asseco Aimtec murr

Poptávka po nebankovním financování se stále zvyšuje

I v době ekonomické stagnace roste poptávka podnikatelů po nebankovních leasingových a úvěrových produktech. V čem tkví jejich kouzlo a pro financování jakých komodit je podnikatelé nejvíce využívají? Na to jsme se ptali Libora Bosáka, předsedy představenstva a generálního ředitele ČSOB Leasing, největší leasingové společnosti u nás, který je současně členem představenstva ČLFA.

 

Jak se vyvíjí aktuálně poptávka po nových leasingových a úvěrových obchodech?

Podle našich výpočtů na základě dat z České leasingové a finanční asociace vzrostl za 1. pololetí tohoto roku meziročně trh leasingových společností o více než 1 %, pokud do výpočtu nezapočítáme fotovoltaické projekty. Ty měly v předchozích dvou letech spíše charakter výjimečné komodity, která se v této míře běžně na leasingovém trhu nefinancuje. Obecně platí, že pokud ekonomika sklouzne do stagnace, reaguje na to poklesem v rámci dosahovaných objemů nových obchodů také leasingový trh. Zároveň však platí, že pokud má ekonomika přejít ze stagnace do růstu, jsou jedním z jejich hnacích motorů právě investice do majetku, které financují leasingové společnosti. Lze říci, že leasingové společnosti svým financováním a službami podporují přidanou hodnotu a rozvoj českého podnikatelského sektoru. Pokud mají čeští podnikatelé obstát před zahraniční, mnohdy velmi dravou konkurencí na trhu, musí investovat do obdoby a modernizace svých výrobních prostředků, do nových technologií apod. Na financování těchto investic jsou leasingové společnosti na trhu experty, a to nejenom šíří produktové nabídky a kvalitou doprovodných služeb, ale zejména rychlostí reakce a kvalitou distribuce.

Leasingové společnosti financují především majetek. O co je aktuálně největší zájem, jaký segment trhu roste?
Pro český trh dlouhodobě platí, že leasingové společnosti financují stěžejně dopravní techniku. V letech 2009 a 2010, kdy se v České republice plně projevil dopad finanční krize, pozastavila řada podnikatelů investice do majetku, a to zejména v komoditě strojů a zařízení. Nemodernizovat nebo neobnovovat tento majetek však nelze věčně, takže již od roku 2011 došlo k opětovnému nárůstu poptávky i v tomto segmentu. Pokud se podíváme na aktuální trendy, roste financování osobních automobilů a těžké dopravní techniky, u které byl markantní významný meziroční nárůst již v minulém roce, a to včetně financování autobusů a zemědělské techniky. Česká republika má historicky rozvinutý průmysl. Není tedy překvapením, že velké množství zákazníků využívá služeb leasingových společností na financování pořízení či užívání výrobních zařízení např. v segmentu strojírenství i v dalších oborech podnikání. Pro představu šíře typů předmětů, co lze financovat a co financujeme, bych uvedl např. letadla typu CESSNA nebo PIPER, autobusy VOLVO IRIZAR, elektromobily, elektrickou střídavou lokomotivu, zubařské křesla, magnetickou rezonanci či předkynárny nebo průmyslové pece.

Jak je to s růstem operativního leasingu a jak si vysvětlujete jeho prudký nárůst?
Operativní leasing je skutečně na nebankovním trhu svou dynamikou nejvíce rostoucím produktem. Pokud porovnáme meziroční růst nově uzavřených obchodů v 1. pololetí 2011 a 2012, vzrostl jejich objem o 17 %. V meziročním srovnání činil podíl operativního leasingu v prvním pololetí 2011 v rámci leasingových produktů 32 %, v meziročním srovnání letošní poloviny roku je to již 44 %. V tomto růstu však osobně nevidím žádnou náhlou revoluční změnu, jde spíše o přirozený vývoj a dospívání českého trhu. V ČR je tento produkt stále méně rozšířený a používaný v porovnání s trhy západní Evropy. Operativním leasingem lze financovat nejenom automobily. Naše společnost ho poskytuje také na speciální dopravní techniku, manipulační a skladovou techniku (kolovou techniku), výpočetní a kancelářskou techniku či speciální stroje a zařízení. V rámci operativního leasingu mohou firmy využívat také další doprovodné služby, které se mohou v rámci jednotlivých společností lišit. Pro představu např. ČSOB Leasing spravuje v rámci operativního leasingu informační portál eLeasing, prostřednictvím kterého firmy získávají okamžitý přehled o provozních nákladech jednotlivých předmětů nebo o celkových nákladech svého vozového či strojového parku podle jednotlivých služeb. Na základě takto získaných informací mohou řídit čerpání nákladů na jednotlivá zařízení a tím snížit a zefektivnit vynaložené provozní náklady. Přidanou hodnotou a inovací pro firmy je vedle tradičních forem fakturace také schopnost poskytovat skutečnou, dle právních předpisů uznávanou elektronickou fakturaci leasingového nájemného a souvisejících služeb. Při elektronické fakturaci zákazník dostává doklady elektronicky ve formátu ISDOC tj. v datové větě, které jsou elektronicky podepsány. Datovou větu si pak nahrává do svého účetnictví.

