asseco Aimtec murr

Automobilní budoucnost začíná u Prahy

Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka patří mezi elitní výzkumná pracoviště světové úrovně. V září se při příležitosti mezinárodní konference o výzkumu spalovacích motorů KoKa 2012 prostory tohoto jinak nepřístupného výzkumného centra na jeden den mimořádně otevřely i jejím účastníkům.

 

Jak již napovídá název, je CVUM JB orientováno na automobilový průmysl - výzkumné a vývojové práce jsou zaměřeny na ústrojí pohonu, tj. spalovací motory na kapalná, plynná i alternativní paliva, převodovky, elektrické a hybridní pohony a s tím související elektroniku a mechatroniku. Výzkum motorů je zaměřen na termodynamiku, vnitřní aerodynamiku, přeplňování kompresorem i turbokompresorem, použití konvenčních i nově se objevujících technologií, snižování a následnou úpravu emisí, inteligentní systémy řízení motorů, dynamiku motorů a pevnost skupin aplikovanou na optimalizaci konstrukce. Centrum dále provádí výzkum a vývoj v oblasti konstrukce vozidlových převodovek a optimalizace přenosu síly (mechanický, hydraulický a elektrický přenos), konstrukce odpružení vozidel (včetně aktivních mechatronických prvků a jejich řízení), aerodynamiky karosérie a pasivní bezpečnosti.
K tomu slouží čtyři stanoviště pro zkoušení motorů nebo elektrických pohonových systémů, dvě stanoviště pro mechanické a elektrické pohonové agregáty, laboratoře mikroelektroniky a mechatroniky, a také specializované pracoviště pro simulaci s výkonným serverem a databázovým vybavením pro programovatelné zatěžování a udržování otáček a plnou simulaci reálného provozu ve vozidle s ohledem na emise, účinnost, a řízení.
K dispozici jsou špičková zařízení - boxy s dynamometry, vozový válcový dynamometr Maha 4x4, analyzátory výfukových plynů a další zařízení pro testování pohonných systémů včetně převodovek.
V moderním komplexu vytvořeném pro účely aplikovaného výzkumu a vědy najde práci na 150 vysoce kvalifikovaných pracovníků. Jeho osazenstvo tvoří špičkoví odborníci ze strojních fakult ČVUT v Praze, VUT v Brně, Technické univerzity v Liberci a VŠB – TU Ostrava, společnosti Ricardo Prague, TÜV – UVMV. Jde tedy o téměř ukázkový příklad mezioborové spolupráce a propojení akademické a podnikové sféry. Centrum je spojeno s automobilovým a motorářským průmyslem (v Radě centra, jsou zastoupeni výrobci z oboru a zástupci dalších výzkumných a vývojových firem - např. Mercedes-Benz Engineering, Škoda Auto, ČZ Strakonice aj.), je členem European Automotive Research Partners Association (EARPA).
Činnost výzkumníků se bude koncentrovat na prostředky a technologie výzkumu nových řešení a optimalizaci současných koncepcí pístových motorů pro vozidla i energetiku, hnacích agregátů automobilů a jejich integrované řízení s ohledem na účinnost, šetrnost k životnímu prostředí. Výstupem jsou konkrétní návrhy pohonových ústrojí pro osobní vozidla malé a nižší střední třídy, jejichž realizace by měla umožnit snížení dráhové spotřeby paliva o minimálně 5 -10 %.

 

 
Publikováno: 17. 11. 2012 | Počet zobrazení: 2566 článek mě zaujal 593
Zaujal Vás tento článek?
Ano