asseco Aimtec murr

Pohled očima rektora

Na zahájení Mezinárodní technické olympiády VŠTE se přišel podívat i její rektor doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD, kterého jsme požádali o krátký rozhovor.

 

Jak hodnotíte aktuální ročník olympiády, který je odlišný od předchozího, kdy byla nově zavedena obecná sekce i pro základní školy?
Letos se hodně soustředíme na technickou sekci, která je pro nás programově prioritní, protože od toho tu ostatně škola je. Ale ve výsledku jde o komplexní pojetí, i když zdánlivě je to vyloženě technický projekt, je za tím vždy i nějaká ekonomika. A naopak, když zase máme jen samotnou ekonomiku, ani ta bez techniky nefunguje, důležité je ty věci propojovat tak, jak je to v praxi.

Dnes je ostatně vidět zřetelný trend k multidisciplinárnímu pojetí, takže ani akademické instituce už nejsou tak úzce profilovány jako dříve, a byli jste v podstatě jedni z prvních průkopníků tohoto pojetí…
Přesně jak říkáte. Snažíme se být především školou prakticky zaměřenou na skutečné potřeby reálného průmyslu. A když tam chybí nebo je opomíjený právě ekonomický aspekt, může i skvělý technický projekt na tom ztroskotat, stejně jako čistě ekonomické řešení bez odpovídajícího technického základu nedává obvykle smysl. Takže ideální je to skutečně propojit, vybalancovat požadované parametry a řešit společně ve vzájemných souvislostech. A tím dosáhnout žádoucí technicko-ekonomické optimalizace.

Technickými olympiádami jste založili určitou tradici, jak se vyvíjí z Vašeho pohledu ve srovnání s uplynulými ročníky?
V tradici technických olympiád chceme pokračovat, například v loňském ročníku bylo historicky nejvíce prací: 18 technických, 3 obecné a 3 ZŠ. Dnešní doba ukazuje, že právě takové věci jsou čím dál více potřeba. Je zřejmé, že se bude více robotizovat, automatizovat i digitalizovat, to bude vyžadovat, aby lidé s těmito výzvami uměli pracovat a dokázali příležitosti a možnosti, které tyto obory nabízejí, využít na maximum.

VŠTE měla s ohledem na své zaměření připraveny i poměrně rozsáhlé investiční projekty, daří se tyto záměry realizovat podle zamýšlených představ a plánu?
Právě naproti škole můžete vidět, jak se staví nové laboratoře, takže odpověď zní ano, vše pokračuje podle plánu. Chtěli bychom, aby od září, od začátku nového školního roku, už fungovaly, a pokud nedojde k nějakému zásadnímu problému, doufám, že se tento záměr podaří naplnit. Už je připravena i část přístrojového vybavení, které by po dokončení potřebných úprav laboratorních prostor mělo být hned nainstalováno a je zajištěn i odborný personál. Takže v novém semestru by už měly začít sloužit studentům – a postupně nejen jim.
V moderních laboratořích budou absolvovat předmět Materiálové zkušebnictví i část výuky oboru Technologie a materiály ve stavebnictví třeba i studenti ze Střední školy polytechnické, kterým budou k dispozici i naší experti.
Sdílení laboratorních kapacit je smysluplné a také konkrétním příkladem efektivní spolupráce dvou typů veřejných škol, které podpoří technické vzdělávání v kraji.

Jak funguje spolupráce VŠTE s firmami, promítly se v ní komplikace poslední doby, jako třeba covid, válka na Ukrajině nebo menší ochota firem kvůli jejich obtížné situaci způsobené cenami energií a zdrojů?
Tyto věci samozřejmě ovlivnily situaci ve firmách, některé musely i omezit nebo dočasně přerušit provoz, ale tím spíše byly nuceny často řešit určitou optimalizaci a obracely se na nás s žádostmi o pomoc při řešení nějakého problému. Takže rozhodně to neznamenalo, že by se z důvodů zmiňovaných skutečností s námi přestávaly bavit a omezovaly spolupráci. Paradoxně spíše naopak jsme zaznamenali jejich zvýšený zájem o spolupráci. Což nám i značně pomohlo, protože vzhledem k tomu, že jsme nejmladší veřejná vysoká škola technického zaměření, potřebujeme se na průmyslové scéně etablovat – každý rok, každý úspěšný projekt či realizovaná spolupráce je znát a pro VŠTE je významným přínosem. A je potěšitelné vidět, že se škole daří postupně v branži prosazovat.

Josef Vališka
Foto: VŠTE

 
Publikováno: 1. 5. 2023 | Počet zobrazení: 478 článek mě zaujal 59
Zaujal Vás tento článek?
Ano