asseco Aimtec murr

Jak lze ušetřit za energii?

Jedno úsloví říká, že nejlevnější energie je ta, co se vůbec nemusí vyrobit, ale žárovky, počítače, či strojové vybavení si žádají své, a elektroměry se točí… Nejrůznější systémy potřebují ke svému provozu energii, a tu je potřeba dodat – a samozřejmě také zaplatit. Logickou snahou proto je, aby tyto účty byly co nejnižší. Jak na to, jsme se zeptali obchodního ředitele Schneider Electric, Marka Svatušky z divize Energo.

 

Jak lze šetřit energii ve firmách a na co se zaměřit při hledání energetických úspor?

Než s úsporami vůbec začneme, je nutné nejdříve znát aktuální stav, který je možno částečně zjistit prostřednictvím energetického auditu. Energetický audit vychází z posouzení izolačních stavů budov, těsnění tlakových rozvodů, využívání zastaralých technologií a podobně. Je však velmi komplexním rozborem veškeré energetické náročnosti celého komplexu, čímž lze předpokládat i velmi podrobnou zprávu, kde se dozvíte jak nejefektivněji investovat do úsporných opatření.

Lze uvést nějaké příklady, praktické tipy, případně jaké jsou hlavní nešvary, s nimiž se lze v této oblasti setkat?

Nejlepší způsob je podrobit spotřebu energií dlouhodobější analýze pomocí monitoringu, která napomůže nalézt bolestivá místa a zejména poukáže na zbytečné plýtvání, tam kde byste to nejméně očekávali. Po komplexní analýze následuje projektový plán úspor, kde se samozřejmě klade důraz na rychlost návratnosti úsporných opatření. Tedy jednoduše řečeno, jednotlivá úsporná opatření zahrnují různá úskalí co se týče technologie a náročnosti provedení a odlišují se tedy náklady na jejich pořízení a následnou návratností s ohledem na procento úspor energií.
Běžně se systém monitoringu provozuje i dále pro udržení provozních nákladů, jelikož se běžně stává po  nasazení nákladných úsporných opatření to, že se začne opět nepozorovaně plýtvat a dochází tím tedy k znehodnocení celého projektu úsporných opatření a zejména k prodloužení návratnosti investic. Monitoringem je možné zamezit až 8% úniku energií díky neinformovanosti.
V dnešních podnicích je běžné, že se nechají pokutovat za překračování čtvrthodinového maxima, které si specifikuje distributor energie z důvodů regulace energetické soustavy. Firma o tomto limitu běžně ví, ale nic s tím nedělá a jednoduše platí pokuty. Díky monitoringu a příslušných opatření, která nejsou příliš nákladná, je možné se těmto zbytečným pokutám vyhnout.
Schneider Electric má vlastní zkušenost s nasazením úsporných opatření ve svém vlastním výrobním závodě v Písku, kde byla nejrychlejší návratnost dosazena repasem osvětlení a nasazením MaR systémů. Dokonce i využívání odpadního tepla čerpadel tlakových rozvodů má nemalý význam na úspory energií.

Co kancelářské prostory, business centra apod., která dnes tvoří významnou část firemního prostředí?

V kancelářských objektech je nejdůležitější klást důraz na izolační vlastnosti schránky budovy, využívání automaticky řízených žaluzií a následně dokonalá distribuce tepla a osvětlení s možností individuální regulace případně v závislosti na obsazení prostor a intenzitě vnějších podmínek. Kancelářské objekty jsou velmi komplexní a náročné na řízení dle individuálních požadavků, proto jsou často  projektovány se spoustou kompromisů, které jdou na úkor komfortu uživatelů. V blízké budoucnosti však budou developeři muset respektovat nově vznikající pravidla obnovené evropské směrnice EPBD, která velmi striktně klade důraz právě na úspornost těchto objektů.  

Hitem jsou dnes hlavně obnovitelné zdroje, ale i ty mají svá úskalí. Na co se dnes v této oblasti zaměřují výrobci a na co uživatelé, zákazníci?

Výrobci se zaměřují na vylepšení parametrů v aplikacích u hlavních komponentů např. v solárních zdrojích je to např. účinnost a velikost solárních panelů, účinnost a nízká spotřeba střídačů a transformátorů, lepší a efektivnější navržení architektury solárního parku s ohledem i na správný úhel nastavení panelů. Další hlavní oblastí je monitoring a následný servisní zásah, který může výrazně předejít výpadkům a pokud nastanou pak i rychlému odstranění problému. Uživatelé pak upřednostňují spolehlivost a výkonnost , tzn. bezporuchový provoz a prevenci případných poruch v době, kdy je výroba el. energie z obnovitelného zdroje nejvyšší.
Jak poznat (tzn. co by měl obsahovat) kvalitní projekt solární elektrárny? Především by měl projekt pamatovat do detailu na výběr kvalitních přístrojů a materiálů, aby v budoucnu nedocházelo k fatálním poruchám, které budou snižovat výkonnost solárního zdroje. Promyšlený by měl být i systém přenosu dat, protože ne všechny přístroje umožňují odečet údajů na patřičné úrovni. Důležitou součástí kvalitní solární elektrárny  je i následný servis, který má formou dálkového odečtu potřebných dat umět vyhodnotit a rychle systém uvést do správného stavu formou dálkového přenastavení nebo rychlým zásahem na místě.

Medii hýbe v současné době téma drastického zdržování energií. Je tato hrozba opravdu tak kritická a je potřeba okamžitě něco dělat, nebo je v budoucnu šance na zlepšení situace a stačí nepropadat panice a vyčkat na další vývoj? Má současná situace nějaké rychlé spolehlivé řešení?

Lidstvo neskutečným způsobem plýtvá energií a dokázalo během několika desítek let vyčerpat známé zásoby např. fosilních paliv. Proto obava o budoucí vývoj zdrojů energie a jejich ceny je zcela na místě. Především je zapotřebí akceptovat změnu v našem chování ve využití vyčerpatelných zdrojů a přemýšlet o efektivním využití zdrojů nevyčerpatelných ( nebo chcete-li obnovitelných). To znamená naučit se šetřit el. energií a efektivně využívat nové technologie ve stavebnictví a elektrotechnice.

Jaké technologie pro výrobu energie, její řízení a úspory jsou nyní k dispozici, a jaké jsou perspektivy jejich dalšího rozvoje, či předpokládané trendy dalšího vývoje?

Toto je otázka na celou knihu , hlavní směry jsou pochopitelně výroba el. energie z fosilních paliv s využitím nejnovější technologie s vyšší účinností, z vodních zdrojů - u nás bohužel na limitu, jaderné technologie s využitím reaktorů generace 3+ se sníženou spotřebou jaderného paliva a vyšší účinností a nepochybně i solární zdroje a zdroje na biomasu a plyn, kde se technologie neustále mění a vylepšuje.

Které energetické zdroje čí jejich kombinace jsou nejlépe využitelné v českých podmínkách?

Pro energetický mix je velice důležitá cesta dalšího rozvoje jaderné energetiky pro stabilní zdroj el. energie a zároveň zvážit další možnosti provozu uhelných elektráren. Stejně důležitá bude i výstavba nových zdrojů na plyn, která bude krýt zvýšený podíl solárních zdrojů s nízkou stabilitou. Na řadu určitě přijdou i off-grid solární systémy, kde vidím ve vybraných lokalitách vhodný doplněk energetického mixu.

 
Publikováno: 5. 2. 2011 | Počet zobrazení: 3989 článek mě zaujal 841
Zaujal Vás tento článek?
Ano