asseco Aimtec murr

Pod společnou vlajkou

Na veletrhu Laser World of Photonics + automatica 2023 v Mnichově bylo možné navštívit české vystavovatele i na společné expozici v barvách agentury CzechTrade, která nabízí možnost účasti formou zvýhodněné služby s podporou ze strukturálních fondů.

 

Podporu nám přiblížila manažerka a gestorka akce Eva Novotná, z odboru fondů EU a kreativních průmyslů agentury CzechTrade.

Jak funguje podpora české účasti na zahraničních veletrzích a pro jaké firmy je určena?
Projekt NOVUMM KET agentury CzechTrade je spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Primárně je určen pro malé a střední české podniky sídlící mimo hl. m. Prahu a jeho cílem je podpořit účast českých firem na specializovaných mezinárodních veletrzích v zahraničí, a tím usnadnit jejich vstup a prezentaci na zahraničních trzích, zvýšit export a mezinárodní konkurenceschopnost.
Podpora je poskytovaná formou zvýhodněné služby a firmy, které mají o účast na podpořené akci zájem, mají možnost získat zvýhodněnou službu v hodnotě 90 tisíc Kč.
Úzce spolupracujeme s podnikatelskými reprezentacemi, jako jsou oborové asociace a klastry, které navrhují perspektivní akce, na něž by bylo dobré se zaměřit, především z oblasti nových technologií. Pokud se v rámci společné české účasti přihlásí minimálně 5 podniků, je možné tento veletrh podpořit z projektu NOVUMM KET.

Jak konkrétně vypadala česká prezentace na letošním ročníku veletrhů v Mnichově?
Na Laser World of Photonics + automatica 2023 vystavovalo koncem června s podporou CzechTrade pět firem, z toho čtyři právě na společném stánku a jedna v rámci individuální expozice. V tomto případě se zúročila úzká spolupráce s Českým optickým klastrem, který doporučil perspektivní firmy z oboru mající zájem se na této akci prezentovat.
Pro zajištění účasti na vybrané zahraniční akci je třeba vyplnit přihlášku a její přílohy, aby bylo možné prověřit, zda se jedná o malý či střední podnik, který spadá do kategorie umožňující získat příslušnou podporu. Jedním z kritérií je velikost podniku, tedy maximálně 250 zaměstnanců, včetně majetkově propojených subjektů.
Firma následně, pokud se chce stát účastníkem projektu NOVUMM KET, má dvě možnosti, jak se prezentovat: prvním typem je účast na společném českém stánku spolu s agenturou CzechTrade. Společná národní expozice má unifikovaný design a firma může získat podíl na výstavní ploše, jež je na společné expozici k dispozici – minimum pro jednu firmu jsou 4 m2. Agentura CzechTrade následně firmě zajistí pronájem příslušné plochy, registraci a související administrativní poplatky, dále pak  technické služby a podpůrné propagační aktivity, včetně profilového katalogu české účasti a doprovodných akcí. To je obecně řečeno poměrná část nákladů ve výši 50 %. Zbývající část, např. stavbu stánku a grafické zpracování hradí účastník externímu dodavateli, který společný stánek realizuje.
Druhou formou účasti je možnost vystavovat na samostatné expozici. Zájemce si zvolí velikost podílu nebo plochy, kterou získá od agentury CzechTrade formou zvýhodněné služby včetně potřebných poplatků. Design expozice a její vybavení si firma zajišťuje sama.

Může si zájemce připlatit za větší modul?
Ano. Společný stánek je objednán na základě možností veletržní správy a s ohledem na zájem jednotlivých přihlášených firem, přičemž je přihlíženo na jejich individuální požadavky a velikost expozice není limitovaná. Vystavující firma nemá se zajištěním své účasti prakticky žádné starosti, jedná se o ideální možnost především pro vystavovatele, kteří se účastní velkých mezinárodních akcí poprvé, či právě pro start-upy. Agentura CzechTrade jim administrativně a organizačně zajistí účast na veletrhu v zahraničí při minimalizaci rizik s ní spojených, a s maximálním zviditelněním prostřednictvím společného českého stánku a dalších poskytovaných služeb.

Měla byste příklad nějaké firmy, které jste takto pomohli do světa?
V projektu NOVUMM KET se převážně orientujeme na veletrhy z oblasti klíčových technologií, vyhledávanými obory jsou vodohospodářství, letectví a zdravotnická technika. V loňském roce se na veletrhu IFAT 2022 v Mnichově úspěšně prezentovalo 17 malých a středních podniků s podporou z projektu NOVUMM KET. Některé z firem, jež se veletrhu zaměřeného na vodohospodářství a environmentální technologie zúčastnily, navázaly následnou spolupráci se zahraničním investorem.
V rámci projektu NOVUMM KET bylo podpořeno od roku 2016 již 397 účastí malých a středních podniků v zahraničí a byla jim poskytnuta podpora ve hodnotě 27 mil. Kč.
CzechTrade v letošním roce plánuje podpořit účast na dalších 10 zahraničních veletrzích a pro následující roky připravuje navazující projekty podpory ze strukturálních fondů EU.

Josef Vališka
Foto: CzechTrade

 
Publikováno: 16. 10. 2023 | Počet zobrazení: 320 článek mě zaujal 43
Zaujal Vás tento článek?
Ano