asseco Aimtec murr

Recept na úsporu nákladů? Nedělejte zbrklá rozhodnutí…

Česká pobočka společnosti TÜV NORD má od letošního léta nového jednatele, kterým se stal Ing. Jan Weinfurt. Zkušebnictví ho provází celým dosavadním profesním působením.

 

Chystáte ve společnosti nějaké zásadní změny? Na co se chcete zaměřit v nadcházejícím období?
Naším cílem je navázat na uplynulých více jak 20 úspěšných let působení zejména na českém a zahraničním trhu. Aktivity společnosti se podařilo poměrně rovnoměrně rozložit do oblasti výrobkové certifikace, systémové certifikace a činnosti STK, které provozujeme v Praze a v Karlových Varech. Portfolio služeb máme vyvážené a i do budoucna plánujeme tuto rovnováhu zachovat. Máme ale i spoustu plánů – chtěli bychom se například zaměřit na rozšíření nabízených služeb v oblasti výrobkové certifikace. Tak, jak se uplatňují nové technologie u našich klientů, rádi bychom je pokryli novými službami nejen regionálně, ale i odpovídající technickou základnou. To se týká jak oblasti kvalifikace našich specialistů, tak technické úrovně zkušebních zařízení. Mnohá zkušební zařízení jsou poměrně velkou investicí, stejně tak i vklady do vzdělávání a kvalifikace pracovníků pro nové oblasti. Není to jednoduché, ale chtěli bychom se angažovat při posuzování nových technologií – ať už jsou to třeba alternativní pohony nebo nová paliva.
Jednou z významných součástí vašeho zaměření je i energetika, včetně jaderné. Atraktivním projektem bude nyní dostavba JE Temelín, je to šance i pro vaše uplatnění?
Pro tyto činnosti jsme akreditováni jako Inspekční orgán č. 4013, včetně jaderných zařízení, společností ČIA, o.p.s., a jsme také Autorizovanou osobou č. 248 pro posuzování shody vybraných zařízení speciálně navrhovaných pro jaderná zařízení společností ÚNMZ. Naši odborní inspektoři mají zkušenosti s výstavbou JE Dukovany a s první etapou výstavu JE Temelín. Proto jsme připraveni zahájit okamžitě spolupráci na těchto činnostech – dostavba JE Temelín, v okamžiku, kdy se vyjasní jak bude tato dostavba realizována - podle jakých předpisů, na základě jakých technologií, kdo bude dodavatelem apod. V této oblasti máme i velkou podporu naší, v jaderné energetice velmi zkušené  mateřské organizace, TÜV NORD Systems Hannover, která nás zařadila mezi tři nejpodporovanější dcery v této oblasti.
Na dostavbě Temelína bychom se proto samozřejmě rádi podíleli i šířeji, mimo našich standartních aktivit, nabízených v této oblasti, ale je zde zatím stále mnoho otazníků.
Díky zaměření vašeho portfolia se nabízí synergický efekt jeho různých složek. Spoléháte se na vlastní síly, nebo využíváte i spolupráce s dalšími, například univerzitami?
To, že naše služby lze kombinovat – poskytujeme služby tak zvaně z jedné ruky, to je jednou z našich velkých výhod. O klienty se staráme jak na poli systémové, tak výrobkové certifikace. Dalším důležitým aspektem je regionální struktura, jelikož máme rozložené kanceláře co nejblíže klientům – v Děčíně, Plzni, Brně, Ostravě, v Hradci Králové a v Praze.
Na českém trhu existují kvalitní subjekty, které doplňují naše služby, např. v oblasti nedestruktivního zkoušení spolupracujeme s několika školicími a zkušebními středisky, které připravují adepty pro personální certifikaci NDT podle evropských norem. Naše společnost využívá také vlastní školicí kapacity, které realizujeme jak v oblasti svařování, tak i v dalších oblastech výrobkové certifikace s cílem nabídky komplexních služeb. Komplexnost a balíčky služeb na míru jsou pilíře naší společnosti a na tom budeme stavět i do budoucna.
