asseco Aimtec murr

Auta budou komunikovat s řidičem, mezi sebou i se semafory

Systémy komunikace mezi vozidly jsou označovány obvykle zkratkou C2C (Car to Car), nebo V2V ( Vehicle to Vehicle) a vozidel s infrastrukturou V2C (Vehicle to lnfrastructure). Jde o technologie umožňující rychlé a spolehlivé předání informací, které zlepšují rozpoznávací schopnosti jezdců a řidičů. Mezi vozidly je vyměňováno množství informací, mezi něž mj. patří údaje o pozici, směru a rychlosti jízdy, stavových parametrech různých prvků dopravní infrastruktury apod. 

 

Automobilka Audi představila před časem další vývojové stadium projektu travolution, zaměřeného na úspornou jízdu v městském provozu a snižování emisí pomocí komunikace mezi automobily a dopravní infrastrukturou. Vývojáři navrhli koncepci dialogu mezi automobily a semafory pro zkrácení prostojů čekáním na zelenou a omezili počet fází, v nichž řidič musí akcelerovat. Tato, na první pohled nijak zvlášť významná změna, přinesla už v první fázi projektu v roce 2006 výrazné snížení spotřeby paliva o 17 % kvůli kratšímu stání na semaforech. Stalo se tak díky novému adaptivnímu výpočtovému algoritmu, který vznikl v rámci spolupráce Audi s vysokými školami.
Přímá komunikace mezi semafory a vozidly probíhá prostřednictvím standardů pro bezdrátové komunikační sítě WLAN a UMTS. Semafory vysílají data, jež se v grafické podobě objevují na displeji infosystému řidiče, který tak získává údaje např. o tom, jakou rychlost udržovat, aby na dalších semaforech projel plynule na zelenou. Regulaci rychlosti může pak přenechat tempomatu. Je-li na semaforu červená, informuje palubní počítač řidiče, za jak dlouho naskočí zelená. Když vůz přijíždí k oranžově nebo červeně svítícímu semaforu, je řidič upozorněn optickým a akustickým signálem, případně krátkým brzdovým impulzem.
Podle propočtů vývojářů může propojení automobilu s dopravní infrastrukturou významně zkrátit prostoje vznikající čekáním na semaforech, což se projeví v poklesu spotřeby až o 0,02 l. Plošným zavedením této techniky např. v celém Německu by tak bylo možné snížit emise CO2 způsobované motorovými vozidly v městském provozu o cca 15 %.
Systém travolution ale nabízí i další možnosti - např. elektronické placení za palivo a parkování. Vůz v tomto případě komunikuje se stacionárními přístroji na čerpacích stanicích a na parkovištích a příslušná suma je po potvrzení odečtena od zůstatku na kreditní nebo zákaznické kartě.
Auta i značky jako sběratelé informací
Také Ford realizuje rozsáhlý projekt testování automobilových komunikačních technologií v reálných podmínkách pro komunikaci mezi jednotlivými vozy i mezi automobily a prvky dopravní infrastruktury na evropských silnicích. Projekt je součástí strategie „Plánu mobility“, kterou Ford vyhlásil na barcelonském kongresu Mobilní svět. Má za úkol nalézt cesty k řešení možných problémů, jimž bude svět do roku 2025 čelit v souvislosti s růstem populace a urbanizace.
Evropští výrobci automobilů nyní pracují v rámci programu C2C na vývoji společného komunikačního systému, který by do 5 let měl motoristům pomoci předcházet škodám i zbytečným zdržením. Cílem je vytvořit technologii, jejíž pomocí budou moci automobily na silnicích sdílet určité informace a navzájem si je předávat. Komunikace by měla probíhat mezi všemi vozy na silnici, nezávisle na jejich značkách a výrobcích. Systém by měl fungovat podobně jako GPS, na samostatné frekvenci bezdrátové sítě. Vysílače by kromě aut byly instalovány i do semaforů či dopravních značek.
Systém by pak řidičům mohl radit např. jakou optimální rychlost zvolit, aby vozidlo projelo co nejvíce semaforů na zelenou, upozorňovat na pomalá vozidla, dočasná omezení, místa kde se tvoří dopravní zácpy a kudy je objet, kde probíhají práce na silnici, či předávat informace o počasí na plánované trase. Díky synergickému efektu tak řidič bude mít k dispozici i informace od ostatních účastníků silničního provozu, přičemž další auta, značky i semafory by ho včas varovaly před hrozícími riziky.
Data pod helmou
Tyto komunikační systémy však nemusí být omezeny jen na automobily. Honda vyvinula v rámci japonského programu označovaného zkratkou ASV (Advanced Safety Vehicle) řešení i pro motocyklisty. Ti tak bezpečným způsobem (prostřednictvím indikátoru v zorném poli) získávají informace o vozidlech v jejich blízkosti, které jsou jim předávány např. prostřednictvím displeje navigačního systému nebo audiosystému zabudovaného do helmy, takže nemusí vůbec spustit zrak z vozovky. Honda už pracuje na čtvrté fázi vývoje technologie ASV, která využívá bezdrátové komunikační jednotky, udávající vzájemnou polohu a směr jízdy automobilů a motocyklů a upozorňuje jejich řidiče na blížící se vozidlo či na překážku na vozovce. Vizuální část rozhraní je umístěna na horním okraji přístrojového panelu motocyklu, intenzita, barva a pozice světel poskytují intuitivní informaci o závažnosti a pozici hrozícího rizika.
Ani čeští vývojáři nezůstávají stranou. Jsou zapojeni do mezinárodních projektů, nebo jejich součástí a vyvíjejí i vlastní řešení. Na projektech simulací a řešení dopravních systémů pracují např. již řadu let na VŠB TUO v Ostravě, jsou i náplní práce výzkumníků nedávno otevřeného Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka při ČVUT. /ib/
 

 
Publikováno: 25. 2. 2013 | Počet zobrazení: 2880 článek mě zaujal 606
Zaujal Vás tento článek?
Ano