zranění obsluhujících osob nebo požár. Ložisko je důležitá strojní součást, na jejíž kvalitě a parametrech skutečně záleží. Každé ložisko má své parametry a každá kvalitní značka je zákazníkovi garantuje. Problém u padělků je ten, že o jejich kvalitě a parametrech můžeme hovořit jako o proměnných resp. neznámých veličinách.
SKF dělá vše proto, aby ochránila zákazníky před tím, že budou podvedeni. Specializovaný centrální tým SKF na ochranu značky má v každé zemi pověřeného člověka, který se této problematice věnuje. Úzce spolupracujeme s policií a celní správou.
Protože se tato problematika týká všech významných značek ložisek, došlo je spojení aktivit v rámci WBA (World Bearing Association). Doporučuji se podívat na stránky www.stopfakebearings.com.
Často jsem dotazován, zda a jak lze poznat originál od padělku. Problém je, že běžný člověk většinou nemá šanci padělek poznat - vše je uděláno tak, aby nevzniklo nejmenší podezření, že se o padělek jedná. Jsme schopni naprosto bezpečně padělek určit, ale využíváme k tomu speciálně školeného technika, kterého běžní zákazníci k dispozici nemají.
Nejlepší cestou, jak zajistit pravost výrobků, je nakupovat tyto produkty u autorizovaných distributorů, nebo, je-li to možné, jako v případě SKF, přímo od výrobce či jeho oficiálního zastoupení. To je generální doporučení, které mohu dát. Všeobecně platí, že za své peníze bychom měli vždy chtít originál, který splní naše očekávání a má ty parametry, které má mít. A to samozřejmě neplatí jen pro ložiska.
 

 
Publikováno: 4. 8. 2013 | Počet zobrazení: 3588 článek mě zaujal 679
Zaujal Vás tento článek?
Ano