Komplikované je však získávání nových expertů při struktuře dnešního odborného školství, včetně univerzitního; osvědčilo se nám, že si své odborníky vychováváme sami. Potřebujeme zejména takové, kteří už mají za sebou nějakou praxi, a ty potom specializujeme do jednotlivých oborů. Ať už jsou to obory, v nichž prověřujeme funkčnost systémů managementu, včetně těch nejnáročnějších, jako je automobilový průmysl, výroba kolejových vozidel, potravinářský průmysl, nebo v těchto oborech působí naši odborní inspektoři – vyhrazená technická zařízení, svařování, ASME. Oblastí je více - víme, jaké personální obsazení v nich potřebujeme a vynakládáme pro to nemalé prostředky, ale není jiná cesta než investovat a systematicky pracovat s inspektory a auditory.
Certifikace a je pro mnoho firem a činností dnes v podstatě nutností. Ale chodí zájemci spíše za vámi, nebo se je snažíte sami aktivně získávat?
Na přelomu tisíciletí došlo k dramatickým změnám na trhu. Ke sklonku devadesátých let jsme si mohli, zjednodušeně řečeno, dovolit žít z klientů, které jsme získali na začátku našeho působení v tomto regionu, nebo z těch, kteří přišli „k TÜVu“. Po roce 2000 a několika nepříznivých obdobích, kterými si evropský průmysl prošel, ale už nemůžeme čekat totéž. Postupně jsme si vybudovali několik kanálů, jimiž získáváme klientelu. Jelikož neprodáváme spotřební zboží, ale know-how, je segment našich příjemců dobře známý. Oslovujeme je formou technických seminářů, technické pomoci – od samého začátku při formulaci obchodních podmínek dodávky, při konstrukčních činnostech, při vývoji nových výrobků, zde všude nabízíme synergií našich služeb. Chceme i nadále preferovat aktivní propagaci našich služeb, důsledně dbát na profesionalitu a kvalitu naší práce, přinášet našim zákazníkům vždy přidanou hodnotu k tomu, co jim nabízíme.
Co obnáší samotná certifikace?
Ať už jde o certifikaci služby, výrobku nebo jeho technických parametrů, je to kontrola nezávislou inspekční autoritou, zda posuzovaný předmět a jeho vlastnosti (může to být např. i systém řízení) odpovídají jeho definici v technických standardech. Fakticky to znamená soulad mezi požadavky standardu a konkrétním požadavkem zákazníka na daný výrobek. Náš odborný tým pravidelně sleduje aktuální vývoj těchto standardů a naši odborní garanti se pravidelně účastní jednání v technických normalizačních komisích a podílí se na úpravách a aktualizacích těchto technických norem. Tak můžeme zákazníkům nabídnout i výklad a požadavky těchto standardů včetně jejich aktualizace připravovaného návrhu.
Jak ale zájemce o certifikaci, navíc „masírovaný“ reklamou pozná, která certifikační společnost je ta správná, která to s ním myslí dobře?
V dnešní době působí na trhu množství subjektů zabývajících se certifikací a na první pohled možná není snadné se v nabídce orientovat. Razíme velmi jednoduchou zásadu: jeden odborník vyslaný k potenciálnímu klientovi vypoví o dodavateli služby více, než tisíce slov a slibů v korespondenci. Po několika větách už víte na čem jste. To je jedna z věcí, kde jsem velkým optimistou, pokud jde o naše know-how, na něž jsme náležitě hrdí. I tam, kde bojujeme s cenou nebo se snažíme klientovi nabídnout nějakou novou službu, je v okamžiku, kdy nás reprezentuje odborník, hned jasné, co je společnost opravdu schopna nabídnout.
 

 
Publikováno: 24. 8. 2012 | Počet zobrazení: 4457 článek mě zaujal 825
Zaujal Vás tento článek?
Ano