asseco Aimtec murr

Řídicí systém xCC pro tepelná čerpadla

Společnost AC Heating představí na letošním veletrhu Aqua-therm Praha řídící systém xCC pro tepelná čerpadla, který umožňuje ještě efektivnější využití tepelného čerpadla a ovládání dalších prvků, jež s vytápěním přímo nesouvisí, jako jsou např. řízení venkovních žaluzií nebo efektivní cirkulace TUV.

 

Regulace tepelných čerpadel má svá specifika a její kvalita a spolehlivost je důležitá pro dosažení efektivního provozu topné soustavy. Regulační systém xCC byl proto vyvinut s cílem řídit celý topný systém s maximální účinností a efektivitou. Tuto regulaci firma s úspěchem používá pro řízení topných soustav velkých objektů a vzhledem k její variabilitě byla adaptována i pro použití v oblasti menších budov a objektů včetně rodinných domů.

Klíč k efektivitě: respektování všech důležitých prvků
Jak zdůrazňuje výrobce, tepelná čerpadla AC Heating jsou efektivnější než jiná zařízení tohoto druhu díky tomu, že vychází z následující filozofie:
1. Aby bylo tepelné čerpadlo efektivní, musí být sestaveno z nejkvalitnějších komponentů.
2. Tepelné čerpadlo musí být správně řízeno s ohledem na jeho provozní vlastnosti.
3. Aby mohlo být správně řízeno, je nutné správně nastavit řídicí systém, který musí obsahovat celou řadu parametrů a voleb.
4. Aby řídicí systém mohl nastavit běžný uživatel, musí být uživatelské rozhraní přívětivé, přehledné a dostupné kdykoliv přes internet z počítače nebo telefonu.
Přesně takovéto požadavky respektuje i řídicí systém xCC (x Cascade Control), který je standardně používán pro tepelná čerpadla AC Heating. Jde o velmi přesnou, výkonnou programovatelnou regulaci, určenou k řízení jednotlivých prvků topné soustavy s komfortním ovládáním. Jejím použitím je možné výrazně zefektivnit provoz celé topné soustavy.
Řídicí systém xCC respektuje skutečnost, že zdrojem tepla do topného systému je právě tepelné čerpadlo, které má zvýšenou účinnost, pokud pracuje s nižší teplotou topné vody a nižším výkonem nebo při vyšší venkovní teplotě.
Tomu pomáhají např. tyto funkce:
- automatické adaptace ekvitermní křivky
- volba teploty topné vody pro okruhy ohřevu TUV nebo bazénu
- možnost upřednostnění ohřevu TUV a bazénu s ohledem na vyšší venkovní teplotu
Další úspory jsou ukryty i v hospodaření s teplem jako takovým:
- omezování běhu záložního zdroje odpojováním spotřebičů tepla, které nemají provoz s bivalentním/záložním zdrojem povolen (typicky bazén, bazénová místnost)
- efektivní řízení cirkulačního čerpadla pro TUV
- automatické ovládání okenních žaluzií
Automatické ovládání okenních žaluzií nebo ovládání cirkulace TUV sice s topením přímo nesouvisí, opět však platí, že má-li uživatel jedno přívětivé ovládací rozhraní v jednom centrálním řídicím systému pro všechny prvky technického zařízení budovy, které pracuje automaticky, docílí se snadno dalších úspor v řádu desítek procent proti tepelným čerpadlům s běžnými řídicími systémy.
Pomocí systému xCC, který je součástí tepelného čerpadla AC Heating, lze regulovat celý topný systém, který má na jedné straně zdroje tepla a na straně druhé spotřebiče tepla. Zdroje i spotřebiče mohou být řazeny do kaskád. V kaskádě zdrojů mohou být zařazeny např. tepelné čerpadlo, elektrokotel, plynový kotel, kotel na tuhá paliva, krbová vložka, solární systém, apod. V kaskádě spotřebičů pak radiátory, podlahové vytápění, vzduchotechnika, zásobník s teplou užitkovou vodou, bazén, vířivka atd.

Zaměřeno na maximalizaci úspor
Regulační systém xCC se nastavuje a ovládá přes panel ve vnitřní jednotce, přes počítač prostřednictvím webového rozhraní (např. pomocí prohlížeče Internet Explorer nebo Mozilla Firefox), případně prostorovým přístrojem. Další možností je integrovaný dotykový LCD displej.
Tepelné čerpadlo vybavené regulací xCC je možné snadno připojit k internetu přes místní počítačovou síť LAN nebo WLAN (WiFi), případně pomocí modemu GPRS.
xCC si poradí i s nevyhovující otopnou soustavou. Díky němu není nutné u topných soustav, které nevyhovují nízkoteplotnímu spádu 55/45 °C, používat drahá a neúčinná vysokoteplotní tepelná čerpadla. Regulační systém umí automaticky přejít do alternativního režimu a použít bivalentní/záložní zdroj pro zvýšení výstupní teploty topné vody na požadovanou teplotu.
K hlavním výhodám xCC patří podle výrobce flexibilita a promyšlená logika řízení. Systém je velmi variabilní a umožňuje nastavit regulaci jednotlivých prvků topné soustavy. To přináší výraznou úsporu při realizaci, protože projektanta neomezuje místní stav zapojení topného okruhu, jako je tomu u konvenčních regulátorů, které umí jen omezený počet hydraulických zapojení. Často není nutné topný okruh adaptovat na dané doporučené schéma, protože se adaptuje regulační systém xCC. Tento přístup je průlomem v oblasti regulací.
Regulační systém počítá také s neřízenými zdroji tepla. Zaznamenána-li např. aktivitu solárního systému nebo krbové vložky, systém automaticky vyhodnotí, zda je nutné, aby tepelné čerpadlo běželo. Pokud ano, běží na snížený výkon v součinnosti s neřízeným zdrojem, popřípadě může dojít k jeho odstavení. Po skončení dodávky tepla z neřízeného zdroje se opět jeho činnost automaticky obnoví. /ach/
 

 
Publikováno: 5. 1. 2013 | Počet zobrazení: 3165 článek mě zaujal 668
Zaujal Vás tento článek?
Ano