hnv murr

Obrábění ve stínu Ještědu

Na kraji Liberce, s výhledem na architektonickou dominantu proslulého ještědského vysílače, sídlí rodinná firma Vantos, zaměřená na zakázkovou výrobu kovových i plastových dílů zejména pro automobilový průmysl, ale i řadu dalších odvětví. A právě ta byla cílem naší reportáže.

 

Společnost vznikla v roce 2006 v návaznosti na předchozí působení firmy Bohuslav Beneš – Kovovýroba, kterou zakládal tchán jednatele Jaromíra Nykla už koncem 80. let minulého století – v garáži rodinného domu. Po krachu místního zemědělského družstva se naskytla možnost výrobní areál rozšířit, následovala jeho rekonstrukce a transformace na pevnou výrobu. Když ale v roce 2005 zakladatel firmy nečekaně zemřel, vyvstala otázka – co dál? Po rodinné poradě padlo rozhodnutí pokračovat – již pod novým názvem – v založené tradici, čímž byla rodina vtažena do náročného prostředí podnikání v oblasti průmyslové výroby.
V krátkém čase se tak jeho následovníci museli zorientovat v byznysu, oba manželé měli v té době své zaměstnání, a po pravdě řečeno, i jiné záměry, do kterých jim ale vývoj událostí razantně zasáhl, takže začátky nebyly úplně snadné, konstatuje Jaromír Nykl.
„Nebyli jsme připraveni naskočit do světa byznysu, a vlastně jsme si ani nebyli jistí, zda to vůbec chceme.“ Ale protože je vzděláním strojař a manželka ekonomka, nakonec se tato „šťastná“ kombinace ukázala jako dobrý základ pro další fungování firmy, na kterou se stále obracel i okruh jejích dosavadních zákazníků.
Po náročném období, kdy se manželé Nyklovi kromě svého zaměstnání věnovali i firmě, přešli do ní „na plný úvazek“. Jak říká Jaromír Nykl, pro něj osobně to, přes základy, které mu poskytlo vzdělání ve strojařské branži, znamenalo naučit se detailně spoustu praktických věcí, které si každodenní provoz firmy vyžaduje. „Vždy jsem razil zásadu: Nechci mít ve firmě nic, čemu bych nerozuměl, abych nebyl závislý na jiných,“ říká.

Rodinná spolupráce
V té době měl Vantos dva CNC stroje, z nichž jeden dodala firma Profika. Tento stroj HiT 8S jim i ve své době plně vyhovoval a nyní je nejstarší součástí strojního vybavení Vantosu, které aktuálně čítá 11 strojů. Od té doby se spolupráce s Profikou neustále prohlubovala.
Vantos měl na počátku jen dva zaměstnance, což byla slečna obsluhující CNC stroj a její kolega zaměřený na konvenční křivkový automat. Nevýhodou bylo, že se navzájem nemohli v případě potřeby zastoupit, takže se vše musel naučit pan Nykl sám. Nicméně firma poměrně úspěšně běžela, výroba se rozšiřovala, takže se vyskytla potřeba pořídit další stroje, aby byla schopná spolehlivě pokrýt přibývající zakázky, a také další personál.
Vzhledem k tomu, že ve firmě už jeden stroj Hyundai byl a s jeho provozem byly dobré zkušenosti, rozhodl se Jaromír Nykl opět pro značku Profika.
„Věděli jsme, co chceme, aby nás nové stroje posunuly dále. Takže další stroj, který jsme pořizovali, měl mít jednu osu navíc a možnosti poháněných nástrojů.
„Už při své první cestě do společnosti Profika jsem se setkal se vstřícností a ochotou. Dostali jsme nabídku na konkrétní stroje, které nám pro naše záměry vyhovovaly, takže jsme se domluvili na spolupráci,“ říká Jaromír Nykl.
Jak přiznává Jakub Kaufman z Profiky: „Svou roli hraje i to, že na obou stranách jde o rodinné firmy, které se spolu obvykle dokáží lépe dohodnout a normálně lidsky vzájemně komunikovat, což v případě zejména velkých společností, často se zahraničními vlastníky s komplikovanou strukturou a spoustou schvalovacích a dalších procesů, bývá nezřídka poměrně obtížnou záležitostí. Menší a střední rodinná firma, jejímž typickým představitelem je třeba právě Vantos, má jasně formulované své představy i požadavky, které je pak snazší ve vzájemné spolupráci doladit k oboustranné spokojenosti.“