Podívejme se na leasing strojů a zařízení. Jak ten si vede?
Leasingový trh je především o financování investic do hmotného investičního majetku. Investice do obnovy a modernizace výrobních prostředků, tedy do produktivního majetku, jsou krevním oběhem růstu podnikání. Rozvoj podnikání, nebo chcete-li podnikatelská budoucnost, je něco, co univerzální leasingová společnost typu ČSOB Leasing svými produkty a službami podporuje již z principu svého podnikání. Financování strojů a zařízení je segment, kde aktuálně dochází k meziročnímu poklesu, což je dáno stagnací ekonomiky, a s tím spojenou vyšší mírou nejistoty vývoje trhu. Jak jsem již uvedl, už kvůli konkurenceschopnosti není možné tyto investice odkládat do nekonečna, osobně tedy věřím v jeho brzký růst. Jsme vedoucí leasingovou společností jak v segmentu financování strojů a zařízení, tak i celého leasingového trhu, je tedy také v našem zájmu podnikatele výrazněji podpořit. Proto usilujeme, jako i další kvalitní leasingové společnosti, o kvalitní nabídku produktů a dostupnost služeb.

Využívá se stále ve velké míře leasing na financování silničních dopravních prostředků, především užitkových vozů a autobusů?
Ano, využívá. V dnešní době však již není nabídka pro podnikatele omezena pouze na leasing. Umíme k němu nabídnout i alternativní finanční produkty dle přání a požadavků zákazníků. Potřebuje-li podnikatel pořídit a užívat dopravní prostředek na kratší či delší dobu a zároveň dosáhnout rovnováhy ve své bilanci, doporučíme mu finanční leasing. Chce-li užívat dopravní prostředek na kratší dobu a je zvyklý se o něj dále starat, nabídneme mu opět finanční leasing nebo alternativně účelový úvěr. Nechce-li se však o dopravní prostředek starat, jen ho užívat a mít kompletně zajištěny služby, o které zaplatí více v porovnání s účelovým úvěrem či finančním leasingem, navrhneme mu operativní leasing se službami. Jen pro informaci, podle statistik ČLFA se v 1. pololetí tohoto roku financovaly leasingem nákladní automobily včetně přívěsů a návěsů v hodnotě přes 5, 5 mld. Kč, užitkové automobily za více jak 600 mil. korun, autobusy a trolejbusy za přibližně 350 mil. korun. Podnikatelskými úvěry financovaly leasingové společnosti užitkové automobily v hodnotě kolem 1,5 mld. korun, nákladní automobily částkou přesahující 1,3 mld. korun, u autobusů a trolejbusů dosáhla poskytnutá částka více jak 600 mil. Kč.

Které produkty na leasingovém trhu mají stálou a rostoucí úroveň?
Je to především operativní leasing a účelový úvěr na financování pořízení předmětů. Částečně jde o přirozený vývoj, kdy zákazníci očekávají produktově stále širší nabídku. Významný vliv na poptávku po určitém typu produktu mají však i legislativní změny, především prodloužení minimální doby trvání finančního leasingu, a tím snížení atraktivity tohoto produktu v případě, že chce firma financování na kratší dobu. Další negativní dopad na strukturu zájmu spotřebitelů o finanční leasing měl zákon o spotřebitelském úvěru, do kterého byl nad rámec příslušné evropské direktivy včleněn také finanční leasing, aniž by byla reflektována jeho specifika. Tím byla de facto znemožněna jeho nabídka spotřebitelům. Oboru i českým podnikatelům by prospělo, pokud by došlo ke zkrácení minimální zákonné doby trvání finančního leasingu.

Hovoříte o omezení nabídky finančního leasingu pro spotřebitele kvůli zákonu o spotřebitelském úvěru. Nabízí se tedy otázka, jak na to reagují leasingové společnosti?
Pro upřesnění bych uvedl, že uvedený zákon měl vliv na finanční leasing pouze pro spotřebitele, na firmy neměl žádný dopad a ty ho nadále aktivně využívají. Pro zákazníky - spotřebitele, kteří mají zájem o rychlé a dostupné financování svého vozu leasingové společnosti připravily alternativní produkt ve formě účelového úvěru, který poskytuje spotřebitelům obdobné benefity jako finanční leasing. Je především dostupný a smlouvu může zájemce o nebankovní úvěr uzavřít během jedné návštěvy přímo u prodejce. Pokud by však případná novelizace zákona reflektovala specifika finančního leasingu, resp. kdyby se na něho tento zákon nevztahoval, jak i předvídá příslušná evropská direktiva, dokázaly by leasingové společnosti nabídnout spotřebitelům seriózní a parametricky atraktivní leasingové produkty s dalšími doprovodnými službami, což by vedlo k celkovému zlepšení rozsahu nabídky pro spotřebitele.

Zastavme se závěrem u nebankovních produktů. Jak si vedeme ve srovnání se zeměmi EU, je zde situace odlišná?
V zásadě je obdobná, trh v České republice je již vyspělý a srovnatelný s trhy západní Evropy. Pokud se podíváme na produktovou strukturu západních trhů v porovnání s trhem u nás, je v těchto zemích o něco více zastoupený leasing v porovnání s úvěry na financování předmětů, což je dáno mimo jiné i uvedenými legislativními omezeními v České republice.
 

 
Publikováno: 17. 11. 2012 | Počet zobrazení: 3176 článek mě zaujal 693
Zaujal Vás tento článek?
Ano