asseco Aimtec murr

Hybridní technologie šetří energii při upravě stlačeného vzduchu - první instalace v CR

Firma MONDO s.r.o. je v letošním roce již 20 let oficiálním partnerem firmy SPX Hankison v České republice. Za takto dlouhou dobu spolupráce se podařilo dodat a instalovat jak velké množství základních prvků pro sušení a filtraci stlačeného vzduchu, tak i ojedinělá zařízení vysoké technické kvality.

 

Společnost SPX Flow Technology Moers GmbH, jak se nyní jmenuje firma, která v Evropě dlouhá léta zastupuje americkou firmu SPX Hankison, je i výrobní firmou se stejně dlouhou tradicí. Sídlí v městě Moers v průmyslové oblasti v Severním Porýní-Vestfálsku. Výroba je zaměřená především na kondenzační sušicí jednotky a to jak pro standardní tlaky, tak i pro vysoké pracovní tlaky. Originalita vyráběných zařízení vždy spočívá v technickém řešení zaměřeném na vysokou kvalitu a na úspory energie. Firma vyrábí vysoce výkonné kondenzační jednotky řady HHDp, charakteristické nerezovými deskožebrovými výměníky tepla „ColdWaveTM“ a energeticky úspornou řídicí jednotkou. Na tato zařízení koncepčně navazují i skutečně originální kondenzační sušičky řady HDS. Ty se od sušiček řady HHDp odlišují především „digitálním výparníkem“ a spirálovým kompresorem „Scroll“ v chladivovém okruhu sušičky. Technologie digitálního výparníku průběžně sleduje tepelnou zátěž na vstupu do sušičky, aby bylo možné určit, kolik je aktuálně třeba energie chlazení pro udržení stabilní hodnoty teploty rosného bodu. Digitální řídicí systém emmTM (Energy Management Monitor - sledování a správa spotřeby energie) interpretuje „surová“ data z digitálního výparníku a převádí je na potřebné množství energie chlazení. Digitální řídicí systém emmTM otvírá nebo zavírá ventil v přesných časových blocích, které uvádí digitální spirálový kompresor chladiva do stavu „pod zatížením“ nebo „chod naprázdno“ tak, aby jeho výkon odpovídal proměnnému tepelnému zatížení. Tak je stability teploty rosného bodu dosaženo s využitím nejmenšího možného množství elektrické energie. Oba typy kondenzačních sušiček jsou opatřeny integrovaným filtrem a základní kvalita stlačeného vzduchu na výstupu odpovídá požadavkům normy ISO 8573.1, částice třídy 4, obsah vlhkosti třídy 5. Při doplnění dalšího integrovaného filtru se tyto sušičky mohou stát zdrojem upraveného stlačeného vzduchu třídy 1, tedy vzduchu bez pevných částic i bez olejových aerosolů.
Sušičky řady HDS se vyznačují přelomovými technologiemi v průmyslovém oboru kondenzačních sušiček stlačeného vzduchu. Digitální výparník tak pokračuje v tradici firmy SPX Hankison, jejímž cílem je zajištění vysoce stabilní teploty rosného bodu při maximálních úsporách energie. Na rozdíl od většiny konkurenčních výrobků, které jsou na trhu k dispozici, stroje řady HDS s originální technologií digitálního výparníku nabízejí jasné výhody v úsporách energie před tradičním konstrukčním řešením, které používá sušicí cykly nebo i kompresory s proměnnou frekvencí otáček. Těchto sušiček je v České republice instalováno již několik a provozní zkušenosti z hlediska spolehlivosti i z hlediska úspor energie jsou zatím nepřekonatelné.
Na toto řešení navazuje i další. V případě, že je z technologických důvodů požadováno sušení stlačeného vzduchu na teplotu rosného bodu pod 0 °C, je obvykle používána některá z adsorpčních sušicích jednotek. Tato zařízení se vyznačují výrazně vyšší spotřebou energie, která se spotřebuje na regeneraci adsorpční náplně.
Sušička SPX Hankison HybriDryer® je kombinací kondenzační sušičky HDS a adsorpční sušičky s ohřevem regeneračního vzduchu. Nasycený stlačený vzduch se nejdříve přivádí do kondenzační sušičky typu HDS, kde se ochlazuje na teplotu +3 °C a vodní páry v něm obsažené jsou odstraněny kondenzací. Kondenzát se odděluje z proudu stlačeného vzduchu ve filtru odlučovače. Stlačený vzduch potom opouští okruh kondenzační sušičky. Jeho teplota a teplota rosného bodu jsou stále +3 °C a jeho relativní vlhkost je 100 %! Tím jsou dosaženy ideální podmínky pro adsorpci. Vzhledem k tomu, že okolností, kdy převážná část vodních par je odstraněna již kondenzací, adsorpční kolony určené pro dosušení stlačeného vzduchu mohou být nízké a obsah jejich pracovní náplně může být podstatně menší. To vede i k nižší spotřebě energie potřebné pro regeneraci. Kondenzací upravený stlačený vzduch se v adsorpčních kolonách vysuší na požadovanou teplotu rosného bodu nastavitelnou v rozsahu hodnot od  25 do -40 °C.
Stále ještě chladný vysušený stlačený vzduch prochází  do integrovaného výměníku vzduch-vzduch, kde ochlazuje stlačený vzduch přiváděný na vstup do kondenzační sušičky (rekuperace chladu). Obtokové potrubí ovládané v závislosti na teplotě okolního prostředí v kombinaci s oběma sušičkami umožňuje v letním období adsorpční sušičku obejít a používat ji pouze v zimním období podle aktuálních požadavků. Takže trochu vyšší pořizovací náklady se tak samy o sobě daleko jasněji zdůvodňují vlivem značně nižších nákladům na provoz.
Výrazné úspory energie vykazované těmito hybridními sušičkami jsou přímo úměrné množství zpracovávaného stlačeného vzduchu.
Koncem roku 2012 byla v České republice v Královéhradeckém kraji instalovaná první sušička tohoto druhu pro zpracování 1500 m3/h stlačeného vzduchu.
 

 
Publikováno: 2. 4. 2013 | Počet zobrazení: 2817 článek mě zaujal 639
Zaujal Vás tento článek?
Ano