murr Schunk

UJEP má unikátní výzkum i obory: Pavoučí vlákna a nanomateriály

Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) - otevřela výukovou laboratoř nanotechnologií. Přišla s netradičními výzkumnými i studijními programy včetně zřízení nových akreditovaných magisterských studijních programů Aplikované nanotechnologie a Biologie, do nichž mohou nastoupit i bakaláři z jiných vysokých škol.

 

Přírodovědecká fakulta UJEP si od svého vzniku v roce 2005 stihla vybudovat špičkové laboratoře plazmových technologií, nanotechnologií pro biomedicínské aplikace a počítačového designu nanomateriálů. Je vybavena i výkonným počítačovým clusterem pro řešení nejnáročnějších úloh modelování a simulací procesů, mj. i pro studium vlastností kapalin v nanorozměrech. Spolupracuje s renomovanými českými, ale i zahraničními pracovišti na vývoji plazmových technologií, výzkumu v oblasti bio-nanotechnologií.
Jednou z nejzajímavějších příležitostí pro studenty je možnost studia pavoučího vlákna, jeho ultrastruktury a biologie snovacích žláz. Výsledky výzkumu jsou nejen výstupem pro biology, ale slouží jako inspirace pro vývoj nových nanomateriálů. „Pavoučí sítě jsou stavěny z co nejmenšího množství materiálu při dosažení maximálních užitných vlastností. Vlákno pavoučí sítě je pevnější než stejné vlákno z oceli a praskne až při mnohem větším protažení než ocel. Studium jeho struktury a způsobu produkce dává šanci připravit umělé materiály s těmito vlastnostmi a využít je v mnoha oborech,“ objasňuje děkan Přírodovědecké fakulty UJEP Jaroslav Pavlík. 
Jednotlivé výzkumné projekty už dnes navazují na studijní programy. V oblasti bio-nanotechnologií se fakulta mj. věnuje studiu a využití dendrimer - molekul se „stromovitou“ strukturou, pro biologické analýzy a pro biomedicínskou diagnostiku a terapii. Tyto molekuly mohou na svůj povrch navázat či do svých vnitřních prostor pojmout nejrůznější léčiva, a tudíž se jeví jako velmi nadějné nosiče pro jejich cílený transport (např. do nádorových buněk či do buněk napadených virem) a dají se použít i jako tzv. mikrobicidy, kdy blokují vstup viru do buňky.
Na nové výstupy z vědeckých projektů, i na absolventy už čeká i sféra byznysu – např. globální centrum excelence Nafigate Corporation. Na Přírodovědecké fakultě UJEP bude hledat špičkové lidi pro spolupráci v oblasti modelování nanovláken. „Se zdejšími odborníky jsme zahájili pilotní fázi projektu, který se zabývá modelováním a simulacemi nanovlákenných materiálů. Výsledky chceme ihned přenášet do praxe. Potenciál těchto aktivit je obrovský – modelování a simulace umožňují snížit náklady na výzkum a vývoj o desítky procent a umožňují navíc proces vzniku nových materiálů výrazně urychlit,“ říká předseda představenstva Nafigate Ladislav Mareš. S vědci i absolventy UJEP počítá mj. v projektech, které se právě rozbíhají v Číně a mají směřovat k vývoji nové generace nanovlákenných membrán pro čištění vody, textilní průmysl či „skladování“ energií.

 

 
Publikováno: 3. 4. 2013 | Počet zobrazení: 2785 článek mě zaujal 563
Zaujal Vás tento článek?
Ano