zoomatech murr Schunk

Vítkovice nabízejí CNG pohon i pro lokomotivy

Akciová společnost VÍTKOVICE Doprava vstoupila na trh v oblasti využití alternativních paliv s programem CNG pro pohon nejen silničních, ale nyní také železničních vozidel.  

 

Přestavby silničních vozidel probíhají ve společnosti VÍTKOVICE Doprava již od roku 2008, přičemž nejprve byly přestavěny vlastní firemní vozy. Bezprostředně poté následovaly přestavby osobních vozidel pro celou VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Dosažené zkušenosti pak byly aplikovány také na projektech pro externí zákazníky.

Průkopníci CNG na dráze
Paralelně s přestavbami osobních vozidel byl zahájen i unikátní program přestaveb železničních vozidel. O vstupu na minimálně probádané pole svědčí fakt, že v Evropě doposud nebyl pohon na CNG v nákladní železniční dopravě, na niž jsme se zaměřili, uplatněn. Bylo nutno překonávat mnoho konstrukčních problémů a navrhnout nově i bezpečnostní prvky zajišťující provozování v podmínkách železniční dopravy. Jako první byla v roce 2010 přestavěna dvounápravová lokomotiva řady 703.8 a hned v roce 2011 ji následovala přestavba čtyřnápravové lokomotivy řady 714. Obě byly postupně představeny na veletrhu Czech Raildays v letech 2010 a 2011, přičemž lokomotiva 703.821 (ČD Cargo) zaujala odborníky natolik, že získala titul v soutěži „Dopravní stavba, technologie a inovace“ v kategorii inovace roku 2010, která se konala pod záštitou ministra dopravy ČR. Na realizaci přestaveb obou lokomotiv se podílely společnosti VÚŽ , CZ LOKO, ČD, ČD Cargo a TEDOM, hlavní tíhu projektů však nesla firma VÍTKOVICE Doprava jako garant a realizátor přestaveb. U lokomotivy 703.8 šlo především o zkušební projekt, který měl ověřit možnost přestaveb, zvládnout konstrukční problémy a mj. i najít cestu, jak úspěšně projít náročným legislativním procesem. To se podařilo a při následující přestavbě lokomotivy řady 714 již mohlo být využito cenných zkušeností, jež přispěly např. ke zjednodušení konstrukce v oblasti vysokotlakého rozvodu.  714.010 (ČD) byla prvním krokem přestavby již „dospělé“ lokomotivy s dostatečným výkonem pro střední posun, případně k vedení lehkých osobních vlaků. Zcela nově byla pojata konstrukce nosiče vysokotlakých lahví umístěná pod rámem lokomotivy. Pro zvýšení zásoby paliva byly vzduchojemy přesunuty za čela lokomotivy, čímž byla dosažena maximální kapacita zásobníku CNG. Tato změna si však vyžádala i přestavbu čel lokomotivy, přemístění zásobníků písku a konstrukční úpravu tažného ústrojí. V podstatě tedy i přestavba stroje řady 714 byla svým způsobem pilotním projektem pro ověření technických a ekonomických parametrů v provozu. Tato řada byla vytipována záměrně vzhledem ke koncepci lokomotivy jako dvoumotorové. V době realizace projektu totiž nebyl dostupný jiný motor na CNG než jednotka TEDOM o výkonu 260 kW, což by v jednomotorovém provedení bylo nedostačující.

Rodina „plynových“ lokomotiv se rozrůstá
Na letošním ročníku veletrhu Czech Raildays posouvá VÍTKOVICE Doprava vývoj opět o krok dál představením další CNG lokomotivy. Základem je stroj řady 714, ovšem koncepčně jde o lokomotivu jednomotorovou s nově vyvinutým motorem CAT 3412 G o výkonu 600 kW. CNG je plněno do svazků vysokotlakých lahví umístěných pod rámem lokomotivy a v motorovém prostoru o celkovém vodním objemu 4354 l, což dovoluje uskladnit zásobu 650 kg stlačeného plynu, který má podle předběžných propočtů umožnit dojezd 550 - 740 km. Koncepční provedení lokomotivy zůstává kapotové s věžovou kabinou; přenos výkonu je elektrický, součástí výbavy je i elektrodynamická brzda. Z původní lokomotivy byl ponechán pouze hlavní rám a pojezd. Nástavba vychází ze stavebnicového řešení modernizačních celků využitých u lokomotiv 741.7, resp. 742.7. Při projekci a konstrukci byla uplatněna modulová stavebnice, která umožňuje dosáhnout vysoké variability technického řešení projektů jednotlivých vozidel. Komplexní modernizací byla získána v podstatě téměř nová lokomotiva, která nabízí moderní vzhled i vynikající technické parametry, nízké pořizovací náklady a minimální náklady na provoz a údržbu a vysokou bezpečnost provozu, splňuje náročné normy pro emisní limity, a vyniká vysokou jakostí a spolehlivostí. Na vývoji spolupracují firmy CZ LOKO, ČVUT a Phoenix Zeppelin. Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem přestaveb je omezení ekologické zátěže snížením emisí výfukových spalin a snížením hluku a v neposlední řadě jde také o snížení provozních nákladů na PHM. Právě tento faktor bude zřejmě po zvládnutí všech technických aspektů nejdůležitějším parametrem pro příklon k tomuto palivu a může být významným příspěvkem ve snaze železničních dopravců o snižování nákladů. Využití CNG v dopravě se samozřejmě neobejde bez rozvoje infrastruktury, přičemž se předpokládá výstavba společných stanic pro plnění jak silničních, tak železničních vozidel.

 

 
Publikováno: 15. 7. 2012 | Počet zobrazení: 2743 článek mě zaujal 486
Zaujal Vás tento článek?
Ano