hnv murr

Japonská rošáda na českém trhu

I když např. německý Svaz výrobců obráběcích strojů (VDMA) hledí do nadcházejícího období s optimismem, nejsou časy pro strojaře rozhodně snadné. Ing. Ondřej Svoboda šéf jedné z hlavních českých firem v oboru, společnosti Misan, o tom ví své.

 

Loňský rok nepatřil pro strojírenské firmy k jednoduchým, a pro Misan byl zvláště náročný – myslím tím vstup značky Mazak, kterou jste dříve zastupovali, a tvořila podstatnou část aktivit vaší firmy, jako samostatného subjektu. Jak jste se vypořádali s novou situací?
Zahájení vlastních obchodních a servisních aktivit firmy Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. nás především uvrhlo do nejistoty budoucí existence. Fungování po boku pobočky výrobce neskýtá firmě jako je Misan žádnou perspektivu, proto jsme bez prodlení zahájili jednání s potenciálními novými partnery. Z praktického hlediska činnosti firmy dobíhali zakázky z roku předchozího (2011), servisní činnosti na strojích Mazak zůstaly, vzhledem k nedostatečné připravenosti přímého zastoupení Mazak, beze změny zachovány a navíc jsme se věnovali činnostem, které byly v minulosti spíše na okraji našeho zájmu. Jedná se zejména o rozšíření konstrukčních kapacit v oblastech upínacích přípravků, automatizace výrobních strojů, ale také o dovybavení a zevrubné proškolení v oboru průmyslové metrologie.
Nové partnerství se společností Okuma lze považovat za výrazný úspěch na českém trhu obráběcích strojů. Tato značka s nejdelší tradicí z japonských výrobců obráběcích strojů je prestižní záležitostí a své zástupce na zahraničních trzích si pečlivě vybírá – ostatně japonské firmy jako takové patří v tomto směru k nejnáročnějším partnerům. Bylo jednání s jejím managementem náročné? Čím jste je přesvědčili, že právě Misan dokáže u nás nejlépe zastupovat jejich výrobky?
Jednání s firmou Okuma Europe GmbH probíhala velmi otevřeně a v přátelském duchu - u stolu se sešli dvě strany, které hledaly nového partnera v teritoriu České a Slovenské republiky. Myslím, že klíčovým aspektem, který vedl k uzavření dohody je výrazná orientace firmy Misan na poskytování komplexních služeb v širším slova smyslu. Naší snahou je poskytovat zákazníkům hodnotná a dlouhodobá řešení přesahující pouhý prodej strojů. V projektech hledáme komplexní odezvu zadání ve formě výrobních jednotek či systémů vybavených odpovídajícím příslušenstvím včetně automatizace. Nedílnou součástí každé dodávky jsou pak i související služby. Pečlivou instalaci, kvalitní zaškolení i technickou a technologickou podporu považujeme za přirozenou součást vysoké užitné hodnoty nabízených zařízení.  Naše služby zahrnují rovněž záruční servis i nabídku širokých služeb v rámci pozáručního servisu sahající až po generální opravy sofistikovaných víceúčelových strojů.
Rád bych v této souvislosti ještě vyzdvihl upřímnou snahu firmy Okuma o džentlmenské ukončení spolupráce s předchozím zástupcem, firmou CNC Invest.
Budete nabízet celý sortiment značky Okuma, nebo se – aspoň v první fázi – soustředíte jen na určitý segment(y) z jejího portfolia?
Každopádně budeme od začátku nabízet celý sortiment Okumy. Již téměř 20 let se zabýváme obráběcími stroji, proto není v zásadě žádný důvod omezovat nabídku. Stroje každého výrobce mají sice svá specifika, ale od toho jsou školení, přesněji řečeno přeškolení. V našem případě proces přeškolování běží již od počátku letošního roku dle harmonogramu, který by nám měl zajistit připravenost plnohodnotně reagovat na požadavky zákazníků od 1. března 2013. Výjimečnost Okumy v porovnání s jejími hlavními konkurenty je dána především vlastním vývojem v oblasti řídicích systémů a servopohonů umožňujícím dokonalé sladění vlastností mechanické a elektrovýzbroje každého vyráběného stroje. Z tohoto hlediska u nás také probíhá nejrozsáhlejší osvěta mezi servisními i aplikačními techniky.
Promítne se nové partnerství do dosavadní struktury firmy Misan? Vyžádá si zásadnější reorganizaci, nebo zůstává pro zákazníky z větší části „vše při starém“? Můžete podrobněji přiblížit aktualizované portfolio Vaší společnosti?
Zásadním způsobem se naše partnerství s firmou Okuma do struktury Misanu neprojeví. Chceme vycházet z osvědčených postupů a organizace práce, kterou jsme aplikovali v minulosti. Z hlediska budoucího směřování budeme klást větší důraz na výrazně zákaznicky orientované projekty. V oblasti prodeje se jedná o dodávky strojů a celých výrobních systémů na klíč dle zadání zákazníků. V oblasti servisu potom budeme rozšiřovat naše schopnosti a možnosti při generálních opravách celých strojů, či jen vybraných konstrukčních uzlů, dále v oblasti diagnostických služeb – například vibrační diagnostiky.
