asseco Aimtec murr

Brno bude letos opět žít technikou!

Kreativní myšlenka, plán, realizace, konstrukce a pak už jen trocha umění prodat svůj nápad. To vše je součástí technické soutěže BSEC (Brno Student Engineering Competition), kterou pořádá studentská organizace BEST Brno.

 

Soutěž, která je největší akcí svého druhu pro studenty Vysokého učení technického (VUT) v Brně, se letos bude konat přes noc z 23. na 24. února v prostorách Fakulty podnikatelské. Tato soutěž probíhá na podobném principu jako mezinárodní soutěž EBEC, kterou studentská organizace BEST (Board of European Students of Technology) pořádá již několik let.
Pro studenty, kteří si chtějí zkusit řešit skutečné praktické problémy, získat nové zkušenosti nebo se dozvědět více o možnostech budoucího povolání, je BSEC ideální příležitostí a unikátní šancí vyzkoušet si práci v týmu a rozvíjet své prezentační dovednosti.
Zadání pro kategorie připravují firmy z technického prostředí, které jejím prostřednictvím vyhledávají proaktivní studenty účastnící se mimoškolních aktivit. Po ukončení registrace do soutěže, kam se mohou zájemci hlásit do 17. února, bude 20. února následovat formou online testu předkolo a poté proběhne soutěž samotná.
Soutěží se ve tří- nebo čtyřčlenných týmech po dobu 16 hodin v pěti kategoriích: Build it, Wire it, Plan it, Code it, Manage it, jejichž výstupem je kreativní řešení problému, které soutěžící prezentují odborné porotě. Zadání je tvořeno ve spolupráci s firmami, které také účastníkům budou dodávat hodnotné ceny.
Jako doplňkový program je připraven Speed Dating, což je čas vyhrazený pro studenty, aby si mohli obejít stánky firem a zjistit od jejich zástupců více informací o uplatnění ve firmě a případné stáži. Po celou dobu soutěže mají také k dispozici občerstvení a chill out zónu, kde najdou prostor k odpočinku.
V kategorii Build it budou mít účastníci za úkol sestrojit funkční model zařízení v časovém limitu, ve Wire it bude cílem model zprovoznit. Kategorie Code it je zaměřená na programování a Manage it na kreativitu a prezentační schopnosti a na to, zda umí soutěžící svůj nápad prodat. Poslední kategorie Plan it prověří analytické schopnosti soutěžících. Více o soutěži na https://best.vutbr.cz/bsec/

Matěj Fránek
Foto: BEST

 
Publikováno: 3. 3. 2023 | Počet zobrazení: 242 článek mě zaujal 55
Zaujal Vás tento článek?
Ano