asseco Aimtec murr

Trendy rozvoje strojírenské metrologie

V druhém květnovém týdnu t. r. se uskutečnil ve Stuttgartu již 26. ročník veletrhu CONTROL, který je lídrem mezi specializovanými veletrhy s metrologickou tématikou. O nových trendech, měřicích zařízeních a významu této akce pro zajišťování a zvyšování kvality jsme tak jako loni diskutovali s jeho pravidelným účastníkem – ing. Janem Kůrem, jednatelem brněnské firmy MESING, která je hlavně orientovaná na konstrukci a výrobu zakázkové měřicí a automatizační techniky.  

 

Loňský 25. jubilejní ročník měl všeobecně velkou popularitu. Nezůstal tak letošní 26. ročník trochu v jeho stínu?
Myslím, že ne. Letošní veletrh převzal v tichosti to podstatné z loňského a navíc se objevila řada novinek, které posouvají metrologii i samotný veletrh Control zase dál.

Co veletrh Control nejvíce ovlivňuje?
Jednoznačně to, že Stuttgart s okolím je evropským hightech regionem č. 1 s výrobou automobilů Mercedes a Porsche. Automobilová výroba byla, je a ještě dlouho bude hnacím motorem rozvoje strojírenské metrologie.

Můžete ještě připomenout, co bylo podstatné loni?
Byly to trendy rozvoje metrologie v hromadné výrobě, která je typická pro automobilovou a ložiskovou výrobu. Koncepci připravovali nejen metrologové obou místních automobilek, ale třeba i vývojové týmy specializovaných Fraunhoferových ústavů. Dnes jsou si všichni, kteří chtějí dodávat automobilovému průmyslu, vědomi, že vadný výrobek nesmí na montážní linku, a proto musí být těžištěm jejich snažení nulová zmetkovitost. Také proto se začíná prosazovat 100% kontrola. Ta musí být zaintegrována do výrobního procesu a výkonnost kontroly musí být přirozeně ještě o něco vyšší než je rychlost výroby. Přesnost musí odpovídat přesnosti donedávna obvyklé u laboratorních přístrojů. Tyto rok staré formulace se ihned staly nepsaným zákonem pro další vývoj automobilové a ložiskové měřicí techniky a letos se o nich na veletrhu již prakticky nemluvilo. Do popředí zájmu se tak dostávají měřidla pro jiná průmyslová odvětví, přičemž loni o nich nebylo ani slyšet.

O jaká měřidla se konkrétně jedná?
Třeba měřidla na kontrolu různých kloubních náhrad v medicíně a projevuje se i vliv ústupu Německa a některých dalších zemí od jádra požadavkem na úplně novou měřicí techniku pro díly větrných elektráren. Dnes se prakticky ihned objeví několik firem, které začnou neexistující měřicí techniku vyvíjet a vyrábět. Často používají i docela odlišné měřicí metody. Mnohdy i proto, že odběratelé používají jinou výrobní technologii – tak se mohou lišit nejen měřicí metody, ale i koncepce měřidel.

O speciální měřicí technice na kontrolu kloubních náhrad se zatím moc nemluvilo.

V odborných kruzích ale ano. Nejprve třeba proč praskaly keramické koule v místě přechodu upínacího kužele v kulovou plochu – na vině bylo nesprávné tolerování, ale i měření obou kuželových ploch. Dnes se věnuje velká pozornost kontrole tvarových úchylek, drsnosti a povrchových defektů kulové plochy. Touto problematikou se na veletrhu zabývalo hned několik firem, které používaly jak kontaktní, tak i bezkontaktní měření. Unikátem byl poloautomat s bezkontaktním optickým systémem OptoSurf, který mapoval prakticky celý povrch keramické koule. Připomínám, že firmy OptoSurf a MESING jako první v Evropě zrealizovaly automaty na bezkontaktní nanometrickou kontrolu tvarových úchylek kroužků speciálních valivých ložisek pro nejdražší typy automobilů.

Zmínil jste se o větrných elektrárnách. Jaké jsou novinky v měřicí technice pro tato zařízení?
Problém přirozeně činí hlavně velké rozměry konstrukčních prvků včetně obou hlavních vřetenových ložisek, jejichž vnější průměr přesahuje i 1,5 m. Na velké délky přesná speciální měřicí technika donedávna neexistovala. Dnes jsou ale stěžejní problémy již převážně vyřešeny, a to třeba i měření tvarových úchylek přímo v provozních podmínkách, tedy na obráběcím stroji. Bez speciálních optických měřicích metod, ale i bez kompozitních materiálů by to nebylo možné.

Je pravdou, že se na vývoji těchto zařízení podílela i vaše firma?
Ano, ale je to na delší povídání, které by si zasloužilo samostatný článek.

