asseco Aimtec murr

Řízení logistiky autoparku je stále těžší

Logističtí manažeři často stojí před otázkou: zvládnout podnikový autopark se vším, co jeho provoz obnáší vlastními silami, pomocí vlastních zaměstnanců, nebo vše, či aspoň část těchto starostí svěřit externí firmě? Jak vidí tuto problematiku pan Miroslav Mendlík ze společnosti Janka Engineering s.r.o., který je zároveň instruktorem obsluhy motorových manipulačních vozíků?

 

Řada podniků se už místo starostí o zřízení a správu vlastního autoparku rozhodla svěřit tuto úlohu specializované firmě. Je nějaká hranice, model, kdy se vyplatí zajišťovat si autopark vlastními silami a zaměstnanci, anebo je od určité velikosti (počtu vozů) lepším řešením outsorcing fleet managementu?
Dle mého názoru hranice neexistuje, záleží na názoru managementu podniku. Při větším počtu vozidel cca nad 20 je rozumnější z hlediska přehledu a operativnosti zajišťovat správu vlastními silami, při malém počtu vozidel hlavně u administrativních činností přichází v úvahu outsorcing.

Fleet manažeři mají nyní k dispozici řadu moderních pomůcek v podobě nových technologií. Které se uplatňují nejvíce, resp. hrály ve vývoji oboru v posledních letech nejvýznamnější roli?
Nejvíce se uplatnila technologie sledovacího zařízení. Instalace této technologie umožňuje okamžitou kontrolu provozu vozidla a upozorňuje řidiče na jeho nesprávné chování. S tím je spojená úspora provozních nákladů, která v krátkém čase vrátí náklady na instalaci zařízení.

Je v něčem specifický provoz autoparku ve výrobním podniku?
Ve výrobním podniku nevidím výrazná specifika, je skupina vozidel s ročním nájezdem 30 000 km a více, druhá skupina s nájezdem daleko menším.

Součástí vozových parků ve výrobních firmách je i manipulační technika. Často jde o manipulaci s těžkými a rozměrnými objekty, ale technika, která tuto práci zvládne je poměrně drahá. Jak vybalancovat její optimální nákup a využití, aby se zajistila plynulost výroby, tzn., aby potřebná technika byla k dispozici vždy, když je zapotřebí, ale aby třeba těžkotonážní vysokozdvižné vozíky neměly zbytečné prostoje?
V případě, že výrobní program trvale zajišťuje výrobu těžkých nebo rozměrných výrobků, je nutné mít odpovídající techniku, jakou je manipulační technika, trvale k dispozici. Ovšem v případě nárazové výroby takovýchto výrobků se jistě vyplatí si manipulační techniku na určitou dobu od specializovaných firem zapůjčit.

Jak postupovat při volbě dodavatele manipulační techniky? Cena sice hraje důležitou roli, ale ve finále nemusí být nejlevnější řešení tím ideálním… Vyplatí se z pohledu dlouhodobější perspektivy spíše nákup manipulační techniky nebo její pronájem, který řada výrobců a dodavatelů dnes rovněž nabízí?
Záleží na ekonomickém posouzení z hlediska počtu a využití manipulační techniky.
Majetek je jednorázová investice zatížená odpisy a pronájem je v časovém horizontu dražší, ale platba jde do nákladů a tyto skutečnosti se musí zvážit, každá firma má jiné ekonomické podmínky.
 

 
Publikováno: 8. 2. 2013 | Počet zobrazení: 3463 článek mě zaujal 698
Zaujal Vás tento článek?
Ano