asseco Aimtec murr

Švýcarská spolehlivost z Moravy

V dubnu letošního roku slaví brněnská firma BIBUS s.r.o. dvacetileté působení na českém trhu. Česká firma, založená v dubnu 1992 s majoritní účastí známé švýcarské akciové společnosti BIBUS AG, je dlouhodobě považována za velmi úspěšnou a ekonomicky stabilní firmu v oblasti prodeje strojírenských elementů. Na to, co stojí za těmito úspěchy, jsme se zeptali Ing. Jiřího Charváta, zakladatele a dlouhodobého ředitele společnosti.  

 

V čele brněnského zastoupení BIBUSu stojíte od jeho vzniku. Čím Vás oslovil právě BIBUS a jaké byly začátky jeho působnosti u nás?

Když jsem zakládal firmu BIBUS, bylo mně 50 let, a tudíž jsem měl již dostatek praktických zkušeností. Během mého profesního života jsem po vystudování VUT v Brně pracoval 16 let ve výrobním podniku, 10 let v zahraničním obchodě a po roce 1990 krátce jako obchodní prokurista v jedné velké organizaci.
Často jsem viděl u vývojových konstruktérů bezradnost kvůli kritickému nedostatku moderních elementů. Například když jsem byl na oponentuře v Meoptě Bratislava, kde se vyvíjel nový reprografický přístroj. Koncepčně sice nebyl špatný, ale pro naše vývojáře byly nedostupné světlovodné kabely, mikroelektronické elementy a speciální umělé hmoty, které měly např. výrobky firmy RICOH z Japonska. Obdobných případů bych mohl uvést celou řadu.
Bylo mi jasné, že kdo nabídne v Československu moderní elementy za rozumnou cenu pro konstrukci nových obráběcích, textilních, balících a jiných zařízení, bude mít určitě úspěch. Pak jen zbývalo najít vhodného zahraničního partnera se širokým sortimentem, který bude mít zájem v Československu podnikat.
Já jsem vložil do firmy v roce 1992 určitý finanční kapitál a firma BIBUS AG ze Švýcarska mně poskytla svoje kontakty zahraničních dodavatelů, a navíc – což bylo pro nás mimořádně důležité – předala mi také zcela otevřeně zkušenosti, které nebylo možné dříve v Československu získat. Zkušenosti ryze kapitalistické a pro podnikání naprosto nepostradatelné.
Asi jsem měl štěstí na společníka ze Švýcarska, který byl od prvopočátku velmi seriózní, bral mě jako rovnocenného partnera a morálně mě podporoval.
V letech 1992 a 93 začaly vznikat obdobné firmy se zahraniční účastí a často se stávalo, že když jsem přijel do výrobního podniku a nabízel třeba převodovky, tamní zásobovač mi sdělil, že jsem ten den už čtvrtý, který jim tento výrobek nabízí. To byly prostě začátky. Postupem času se situace stabilizovala, dostavily se první výraznější úspěchy a člověk začínal mít větší sebevědomí.

BIBUS z roku 1992 a BIBUS v roce 2012 jsou ovšem už dost rozdílné firmy, počáteční stav prostě postupně přestane stačit a dvě desetiletí působení na trhu už určitě nelze zvládnout s podmínkami, v nichž firma začínala. Co bylo třeba časem změnit?

Postupné změny a vylepšení byly samozřejmě nutné a to ve všech oblastech.
Například v personálním obsazení, kdy jsme si uvědomili, jak důležité je eliminovat zranitelnost firmy při odchodu obchodníka.
V prvních letech jsem byl zaskočen, když jsem poslal jednoho z našich obchodníků do USA na měsíční zaškolení k dodavateli a on po svém návratu za 14 dnů podal výpověď a založil si vlastní firmu. Bylo pro mě smutné zjištění, že z právního hlediska jsem tehdy nemohl nic dělat a mimo finanční ztrátu jsem měl navíc nepříjemnosti i u dodavatele v USA.
Abych se tomuto problému napříště vyhnul, bylo nutné určité funkce zdvojit, a to zavedením tzv. Innendiensta, což je pracovník, který provádí obchod z firmy se všemi zákazníky v Česku a obchodník hledá nové zákazníky, jezdí na školení k dodavatelům, řeší reklamace atd.
Dále bylo nutné zavést ve firmě standardy ISO za účelem řízení jakosti, což je podmínkou, abychom mohli fungovat jako dodavatel komponent do velkých podniků. Firma, která pro své dodávky nemůže doložit certifikaci podle těchto norem, dnes prakticky nemá šanci.
Pro zvýšení produktivity bylo žádoucí pořídit moderní výpočetní systém, který by umožňoval rychle a přehledně analyzovat skladové zásoby, stav vývoje obchodního případu, finanční pochody apod.
Z finančního hlediska bylo zase důležité pochopit a zajistit optimální složení aktiv a pasiv, složení provozních nákladů, stanovit maximální výši půjčky atd.
V neposlední řadě bylo pro dobré fungování firmy neméně důležité zavést optimální, přehledný a spravedlivý způsob odměňování všech pracovníků. Aby se ve firmě BIBUS cítili nejen dobře z hlediska svého pracovního zařazení, ale věděli, že i oni sami jsou tvůrci její stability i úspěchu.

