asseco Aimtec murr

Chytře na digitalizaci ve výrobě

Řešíte-li ve své firmě digitalizaci, především v oblasti výroby, bezesporu hledáte nejvhodnějšího softwarového pomocníka. Nemusíte hledat dlouho, výsledkem první (a bezesporu nejlepší) volby je informační systém HELIOS iNuvio z produkce Asseco Solutions.

 

Jde o ideální řešení pro výrobní podniky v sektoru malých a středních firem a jeho modul Výroba zásadně přispěje k digitalizaci celé firmy a připraví ji na nelehké období v současné globalizované ekonomice.
Systém HELIOS iNuvio je určen především pro firmy, které se orientují na kusovou, sériovou, zakázkovou či projektově řízenou výrobu, případně na jejich kombinaci. Výrobní firmy mohou pomocí tohoto efektivního ERP zkvalitnit své fungování, systém HELIOS iNuvio si poradí i s velmi náročnými požadavky, spoléhá se na něj již více než 4500 firem.
Podnikový systém pro řízení výroby dokáže firmám výrazně zvýšit efektivitu a posunout jejich podnikání na novou úroveň. Významně podporuje komplexní řízení všech typů výroby od začátku firemních procesů, až po konečný produktový výstup. Dokáže navíc přesně monitorovat výrobu od objednávky, přes založení zakázky a následně celý výrobní postup.

Modul na míru
Modul Výroba se zaměřuje na technickou přípravu výrobních procesů, přičemž je schopen vytvářet a uchovávat „životopis“ výrobku s navazujícím řízením a plánováním efektivní výrobní činnosti. Integrované logistické a finanční moduly podporují ekonomické přínosy plynoucí z nasazení tohoto systému ve výrobních společnostech.
Výhodou modulu Výroba je, že vedení firmy má přehled o nákladech a časové náročnosti výrobních procesů. Pokud vznikne opakovaná zakázka, systém již má uložená všechna potřebná data pro výrobní postup, včetně požadavků na časový rozsah. Sníží se tím pracnost, zvýší se ale kvalita a také data pro následné hodnocení, případnou automatizaci či využití strojového učení.
Modul Výroba dokáže naplánovat materiálové i kapacitní zajištění požadavků na celou výrobu. Umí reagovat na změny ve vyráběném sortimentu, dokáže průběžně regulovat množství produkce, reaguje na aktuální stav objednávek i na specifické zadání zákazníků. Celý proces je pečlivě a detailně monitorován, takže vedení firmy přesně zná rozpracovanost zakázky, až po její finální dodání.
Užitečnou funkcionalitou modulu je analýza, která porovnává plánované a skutečné výrobní náklady. Dokáže odhalit místa, kde dochází k překročení nákladů a kde naopak může dojít k jejich snížení. Dalším z nabízených nástrojů je rovněž vizualizace celého výrobního plánu.

Trojí dobrá zkušenost
Jedním z manažerů, kteří potvrdili pozitivní zkušenosti se systémem HELIOS iNuvio ve výrobním sektoru, je i David Klovrza, CFO firmy Lavat: „Velmi oceňujeme zejména přehlednost a velmi rychlé hledání všech podstatných informací. Důležitá je také možnost systém upravovat – nastavení, sestavy, uživatelské zobrazení, práva anebo možnost připojit soubor k jakémukoliv záznamu, například došlé objednávky.“
Česká společnost Lavat produkuje a dodává výrobky z oboru laboratorní techniky do celého světa. Při 85 zaměstnancích dosahuje obratu přes sto milionů korun.
Dalším manažerem, který se s námi podělil o svoji zkušenost s tímto systémem, byl Luděk Ohnoutek, manažer procesů v Koma Modular, který říká: „Informační systém HELIOS Orange a později iNuvio používáme od roku 2003. V současnosti v Heliosu každodenně zjišťuji stav zakázek, připravuji podklady pro plánování výroby a exportuji data pro simulační software. Také poskytuji podporu ostatním uživatelům pro používání Heliosu, případně zpracovávám zadání pro uživatelské úpravy. Nedávno jsme Helios doplnili automatizovaným sběrem informací o poloze modulů na výrobní lince. A do budoucna jej chceme použít jako zdroj dat pro plánování pomocí simulačního software Plant Simulation. V neposlední řadě plánujeme vytvoření firemního webového portálu se zobrazováním informací pro řízení výroby, které se rovněž budou čerpat z Heliosu.“
Historie mezinárodně úspěšné, ryze české společnosti Koma Modular se píše již přes 30 let. Firma se zabývá výrobou a realizací modulární výstavby nejrůznějších typů a možností využití. Stavby z její produkce se vyznačují vysokým standardem, vynikající kvalitou a dokonalým designem. A již od roku 2003 je jejím neocenitelným softwarovým pomocníkem informační systém HELIOS z produkce Asseco Solutions.
Do třetice jsme se na zkušenost se systémem HELIOS iNuvio zeptali Ing. Adama Kratochvíla, CEO firmy Packung, který říká: „V dnešní vysoce konkurenční době už není reálné běhat s papírem, ale data musí běhat kolem nás a za nás. Systém Helios nám slouží pro zpracování procesů našeho hodnotového toku od poptávky a nabídky přes zákaznickou objednávku, vydanou objednávku směrem k dodavatelům, příjem materiálu i zboží, zadání výrobního příkazu pro výrobu, výdej materiálu, výrobků a zboží po zpracování účetních dokladů a další účetní operace.“
Společnost Packung z Horních Věstonic se již od roku 2013 zabývá velkoobchodem a maloobchodem s obalovým materiálem a výrobou lepenkových obalů. Při této činnosti také zdejším lidem významně pomáhá řešení HELIOS iNuvio z produkce Asseco Solutions.

Rea Křížová,
Brand Manager ve společnosti Asseco Solutions
Foto: Shutterstock

Co vše nabízí modul Výroba
- Technická příprava výroby a tvorba kalkulací
- Podpora nabídkové činnosti
- Varianty a alternativy
- Optimalizace zásob a sledovatelnost ve výrobě
- Podpora řízení jakosti a plánování kapacitních zdrojů
- Sběr dat pomocí terminálů a účtování nedokončené výroby
- Vyhodnocování zakázek

Sklad jako švýcarské hodinky
Modulem, který je pro výrobní firmy také velice důležitý, je Skladová evidence. Ten plně automatizuje vedení skladové agendy, tvorbu skladových dokladů a také skladových inventur. Díky němu má firma okamžitý přehled o stavu skladových zásob a společně s napojením modulu Obchod řeší provázanost na objednané zakázky. Tím se zásadně šetří čas a také se snižuje chybovost na minimum. S tímto modulem systému HELIOS iNuvio sklady fungují jako švýcarské hodinky.

Co všem umí modul Skladová evidence
- Efektivní pořizování záznamů
- Evidence skladových zásob na libovolném počtu skladů
- Podpora FIFO a průměrných cen
- Možnost volby metody evidence skladu pro každý sklad samostatně
- Volitelná metoda evidence skladu
- Skladové doklady a inventury skladových zásob
- Umístění zboží na skladě (lokace)
- Podpora čárových kódů vč. WMS
- Výrobní čísla/šarže
- Výstupy, controlling a reporting
- Cenotvorba a slevotvorba
- EKOKOM
- Kompletace a paletové etikety s SSCC kódem
- Balíkobot a přímá expedice

 
Publikováno: 9. 5. 2024 | Počet zobrazení: 115 článek mě zaujal 9
Zaujal Vás tento článek?
Ano