asseco Aimtec murr

Nový operační systém pro maximální bezpečí externích zařízení

Společnost Fortinet uvádí na trh FortiOS 5.0, který charakterizuje jako nejpokročilejší operační systém na světě. Nabízí vyšší úroveň bezpečnosti, maximálně samostatné rozhodování a lepší řízení stejně jako vyšší ochranu před dnešními hrozbami. Umožňuje lépe chránit soukromá zařízení, která jsou do sítí či systémů připojována jednotlivými uživateli (BYOD, Bring Your Own Device). Toto řešení obdrželo jako jediné ze 30 dalších přes 90 % v prestižních testech Virus Bulettinu.

 

„Díky promyšlenějším a efektivnějším bezpečnostním politikám Fortinet pomáhá organizacím všech velikostí chránit a řídit svá síťová prostředí. Řeší přitom všechny základní otázky bezpečnosti počínaje ochranou před vnějšími útoky až po přístup uživatelů. Použitím pokročilých identifikačních a řídicích technik, které reflektují chování uživatele i zařízení tak potvrzuje svoji roli technologického inovátora. Mezi silné stránky těchto řešení patří implementace politik založená na předchozích zkušenostech, lepší detekce botnetů a ochrana či inspekce šifrovaného provozu,“ říká Vladimír Brož, Territory Manager ČR, SR a Maďarsko.
Ve FortiOS 5.0 lze najít přes 150 nových vlastností a vylepšení, takže organizace získají lepší prostředky pro zvládání nových hrozeb stejně jako pro ochranu sítí proti záplavě nových typů mobilních zařízení a aplikací. Mezi klíčové přínosy patří:
- Větší bezpečí díky zvládání pokročilých hrozeb. Organizace získávají jasnou představu
o každém připojovaném zařízení na základě hodnocení jeho historie stejně jako celé řady dalších prvků: díky tomu jsou k dispozici využitelné informace sloužící k identifikaci kompromitovaných systémů a odhalování útoků v reálném čase. Pokročilý antimalwarový detekční systém obsahuje nový heuristický algoritmus pracující přímo na chráněném zařízení. K dispozici jsou i cloudové antivirové služby, které obsahují uzavřené prostředí na úrovni operačního systému („sandbox“) a databázi IP sloužící k odhalování botnetů. S kvalitní databází virových signatur nabízí FortiOS 5.0 účinnou několikavrstvou ochranu před dnešními sofistikovanými škodlivými kódy.
- Lepší kontrola umožňuje zabezpečit mobilní zařízení stejně jako chránit soukromá zařízení, která jsou do prostředí připojována jednotlivými uživateli. Funguje pomocí identifikace zařízení a následné aplikace specifických přístupových práv stejně jako bezpečnostních profilů. Ty jsou vybírány dle typu zařízení, jeho zařazení do skupiny, místa nebo způsobu použití.
- Více samostatnosti s automatickým nastavením politik založených na rolích, a to pro trvalé i dočasné uživatele systému. Automatické nastavení se děje na základě místa použití, požadavku na typ dat nebo profilu aplikace. Pokročilé reportování a analýza poskytují administrátorům více informací o chování sítě, uživatelů, zařízení, aplikací nebo stavu hrozeb.

Kromě nového operačního systému FortiOS 5.0 pro zařízení FortiGate představil Fortinet také  sadu aplikací, které řeší rostoucí výzvy spojené s potřebou řídit a analyzovat čím dál sofistikovanější síťovou infrastrukturu, stejně jako koncová zařízení v jednotlivých organizacích, u poskytovatelů služeb nebo v prostředí malých a středních firem.
FortiManager 5.0 - centralizovaná platforma pro všechna zařízení Fortinet. Oproti předchozím verzím mohou organizace i poskytovatelé služeb využít např. možnost řídit bezpečnost fyzických i virtuálních zařízení pomocí jednotného webového GUI rozhraní, nové funkce jako rychlé přetahování pravidel mezi jednotlivými panely, plnou podporu IPv6 a snadnější nasazení systému v rozsáhlém prostředí.
FortiAnalyzer 5.0 - řada zařízení určených k logování, analýze a reportování bezpečnostních informací z jednotlivých zařízení Fortinet a kompatibilních nabízí řízení fyzických i virtuálních zařízení, která tak vytváří konsolidované prostředí, výrazné zlepšení vizualizace dat stejně jako jejich analýz, poskytující administrátorům okamžitý přehled o stavu jejich síťové bezpečnosti. To umožňuje kvalitní přehled o využití komunikačního pásma, jednotlivých aplikací nebo síťových zdrojů.
FortiClient 5.0 zajišťuje bezpečnost koncových zařízení Windows a Macintosh. K nejdůležitějším novinkám a zlepšením patří lepší vynucení bezpečnostních politik v situacích, kdy zařízení není připojeno k síti a pokročilá integrace se zařízeními FortiGate, která mj. umožňuje snadnější nasazení a využívání virtuálních privátních sítí (VPN).
FortiOS 5.0, FortiManager 5.0, FortiAnalyzer 5.0 a FortiClient 5.0 budou dostupné ještě tento měsíc. Získat je bude možné buď přímo z webu FortiCare ( https://support.fortinet.com) nebo od distributorů.
 

 
Publikováno: 25. 2. 2013 | Počet zobrazení: 2786 článek mě zaujal 645
Zaujal Vás tento článek?
Ano