murr

Stavební experti se sejdou na konferenci Defekty budov

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích bude ve dnech 12. – 13. prosince 2012 dějištěm specializované konference Defekty budov, která je unikátní svého druhu u nás, a je tedy cílem řady odborníků a specialistů zabývajících se touto problematikou. Odborným garantem konference je Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., kterého jsme se zeptali na podrobnější informace o této prestižní akci, jež je jednou z významných aktivit nejmladší technické univerzity v ČR.

 

Jak vůbec iniciativa pořádat konferenci Defekty budov na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích vznikla?
Konání konference úzce souvisí se zaměřením školy. Jedním z akreditovaných oborů této nejmladší veřejné vysoké školy v Českých Budějovicích jsou totiž Konstrukce staveb. Výuka směřuje k výchově odborníků zabývajících se vyšší spolehlivostí, trvanlivostí a funkční dokonalostí budov a k prevenci vad a poruch se speciálním zaměřením na izolace a rekonstrukce staveb.
Takové zaměření je v občanské i stavební sféře vnímáno z hlediska preferencí a potřeb jako dominantní. Konference tak napomáhá požadovanému, často diskutovanému těsnému propojení výuky s praxí.

Komu je konference určena?
Domnívám se, že program jednání může zaujmout odborníky z oblasti projekce i realizace, investory, orgány státní správy, učitele středních i vysokých škol, pracovníky vědy a výzkumu, soudní znalce, technické dozory, ale i studenty a širokou technickou veřejnost. Všichni jsou samozřejmě srdečně zváni. Svou účastí kromě jiného podpoří rozvoj techniky i vysokého školství v Jihočeském kraji.

Proč zaměření právě na defekty budov?
Analýza příčin vad a poruch konstrukcí staveb, tedy obecně defektů, vede k poznání, jak navrhovat nové spolehlivější konstrukce. Je poučením z chyb. Je základem rozvoje teorie konstrukční tvorby staveb.
Předmětem této v pořadí již čtvrté konference jsou především obalový plášť budov, tedy konstrukce spodní stavby, konstrukce obvodových plášťů budov včetně balkonů a lodžií, konstrukce plochých střech a teras a konečně konstrukce šikmých střech včetně vestaveb a nástaveb.

Jaká témata budou na konferenci probírána a kteří odborníci na ní vystoupí?
Z významných představitelů techniky, kteří přijali pozvání na vystoupení na konferenci lze uvést například Doc. Ing. Františka Kulhánka, CSc., Doc. Dr. Ing. Luboše Podolku, Doc. Ing. Václava Kupilíka, CSc a Dr. Ing. Šárku Šilarovou, CSc. z ČVUT, Ing. Milana Novotného, Ph.D. a Ing. Luboše Káněho z ČKAIT, Prof. Ing. Josef Oláh, CSc. ze stavební fakulty STU Bratislava, Ing. K. Matějů, CSc. Z firmy Izomex, a řadu dalších renomovaných odborníků jako jsou třeba Ing. Roman Šubrt ze sdružení Energy Consulting, Ing. Jan Plachý, Ph.D., Ing. Alena Hynková, CSc. z VŠTE… Jejich účast je nepochybně zárukou kvalitních prezentací a cenných informací.
Na programu jednání je přes 30 přednášek, počítá se samozřejmě i s diskusí k probíraným tématům. Právě z praktického pohledu je kladen důraz na zkušenosti firem a odborníků, které mohou být cenným přínosem pro ostatní.
V sekci spodní stavby budou například shrnuty zkušenosti akciové společnosti Metrostav s poruchami hydroizolací a s náklady na jejich odstranění. Další příspěvky přiblíží problematiku bílých van, tedy vodotěsných betonů ve spodní stavbě. Nebudou opomenuty ani koncepčně nové hydroizolační metody, které zajišťují vyšší hydroizolační bezpečnost konstrukcí.
V sekci obvodového pláště budou shrnuty zkušenosti se zateplováním stěn budov. Pozornost se také zaměří jak na některé obecné problémy, například vliv objemových změn na výskyt trhlin na fasádách, tak na různé detailní problémy, jako třeba konstrukci spojů v tepelných izolacích.
Jedním z důležitých témat konference budou také zkušenosti s vadami a poruchami balkonů a lodžií, což jsou časté problémy, který trápí bytové stavebnictví.
V sekci plochých střech nepochybně zaujme hodnocení inverzních střech. Důležitým tématem je stabilita střech vůči poryvům větru. Pozornosti neuniknou ani poruchy nyní populárních vegetačních střech. Praktický význam pro řadu účastníků může mít shrnutí zkušeností s obnovou střech panelových budov, nyní vysoce aktuální téma pro bytová družstva a sdružení vlastníků v panelových domech.
V sekci šikmých střech bude pozornost věnována defektům některých druhů skládaných krytin. Velmi aktuálním tématem živě diskutovaným v odborných kruzích je i problematika pojistných hydroizolací střešních konstrukcí.
V programu konference zazní i důležité informace o připravovaných Českých technických normách hydroizolace, což představuje významný prvek pro stavebnictví a práci konstrukčních a projektových kanceláří v oboru. Rovněž bude představena nově založená Česká hydroizolační společnost.

Kde mohou zájemci získat o konferenci informace?
Základní informace lze nalézt na internetu: www.vstecb.cz/Konference-195.htm. Detailnější údaje pro zájemce o účast poskytuje hlavní koordinátor konference na tel. číslech: 387 842 124, 775 864 653, využít lze i e-mail: defektybudov@email.cz. Přihlásit se je možno do 30. listopadu, po dohodě i později.
 

 
Publikováno: 5. 1. 2013 | Počet zobrazení: 3878 článek mě zaujal 758
Zaujal Vás tento článek?
Ano