Aktualizované portfolio nabízených řešení zůstává výrazně zaměřené na technologie obrábění. Stěžejní část pokrývá právě firma Okuma s nabídkou sahající, „stručně řečeno“, od malých dvouosých soustruhů, po karusely schopné pojmout obrobky s vnějším průměrem v řádu několika metrů, od malých tříosých obráběcích center po víceúčelová portálová obráběcí centra o délce stolu až 12 m a konečně od samostatných strojů po komplexní výrobní systémy s automatizovaným tokem materiálu i nástrojů. Sortiment svislých obráběcích strojů doplňuje další japonský výrobce Brother s nabídkou malých vysokorychlostních obráběcích center typicky vybavených vřetenem s upínacím kuželem velikosti ISO 30. Zvláštní skupinu výrobních strojů v naší nabídce představují stroje pro dokončovací operace od japonské firmy Okamoto. Dlužno podotknout, že se jedná o největšího japonského výrobce v tomto segmentu. Nabídka zde zahrnuje stroje pro rovinné broušení, broušení na kulato, broušení vnitřních otvorů a bezhroté broušení. Jednotlivé modelové řady se odlišují jednak způsobem řízení (od ručního, přes poloautomatické až po plné CNC řízení), jednak dosahovanou přesností broušení. Samostatnou početnou skupinu představují stroje pro lapovací operace a speciální technologie zpracování polotovarů pro polovodičové prvky, solární panely a ploché obrazovky.
Dalším výrobcem v našem portfoliu je americká firma Parlec, jejíž dvě divize se věnují vývoji a výrobě seřizovacích přístrojů pro řezné nástroje a pevných a poháněných nástrojových držáků pro široké spektrum CNC soustruhů od různých výrobců. Poslední kámen v mozaice Misanu představuje Japonský výrobce řezných nástrojů, firma Sumitomo Electric. Z jejího širokého záběru bych rád vyzdvihl nástroje s řeznou částí z kubického nitridu boritého a syntetického diamantu, jehož je Sumitomo výrobcem.
Reprezentace nové firmy znamená i důkladné seznámení servisních techniků s jejími produkty. Bude to pro váš tým nová náročná záležitost, nebo se strojům Okuma věnovali už dříve a budou tak moci uplatnit své dosavadní profesionální zkušenosti, získané v průběhu času i se stroji jiných značek?
Naši servisní technici se v minulosti strojům značky Okuma nevěnovali. Nicméně snažíme se systémem dlouhodobého interního školení pěstovat univerzálnost každého servisního technika. Toto by se mělo pozitivně projevit při přechodu na stroje jiného výrobce. Základní postupy zůstávají „po staletí“ neměnné, nejvíce rozdílů lze spatřovat v oblasti řídicích systémů strojů - zde probíhá nejintenzivnější školení.
Byli jste se podívat na japonském veletrhu JIMTOF, který je jednou z hlavních akcí, jež určují trendy v oboru. Jaký byl letošní ročník z Vašeho pohledu? Lze očekávat nějaké skutečně zásadní novinky?
Předně je třeba zdůraznit, že veletrh JIMTOF je de facto Japonskou národní výstavou, což ovšem neubírá příliš na její zajímavosti – vždyť japonští výrobci obráběcích strojů představují po několik posledních desetiletí světovou špičku v tomto oboru. Jedná se každopádně o technicky orientovaný veletrh. Na každém větším stánku je věnována náležitá pozornost předvedení všech schopností strojů, setkáte se zde jak se zajímavými ukázkami obrábění, tak precizními výrobky ve vitrínách. Nezastupitelné místo má automatizace, tolik proslavená právě ve spojitosti s Japonskými výrobci.
Stran zásadních novinek musím konstatovat absenci jakýchkoliv převratných řešení znamenajících nové směry vývoje. Výrobci strojů se snaží spíše rozšiřovat nabídku o nové velikostní mutace, případně zdokonalovat vlastnosti stávajících strojů. Někteří japonští výrobci se vrhli do marného boje s produkty pocházejícími z oblastí s nižší cenou pracovní síly. Pevně věřím, že i přes tuto „odbočku“ zachovají hlavní důraz na vysoce sofistikované výrobní stroje. Nejvíce novinek spatřuji v oblasti příslušenství obráběcích strojů a komunikačních možnostech zejména s řídicími systémy poslední generace. O své místo na výsluní se tak derou například přídavné rotační stoly vybavené přímými pohony či nejrůznější aplikace pro tablety umožňující sledovat průběh výroby v celém výrobním podniku, či se přepnout do vybraných obrazovek řídicího systému konkrétního obráběcího stroje. Ostatně všichni budeme mít možnost se přesvědčit na vlastní oči o vývojových trendech oboru výrobních strojů na Evropském veletrhu EMO v Hannoveru.
 

 
Publikováno: 3. 5. 2013 | Počet zobrazení: 3932 článek mě zaujal 757
Zaujal Vás tento článek?
Ano