Od křivkových strojů k CNC
S tím, jak se firma rozvíjela, postupně eliminovali křivkové automaty, nenáročné mechanické stroje domácí produkce bez senzorů, na nichž začal podnikat právě původní zakladatel firmy. Jejich produkci, jednoduché válečky, odebíral ve velkém německý partner pro brousicí operace při výrobě klasických CRT obrazovek. S nástupem plazmových a LCD displejů ale přišel i konec zavedené velkosériové výroby dílů, které tvořily do té doby stěžejní část produkce Vantosu.
Přicházely požadavky na složitější části, stejně jako na přesnost a jakost. Firma se tak musela přeorientovat na svou dnešní podobu: malosériovou a nezřídka kusovou zakázkovou výrobu, a to především spojovacího materiálu.
„To si vyžádalo i změnu ve skladbě strojového parku. CNC technika umožňuje vyrábět i složité, komplikované díly s vysokou přesností a kvalitou, vyžaduje však také jiné nástroje i řezné parametry a tím i často specifické řezné podmínky na starých strojích nedosažitelné,“ doplňuje Jakub Kaufman.
Do dílny tak přibyly dva další nové CNC stroje z portfolia značky Profika. A jak dodává Jaromír Nykl: „Obrábění zahrnuje několik segmentů a operací, které se často navzájem prolínají, např. jedním elementem může být soustružení, dalším frézování, vrtání, broušení nebo závitování. V jednom dílu se tak někdy kombinuje i více těchto procesů, zakázky se od sebe mohou lišit parametry, počty kusů apod. Je tu spousta různých faktorů, které musí stroj obsáhnout, aby splňoval a vyhovoval možnostem našeho výrobního provozu.“
„Naší snahou je nabídnout co nejširší záběr obrábění s možností vícesériové, ale i kusové zakázky, takže i obráběcí stroje musí odpovídat tomuto záměru. A protože nemáme velkou tovární halu s manipulačními jeřáby, lépe se uplatní kompaktnější výrobní zařízení, schopné co nejlépe zpracovat zejména tyčový tažený materiál menších průměrů.

Vývoj přináší změny
Po čase firma pořizovala další centrum pro obrábění větších tyčí. Zatímco v prvním případě šlo o průměr 42/45 mm, nový stroj s automatickým podáváním už zvládne materiál o 65mm průměru, což znamená posun k dalším možnostem.
Zhruba s ročním odstupem následoval ještě jeden menší, ale vyspělejší obráběcí stroj s možností navýšit řezné podmínky s větší točnou délkou (500, resp. 550 mm) osy. I to ale časem přestalo stačit. Objem výroby se stále navyšoval a bylo žádoucí ji dále zefektivnit. „Začali jsme zvažovat pořízení dalšího frézovacího stroje, což ale znamenalo i jiný koncept výroby a jiný způsob uvažování. Tady pak už nemluvíme o kleštinách, ale o svěrácích, stroj je jinak koncipovaný, při soustružení se otáčí s materiálem, zatímco při frézování je to obráceně a hlavní rotační pohyb koná nástroj a vedlejší pohyby materiál. Takže jednoho pracovníka jsme proškolili na frézaře, abychom mohli k soustružení doplnit plnohodnotné frézovací operace a udržet větší podíl práce, které jsme dříve zajištovali prostřednictvím kooperací, doma,“ vysvětluje Jaromír Nykl.

I u menších sérií už vítězí automatizace
Celkový vývoj a trend směřuje k vyšší automatizaci, případně i robotizaci pracovišť – Vantos má dnes 13 zaměstnanců a funguje v dvousměnném provozu s efektivnější výrobou. Zatím poslední nový stroj, který si firma pořídila, je schopen provádět kompletně celý výrobní proces bez potřeby finalizovat výrobek pomocí externích operací. A zatímco ještě před několika lety řešili při pořizování frézovacího centra otázku možností automatizace, zda je výhodnější pořídit jeden vyspělejší víceúčelový stroj schopný provádět i výkonné frézování, nebo rychlý automat, který by byl umístěn naproti frézovacímu centru, a jejich obsluhu by zajišťoval pracovník mezi nimi, nyní je situace jiná. „Není již problém sehnat stroj, ale schopného strojaře,“ konstatuje Jaromír Nykl.
Celkem dodala Profika pro Vantos už šest strojů. Ve strojovém parku liberecké firmy jsou tak nyní zastoupeny (chronologicky) následující modely Hyundai: CNC soustruh HiT 8S (vůbec první, který si firma pořídila), Hyundai WiA SKT 100M, SKT 200 a SKT 15LM, vertikální frézovací obráběcí centrum F400 a zatím nejnovějším přírůstkem je výkonné CNC obráběcí centrum HD 2600Y na těžké obrábění s velkými úběry, které má navíc další, čtvrtou osu Y.
Dlouholetá spolupráce mezi oběma firmami vytvořila skutečně nadstandardní spojenectví, i když Vantos nepoužívá výhradně stroje Hyundai. Právě pro jihokorejské výrobce Hyundai Wia a Hanwha je Profika jediným distributorem v Česku i na Slovensku.
„I když jsme spolu nevyrůstali a nechodili kopat do jednoho míče, myslím, že od toho nejsme daleko. Máme vyloženě přátelské vztahy,“ pochvaluje si Jaromír Nykl spolupráci s firmou Profika. To potvrzuje i Jakub Kaufman, který je u libereckého zákazníka „jako doma“.
Profika je Vantosu v případě, že budou potřebovat její služby, byť třeba jen pro konzultaci, vždy pohotově k dispozici. A nejen v byznysu, pomáhá jim např. i podporovat jejich sportovně talentovanou dceru Štěpánku, která je přes svůj mladý věk úspěšnou závodnicí na poli motorsportu v plochodrážních soutěžích. Zázemí strojírenské firmy je v tomto ohledu nespornou výhodou a nejedna součástka na jejím motocyklu vznikla právě na strojích Hyundai Wia.

Josef Vališka
Foto: Petr Kostolník

 
Publikováno: 9. 11. 2023 | Počet zobrazení: 359 článek mě zaujal 17
Zaujal Vás tento článek?
Ano