asseco Aimtec murr

Pracovní cesty v roce 2013

Pro letošní rok dochází k dalším úpravám pravidel pro vyplácení cestovních náhrad, tzv. diet, u služebních cest. Ve zkratce shrnuto: letošní sazby podle nově platných předpisů poskytují vyšší náhrady na stravování, a nižší na používání soukromých vozidel na služební cesty, ovšem změny jsou jen malé. Sazby však nemusí být propláceny v plné maximální výši, zaměstnavatel je může u stravného na služebních cestách výrazně krátit.

 

Tuzemské cesty
Náklady na cesty platí zaměstnavatel ze zákona (§ 189 zákoníku práce), jejich výši pak většinou v prosinci rok co rok stanovuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Ta letos – s ohledem na vývoj cen ve veřejném stravování, jak komentuje úpravy MPSV ČR - předepisuje o trochu vyšší stravné než dosud, vzhledem k tomu, že od ledna 2013 se zvyšují nejnižší možné sazby. A to pro cesty trvající 5 až 12 hodin z 64 na 66 Kč, pro 12 až 18hodinové z 96 Kč na stokorunu. Pro delší cesty pak povinně vyplácené minimum činí 157 Kč, tzn. o 6 Kč víc než dosud. Pro podnikatelskou sféru stanoví vyhláška jen minimální sazbu (kterou ovšem zaměstnavatel může zvýšit) u nepodnikatelské sféry určuje vyhláška i maximální sazby.
U nejkratších cest je tak letos maximum o 12 Kč vyšší než minimum, u středně dlouhých o 20 Kč, u celodenních o 30 korun. Maximum je závazné např. tehdy, pokud je zaměstnavatelem stát, region, státní fond, některý typ příspěvkové organizace, školská právnická osoba zřízená podle školského zákona či veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení. U podnikatelské sféry se výše poskytované sazby určuje většinou ve vnitřních předpisech firem (ale tyto tarify je možné upravit i v kolektivní nebo v pracovní smlouvě), nicméně platí zásada, že vždy je nutné dodržet zákonem stanovené minimum, a pod něj sazba klesnout nesmí. Pokud ovšem zaměstnavatel zabezpečí na pracovní cestě stoprocentně bezplatné stravování, neposkytuje se pracovníkům stravné, pokud je strava zajištěna částečně, diety jsou úměrně tomu kráceny.

Na služební cestu vlastním autem
Zaměstnanci mohou při služebních cestách využít i vlastní vozidlo, pokud to zaměstnavatel umožnuje, a vyúčtovat si za to náhrady, které letos doznaly také částečnou změnu. Při použití soukromého vozidla na služební cestu se sazby v roce 2013 o něco snižují, ale pouze nepatrně - z 3,70 na 3,60 Kč za kilometr. Tento krok zdůvodňuje ministerstvo rozhodnutím na základě údajů Českého statistického úřadu, podle nichž ceny spojené s pořízením a provozem vozidel mírně klesají.
U skútrů, motorek či tříkolek (pokud byste jeli na služební cestu něčím takovým) činí sazba za použití vlastního stroje, která kompenzuje opotřebení auta a také servis, korunu za kilometr. Nárok na zákonnou náhradu má automaticky každý zaměstnanec, který se souhlasem zaměstnavatele použije ke služební cestě vlastní auto (bez ohledu na to, zda jde přímo o vůz zaměstnance nebo vypůjčený). Kromě toho má pracovník nárok na proplacení pohonných hmot, a to buď podle skutečně zaplacené ceny u čerpací stanice, nebo podle paušálu stanoveného nařízením vlády. V praxi se cena paliva (ať prokázaná účtenkou, nebo podle tabulek) vynásobí spotřebou konkrétního auta podle jeho technického průkazu.

Zahraniční cesty
Oproti tuzemským dietám jsou sazby u zahraničních cest, které řeší § 170 zákoníku práce podstatně vyšší, vzhledem k tomu, že zahraniční stravné se počítá v cizí měně – zpravidla jsou to eura (nejen v EU, ale i v případě Ruska a dalších zemí) a americké dolary (Afrika, Oceánie, Japonsko, Izrael, státy Severní, Střední i Jižní Ameriky), pro Švýcarsko a Velkou Británii pak ve švýcarských francích a anglických librách. Denní sazby se (podle životních nákladů v dané zemi) obvykle pohybují v rozmezí 35 – 45 eur, či 45 – 55 USD. Kompletní přehled sazeb lze najít na webu Ministerstva financí ČR, nebo např. na serveru peníze.cz v sekci zaměstnání (www.penize.cz/zamestnani).
Ovšem pozor: zaměstnavatelé nemusejí vyplácet diety v plné výši, podle platných předpisů smí naopak v řadě případů prakticky bez omezení sáhnout k tzv. krácení.
- O čtvrtinu (na 75 % sazby) mohou snížit dietu kdykoliv.
- Výši stravného krátí v přímé úměře s trváním zahraniční cesty: pokud trvá jen 12 až 18 hodin, krátí se na dvě třetiny (66,7 %), u cesty od jedné do dvanácti hodin mimo ČR pak na třetinu (33,3 %). Pokud jede pracovník do více zemí, stanovuje se sazba pro stát, v němž stráví v příslušném konkrétním dni nejvíce času.
- Ke krácení dochází i v případě poskytnutí bezplatného jídla. Zaměstnanci pak přísluší stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o 25 %, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby. O 35 % nižší je stravné potom u dvoutřetinového, a o 70 % u třetinového proplácení diet.
 

 
Publikováno: 3. 4. 2013 | Počet zobrazení: 4045 článek mě zaujal 767
Zaujal Vás tento článek?
Ano