Který obor měřicí techniky nyní zaznamenává největší rozmach?
Jednoznačně jsou to již několik let bezkontaktní optická měřicí zařízení. Kvalitní kontrolu lisovaných a různě tvářených kovových i plastových součástek umožnilo až nasazování jedno- a hlavně vícekamerových 3D systémů. Rychlost zaváděná této měřicí techniky je nevídaná. Dnes jsou používány hlavně vysokorychlostní kamery s vysokým rozlišením. Kamerové systémy se používají od jednoduchých měřicích zařízení až po rozměrná mnohametrová pracoviště ke kontrole celých částí karosérií. Samozřejmostí je jejich nasazení v robotizovaných pracovištích s účelově řešeným bezpečnostním krytováním. Kamerové systémy byly na Control demonstrovány na širokém spektru měřicích zařízení, přičemž převládá kontrolní technika s většinou nižší přesnostní náročností.
Boom pozorujeme ale i v oblasti počítačové tomografie, která je ideální k nedestruktivnímu zkoušení materiálu, ale i ke kontrole kvality součástek a celých malých uzlů na defekty. Mikrofokusace umožňuje vynikající 2D i 3D zobrazení s vysokou vypovídací hodnotou. Velký pokrok byl viděn také u laboratorní měřicí techniky, a to opět na bázi optiky třeba k měření tenkých vrstev metodami využívajícími interferenci bílého světla atd.

Co ostatní měřicí technika?
Komunální měřicí technika se dnes vystavuje již jen minimálně. Pro dodavatele je to ztráta peněz. Novinek je v tomto oboru málo a dodavatelé i odběratelé mají dlouhodobě navázané dobré obchodní vztahy.
Různé prvky pro stavbu měřicí techniky včetně snímačů jsou hlavně prezentovány na veletrhu Sensor – Test, který se koná v Norimberku za 14 dní po veletrhu Control.
Velmi omezeně je na veletrhu Control prezentována i zakázková měřicí technika. Většina odběratelů si velmi často nepřeje, nebo dokonce výrobcům zakazuje, jakoukoliv prezentaci jimi objednaných měřicích zařízení. Dodavatelé zakázkové měřicí techniky proto často vystavují jen různé prezentační modely, a to ještě mnohdy ve společné expozici s firmou vyrábějící měřicí techniku s širším rozsahem uplatnění. To je třeba i problém naší firmy.
Standardní rozsah vystavené plochy zachovávají dlouhodobě expozice zaměřené na kalibrační měřidla, speciální laboratorní měřicí techniku, ale i klasické 3D měřicí stroje.

Roste zájem vystavovatelů a jaké je zastoupení zahraničních firem?
Počet vystavovatelů nyní opět roste a letos se veletrhu zúčastnilo rekordních 850 firem. Roste i počet vystavovatelů ze zahraničí, zejména z USA, Číny a velmi zajímavé exponáty prezentovaly nově i firmy z Itálie, které se dosud hlavně účastnily domácích veletrhů, zejména v Miláně. Třeba firma AEROEL, která vyrábí zařízení na bázi stínových laserových systémů pro měření průměrů, ovality, házení a nově, s menší přesností, i délek. AEROEL má i v naší republice dobré jméno.
Zvýšený zájem o Control zejména v Německu zapříčinila údajně zpráva, že dosažený obrat byl v roce 2011 o 20 % vyšší než v roce 2010 a dosáhl rekordních 15 miliard EUR. Pozice Německa je v tomto oboru stále pevnější.
Veletrh Control se ale začíná rozbíhat kromě Stuttgartu i v Číně (letos se koná v Šanghaji, 15. až 17. 8.). Někteří naši partneři v budoucnu počítají s omezováním aktivit v Evropě a chtějí posílit prezentaci na asijských veletrzích. Tento záměr má i naše firma.

Překvapilo nebo i pobavilo vás něco na letošním veletrhu?
Překvapil třeba návrat válcových třídiček. Když jsem před 45 lety začínal ve výzkumu měřidel pro ložiskový průmysl, končila éra hrubšího třídění kuliček pomocí dvojice rotujících různoběžných válců a rychle se zavedly zejména třídicí automaty Censor z Lichtenštejnska s elektronickým odměřováním.
Moderní provedení válcové třídičky s velmi přesným uložením válců, které mají kvalitně opracovaný plášť o minimální úchylce přímosti a s otěruvzdorným povrchem prezentovala na letošním veletrhu jedna švýcarská firma. Použití v ložiskové výrobě se přirozeně již nepředpokládá, ale uplatnění při rozměřování hladkých i osazených čepů si své příznivce určitě najde; zvlášť při garantované nepřesnosti 2 µm.
Pobavilo mě třeba, že organizátoři vyzdobili i WC obrázky s metrologickou tématikou.

Ví se již, kdy bude příští veletrh CONTROL ?
27. ročník se bude konat přirozeně opět ve Stuttgartu, a to 14. až 17. května 2013. Přimlouvám se za větší účast českých metrologů a pracovníků specializovaných v podnicích na koncepce, projektování a zajišťování systému kontroly i kvality, než tomu bylo letos.
 

 

 
Publikováno: 15. 7. 2012 | Počet zobrazení: 3689 článek mě zaujal 786
Zaujal Vás tento článek?
Ano