asseco Aimtec murr

Průmysl se v Hannoveru představí v zeleném

Již zanedlouho se otevřou brány hannoverského veletržního areálu, aby ve dnech 23. – 27. dubna přivítaly vystavovatele a návštěvníky hlavní světové veletržní přehlídky – prestižního komplexu průmyslových veletrhů Hannover Messe 2012. O letošním ročníku a jeho hlavních tématech nám řekl pan Oliver Frese, nový ředitel veletrhu, s nímž jsme se sešli ke krátkému rozhovoru při jeho návštěvě v Praze.    

 

Je ze seznamu přihlášených vystavovatelů znát už signál zotavování z krize nebo naopak obavy z příštího vývoje?

Hannover 2011 byl nejlepší v posledních dvaceti letech. Více než 5,7 milionů obchodních kontaktů a přes 4000 inovací – tím veletrh zdůraznil své vedoucí postavení v oblasti těchto technologických veletrhů. Na této vlně se přeneseme i do letošního ročníku, očekáváme nadále pozitivní příliv. Nosná odvětví – strojírenství a elektroprůmysl slibují stabilní růst, věříme, že tento příslib naplní naši vystavovatelé i na Hannover Messe 2012.

Na detailní statistiky je samozřejmě ještě brzo, do veletrhu ještě nějaký čas zbývá, ale přesto: které země projevily největší zájem o účast na letošním ročníku a jaký je zájem o účast celkově?
Očekáváme 4500 vystavovatelů, 50 % ze zahraničí, zastoupeno bude 60 zemí. Tím tento veletrh – stejně jako v minulosti – potvrzuje svůj velký význam z hlediska internacionality.
V roce 2011 byla nejvýraznější účastnickou zemí Čína, která je letos dokonce přímo partnerskou zemí veletrhu, a Itálie, dále pak Francie, Turecko, Indie, Taiwan, USA a Nizozemí, které patřily k nejsilnějším vystavovatelským zemím. Podle dosavadních prognóz budou tyto státy i letos na špici.

Do portfolia veletrhů přibyly v uplynulých letech některé novinky, lze už zhodnotit, jak se osvědčily a zda si nové veletrhy už našly mezi vystavovateli a návštěvníky svou klientelu?
Každoročně pracujeme s našimi mezinárodními partnery na vývoji Hannoverského veletrhu, aby pokýval aktuální požadavky a trendy, tím pádem je veletrh každým rokem flexibilně obměněný. Našim cílem je být co nejblíže službám a průmyslu. V roce 2009 jsme měli Wind, ve 2010 veletrhy MobiliTech a CoilTechnika, v následujícím roce 2011 pak Metropolitan Solutions, řešení pro města – to jsou výsledky posledního vývoje. Všechna tato témata se stala pevnou součástí Hannoverského veletrhu. Jako příklad bych uvedl veletrh Wind, Vítr, který nastartoval v roce 2009 velice intenzivně: 155 vystavovatelů na více než 6900 m2 čisté plochy. Už druhá akce v roce následujícím s sebou přinesla 220 vystavovatelů na více než 9700 m2 a přes 82 000 návštěvníků potvrdilo, že se tato událost stala tahounem mezi technologicko-průmyslovými veletrhy.

Jako speciální novinku připravili organizátoři pro letošní ročník? Veletrh se podle všeho ponese ve znamení „eko“. Co si můžeme představit pod hlavním tématem „greentelligence“ a kde všude se s ní na veletrhu bude možné setkat?
Na dosavadní vývoj samozřejmě navážeme i v roce 2012, který bude ve znamení ekologicky příznivých technologií. Kromě premiéry Industrial GreenTec to doloží také tématika Greentelligence. Je to spojení tří současných podnikatelských prvků. Za prvé: podniky používají energeticky účinnou výrobu a výrobky, aby snížily náklady a emise. Za druhé: firmy vyvíjejí ve své vlastní režii součásti, prvky a postupy - které budou prezentovat na veletrhu – jež zajistí výrobu s účinnějším využíváním zdrojů a energií. Za třetí: V rámci globální konkurence tak podniky získají konkurenční výhodu tím, že jednají komplexně - zdrojově, energeticky a materiálově efektivně.
Takže ústřední téma Greentelligence – „zelené inteligence“ a nový veletrh Industrial GreenTec se ponesou v duchu zelené technologie v průmyslovém použití a toto pojetí uživatelsky zodpovědných technologií bude i hlavní linkou na Hannover Messe, aby se dostalo do povědomí široké veřejnosti. Jsem přesvědčen, že se stane hlavním motorem expanze v zavádění technologií přátelských k životnímu prostředí. Již v této chvíli je to „separátní veletrh“ v rámci Hannover Messe - jeden z osmi hlavních, které letos ve veletržním komplexu máme - a díky dosavadnímu velkému ohlasu lze počítat s tím, že se tato akce bude opakovat každým rokem.
Tématem energie z obnovitelných zdrojů se Hannover Messe zabývá ostatně mnoho let a v posledních šesti letech jsme v této oblasti zaznamenali zdesetinásobení počtu účastníků.

Partnerskou zemí Hannover Messe 2012 je Čína, to je opravdu velké sousto, v jakém rozsahu a oblastech se v Hannoveru „Říše středu“ představí?
Čína, jako druhá ekonomicky nejsilnější velmoc, přispívá z globálního hlediska významným dílem do rozvoje nejrůznějších průmyslových sfér, proto s ní máme v rámci Hannover Messe intenzivní partnerství. Je to vůbec poprvé, kdy v rámci partnerských států podepsaly vlády dvou zemí dohodu o podpoře tohoto partnerství v rámci veletrhu. Green & intelligence bude také hlavním pilířem prezentace Číny, jako doklad o jejím hospodářském posunu, schopnosti pohotově reagovat na stávající trendy a přicházet s inovacemi. Hlavními body jsou trvale udržitelná energie, inteligentní elektrické sítě, elektromobilita a zelené výrobní postupy. Těšíme se, že Čína bude zastoupena celoplošně v rámci všech osmi hlavních veletrhů a očekáváme, že jeden z deseti vystavovatelů Hannover Messe 2012 bude z Číny. Zastoupení bude mít prakticky ve všech oblastech. Pořádáme fóra, kongresy, večerní akce. Abych uvedl alespoň jednu konkrétní - například Výbor německé hospodářství Asie/Pacifik společně s našimi čínskými partnery organizuje německo-čínské obchodní fórum.

Významnou součástí HM je tradičně sekce zaměřená na vědu a výzkum, jaké možnosti, příležitosti a novinky nabídne Research & Technology letos?

Významná součást HM je už tradičně věnována vědě, vývoji a podpoře vysokých škol. Jeden z odborných veletrhů – Research & technology nabízí přehled novinek v této oblasti. S více než 400 vystavovateli na 8000 m2 je přesvědčivým důkazem toho, jak důležité a neopominutelné jsou inovace a vývojářství i v ekonomicky obtížných dobách. I zde letos v široké míře figuruje spojení „Green a Intelligence“. Soustředí se na nové materiály, konstrukce, výrobní techniky a procesy šetřící zdroje a životní prostředí, účinné a trvale udržitelné. Ústředními pojmy budou mobilita a výzkum, nanotechnologie, bionika, adaptronika, organická elektronika.
 

 

 
Publikováno: 12. 5. 2012 | Počet zobrazení: 3352 článek mě zaujal 731
Zaujal Vás tento článek?
Ano