Které základní faktory můžete z Vaší zkušenosti doporučit ostatním, aby prosperovali jako firma BIBUS?

Je nutné mít dobré a kvalifikované vedení, schopný a odborně vzdělaný tým charakterních lidí, kde vládne přátelská atmosféra a zaměstnanci chodí do práce rádi, ne z nutnosti, těší se a nevidí za prací „jen“ vydělávání peněz.
Z hlediska jednotlivých činností musí ve firmě bezproblémově probíhat finanční tok, komunikace, musí být vyřešeny různé systémy (kvality, odvíjení obchodních případů, skladové hospodářství, řízení jakosti atd.), je třeba spolupracovat s právní kanceláří, aby nedošlo k pochybení z právního hlediska (smlouvy, reklamace, chráněné vzory apod.).
A samozřejmě v neposlední řadě musí být k dispozici dobrý produkt se všemi službami. Výrobek či produkt se stává zbožím teprve tehdy, když jej přijme zákazník. A špatný produkt by se těžko prodával i s pomocí nejlepšího týmu…

„Zaskočil“ Vás někdy během dosavadního řízení firmy opravdu zásadním způsobem nějaký problém?

V začátku to byl již zmíněný případ zaškolení obchodníka v USA a jeho náhlá výpověď. Také se nám stalo, že nám zkušeného obchodníka „přetáhl“ zahraniční dodavatel jednoho produktu, který jsme úspěšně během čtyř let na českém trhu s nemalým úsilím zavedli, a následně si s pomocí našeho bývalého zaměstnance založil vlastní obchodní síť v celé České republice.
V několika případech to byla zklamaná důvěra v zákazníka, který od nás řádně obdržel zboží dle kupní smlouvy a neuhradil fakturu ani po několika urgencích. Takové případy s neplatiči se už naštěstí stávají zřídka, opravdu jen výjimečně, i když se opožděnými platbami bojujeme stále.

Co Vás naopak příjemně překvapilo nebo na co jste hrdý?

Těch věcí je jistě více a mnohdy jsou to zdánlivé maličkosti. Mimo to, že firma BIBUS s.r.o. byla a dodnes je nejvýkonnější co do výnosu na jednoho zaměstnance ze všech pětadvaceti „dcer“ mateřské firmy po celém světě, je to např. minimální fluktuace.
Většina zaměstnanců je ve firmě více jak 10 let. Za celou dobu, co jsem byl ředitelem, jsem se ani jednou nesetkal s odmítnutím některého ze zaměstnanců, když bylo potřeba dočasně vypomoct např. ve skladu nebo pracovat někdy až do pozdních hodin.
Dále je to velmi korektní a přátelský vztah s majoritním vlastníkem, švýcarskou firmou BIBUS AG, a to na všech úrovních a se všemi zaměstnanci.
V neposlední řadě jsou to naši zákazníci. Před krátkým časem, po nástupu nového výkonného ředitele, jsme si nechali zpracovat od renomované externí firmy dotazníkový průzkum, jak jsou naši zákazníci s firmou BIBUS s.r.o. i ve srovnání s konkurenčními dodavateli spokojeni. Výsledky pro nás byly velmi lichotivé.
Snažíme se v plné míře uplatňovat náš slogan „podporujeme Váš úspěch“ a doufáme, že tomu tak bude i v budoucnu.
 

 

 
Publikováno: 12. 5. 2012 | Počet zobrazení: 3790 článek mě zaujal 731
Zaujal Vás tento článek?
Ano