asseco Aimtec murr

Still se koncentruje na intralogistiku

Generální ředitel Still ČR Branislav Timko bude mít za pár týdnů za sebou první rok svého působení v této funkci, shodou okolností právě v době, kdy firma, která dnes patří k ikonám moderní logistiky, slaví významné výročí – dvacetileté působení na našem trhu.

 

Jak byste hodnotil hlavní změny ve firmě Still od doby, kdy na českém trhu začínala, a její současnou podobou?
Z 90 let, kdy je Still na světě, působí v ČR od roku 1992-93, takže 20 let. To samozřejmě mohu já těžko zodpovědně  komentovat, protože jsem ve vedení Still ČR od 1. 1. 2012, a mám tedy vlastně jen roční zkušenost, přesto pokud bych měl zhodnotit změny mezi českým zastoupením firmy z roku 1992 a 2012, je hlavně v našem současném zaměření na intralogistiku. Rozvoj informačních technologií vedl k tomu, že už firmy nezajímá jen to, aby přenesly nějaký ten materiál z bodu A do bodu B, ale samozřejmě chtějí mít o tom i informace, kdy se tak stalo, kdo to zrealizoval, zda při tom nebyla nehoda atd. Do moderní logistiky tak výrazně vstupují informační systémy a naše společnost už svým samotným motem – „First in intralogistic“ si zakládá na těchto nových trendech. Intralogistice se věnujeme ve velké míře jednak z centrály, ale i v rámci naší české pobočky, která je podle mého názoru v rámci Stillu jako skupiny jakousi vlajkovou lodí intralogistiky. Still v roce 2012 už není jen čistě dodavatelem manipulační techniky jako v roce 1992, ale i poskytovatelem servisních služeb, financování, fleet managementu atd. Zabýváme se prakticky vším, co nějakým způsobem souvisí s intralogistikou.

Still má ale zřejmě většina uživatelů zafixovaný spíše jako dodavatele manipulační techniky, těch typicky oranžových vozíků…
Už před několika lety nastala ve firmě zásadní změna. Z centra našeho zájmu, kde byly do té doby vozíky, jsme je přesunuli na periferii a nyní je pro nás ve středu pozornosti to, abychom zabezpečili tok nejen materiálu, ale i informací s tím souvisejících. Na to se nyní koncentruje náš hlavní zájem. Transport manipulační technikou je jednou z částí celkové nabídky, ale už to není jediná priorita. A to vlastně vyjadřuje tu intralogistiku a zaměření na ni: nejen samotná přeprava, ale i s tím související služby a kontrola provozu manipulační techniky.
Námi poskytované služby jsou servisní operace, krátkodobý a dlouhodobý pronájem a podnájem vozíků, financování vozíků a také zcela nová služba Fleet Data Services, která zahrnuje tři produkty, FleetManager, STILLReport a STILLProActive. STILLReport je vlastně webová platforma umožňující klientům nahlédnout do našeho SAPu. Nic před ním netajíme, jsme transparentní. Mohou se kdykoliv podívat na své náklady, jaké kdy bylo násilné poškození vozíků atd., atd. STILLProActive dokáže na všech vozících, kde je nainstalovaný náš systém FleetManager, přes on-line připojení detekovat, jestli se na některých důležitých součástech neděje něco, co není standardní, a tím lze předcházet větším poškozením, k nimž by mohlo později na vozících dojít. Klienta tak chráníme před vydáním většího finančního obnosu.
Kontrolu provozu manipulační techniky zabezpečujeme jednak už vzpomínaným produktem FleetManager, který klientům poskytuje množství informací o vytížení jejich flotily, ale aj úsporným konceptem BlueQ, což je v podstatě tlačítko na přístrojovém panelu, po jehož stlačení se aktivuje efektivní režim Blue-Q. Inteligentní optimalizací charakteristiky pohonu se šetří energie přesně tam, kde to negativně neovlivní pracovní proces. Obsluha, která chce mít největší výkon, aby mohla trasu projet co nejrychleji, po stlačení tlačítka nebude sice mít tuto možnost, ale zrychlení vozíků se sníží o přibližně 3 %, což vede k tomu, že se vozík chová o hodně šetrněji, což má za následek 10-20 % úspory spotřeby paliva.

Jaké nejvýznamnější novinky připravila firma v poslední době pro český trh a co chystá do budoucna?
Nejdůležitější je to, co můžete vidět v kanceláři na obrázku za mnou. Je to produkt, který byl poprvé oficiálně celoevropsky prezentován v roce 2011 na veletrhu CeMAT: RX 70 Hybrid je prvním dieselovým vysokozdvižným vozíkem na světě se zpětným získáváním energie. Kvalitní energické zásobníky pro zpětné získávání elektrické energie se vyznačují dobrou koncentrací energie a výkonu, vysokou životností a perfektní energetickou účinností. Spolu s hybridním řešením se na CeMATu představila i již zmíněná služba Fleet Data Services a obě novinky, které byly při této příležitosti oficiálně uvedeny na trh, nabízíme nyní naším klientům také na českém trhu.

