asseco Aimtec murr

Český strojírenský průmysl si v rámci regionu vede dobře

České strojírenství patří v mezinárodním srovnání z pohledu svého financování mezi vůbec nejlepší v regionu střední a východní Evropy a vykazuje obecně slušnou platební morálku. Vyplývá to z výsledků nejnovější zprávy úvěrové pojišťovny Atradius, která provádí tradiční srovnávání firem z pohledu jejich stability a dalších ekonomických aspektů

 

„České banky jsou konzervativní, a tak je počet vysoce úvěrovaných společností v zemi malý. Likvidita podniků je dobrá,“ hodnotí aktuální situaci nejnovější zpráva nizozemské úvěrové pojišťovny Atradius, v níž čeští strojaři figurují spolu se Slováky a Rakušany na vrcholu srovnávacího žebříčku, který srovnává průmysl v regionu. Podle studie, o jejích výsledcích přinesl informaci ekonomický deník E15 je důvodem i skutečnost, že obor stojí na vlastních nohou a není zatížen velkými dluhy, a také rozvinutý automobilový průmysl, který vytváří velký prostor pro subdodavatele.
Analytici nizozemské společnosti však poukazují i na rizikové faktory ovlivňující český strojírenský průmysl. Mezi nejkritičtější patří podle studie především silná orientace na německý trh, který je na druhou stranu zase sám do značné míry závislý na asijských objednávkách. Obchodníkům také stále působí problémy výkyvy ve směnném kurzu eura a koruny, který české vývozce často znevýhodňuje.
V oblasti platební morálky, která patří tradičně k oblastem, na něž se Atradius ve svých průzkumech výrazně zaměřuje, vykazují české strojírenské firmy průměrnou dobu čekání na splátku faktury běžnou v rámci oboru 46 dnů, což je o týden déle, než je obecný průměr doby proplácení faktur v Česku, takže strojaři se víceméně příliš neodchylují od běžných zvyklostí a dodržují standardní platební morálku. Jsou na tom lépe než průměr západní Evropy, kde podle červnového průzkumu společnosti Atradius činí průměrná doba čekání na úhradu pohledávek 51 dnů a za platbu předem jsou nabízeny výrazné slevy.

 

 
Publikováno: 29. 11. 2012 | Počet zobrazení: 3017 článek mě zaujal 645
Zaujal Vás tento článek?
Ano