Jakou na to máte odezvu?
Pozitivní, velmi pozitivní…

Zpětná vazba, předpokládám, hraje důležitou roli...
Určitě ano - zákazníci jsou pro nás rozhodující. Prostřednictvím sítě obchodních zástupců a servisních techniků získáváme od zákazníků zpětnou vazbu o tom, co by bylo dobré zlepšit, co potřebují vyřešit. Následně to konzultujeme s centrálou, co by bylo vhodné změnit v našich produktech. Jsme velmi aktivní hlavně co se týče řízení informačního toku.

Jak už jste zmiňoval, s intralogistikou úzce souvisí služby navázané okolo, včetně těch servisních, což je jedna z klíčových složek a speciálně pro firmu vašeho typu je to životně důležitá věc…Loni jste otevírali nové školicí středisko, máte už nějaké poznatky, ohlasy z jeho provozu?
Určitě pozitivní ohlasy, ale musím říci, že cílem zřízení školicího střediska nebylo generování významného obratu. Pro nás jde o středisko, které zapadá do konceptu intralogistiky v našem pojetí, tzn. je to určitá přidaná hodnota pro naše zákazníky, kteří ocení tuto službu. Tedy, že dokážeme školit jejich zaměstnance a nekoukáme jen na manipulační techniku a povinnost dělat technické kontroly a údržby podle legislativy. Pro provozovatele manipulační techniky je důležité mít vyškolený personál – a to byla hlavní idea, abychom mohli zákazníkům poskytnout komplexní servis. Máme první úspěšné projekty, na které klienti reagují velmi pozitivně.

Podstatným faktorem jsou samozřejmě technické parametry, podle kterých se klienti rozhodují, ale dalším je nyní také ekologičnost, projevuje se to už i ve vaší praxi a do jaké míry?
Povědomí v našem regionu střední a centrální Evropy roste pozvolna, ale roste. Klienti chtějí být zodpovědní, není to jen už o penězích, ale stoupá i význam sociální zodpovědnosti, čemuž jsme samozřejmě rádi, protože počiny naší centrály, pokud jde o samotný vývoj produktů, ale i počiny naší lokální pobočky Still ČR mluví o sociální zodpovědnosti nejen k  zaměstnancům, klientům, ale určitě i k našemu prostředí. Důkazem toho je určitě i vzpomenuté zahájení sériové výroby hybridního vozíku RX 70 v loňském roce. Sociální odpovědnost a pozitivní přístup k přírodě je jedním z důležitých aspektů našeho fungování.

Dá se tedy chápat, že už i u nás začínají firmy dávat větší důraz na to, nejenom že fungují rychle, efektivně, ale i na svou image, jak je vidí ostatní, že prostě něco dělají pro svět kolem nás?
Ano a to je dobře. Česká republika je výrazně ovlivňovaná západní Evropou, hlavně německou ekonomikou. Vliv povědomí, který tam převládá se stále víc přenáší přirozeně i do České republiky a dál na východ.

Jelikož příloha je připravována s redakcí časopisu BusinessCar, se zaměřením na fleetové zákazníky, kteří se často dostávají do styku s manipulační technikou „ve velkém“, a řeší otázky její správné součinnosti s vozovým parkem, co byste mohl vzkázat či doporučit za tip jim?
Určitě bych jim doporučil myslet především na správný tok informací - myslím si, že společnosti, které se věnují fleetovému byznysu dobře vědí, že právě správný tok informací je nevyhnutný, aby fungovaly efektivně. Takže již zmiňované zaměření na informační systémy, jak sbírat data a analyzovat je, je podle mne alfa a omega úspěšného fungování fleetové společnosti. Ale jsem přesvědčen, že toho jsou si určitě všichni vědomi. Náš vzkaz zní, že je rádi podpoříme a jsme připraveni zkonzultovat jakýkoliv dotaz.

Still se také pustil do spolupráce s firmou Karabag, která se specializuje na elektromobilitu - jaký to bude mít vliv a co to bude znamenat pro firmu?
Je to vlastně potvrzení bodu o kterém jsme mluvili předtím - sociální zodpovědnosti a přístupu k životnímu prostředí. Jsem velmi rád, že se naše centrála dohodla se společností Karabag. Zatím na velmi úzké spolupráci pouze na území Německa, ale naší servisní technici se už nyní zapojují do tréninků v Německu, učí se servisovat elektromobily Karabag a budou připraveni na jejich vstup na český trh. /pe/
 

 
Publikováno: 8. 2. 2013 | Počet zobrazení: 4058 článek mě zaujal 776
Zaujal Vás tento článek?
Ano