asseco Aimtec murr

Výměnná média představují riziko

Výměnná média jako CD, DVD i USB flash disky představují podle ministerstva vnitra bezpečnostní riziko v předávání dat do úřadů. Zabránit by mu měla nová vyhláška, která by je z tohoto procesu vyřadila.

 
Ministerstvo předložilo k vládnímu připomínkovému řízení novelu vyhlášky, která by možnost konverze dokumentů z CD, DVD či USB nosičů vyloučila a nově se tento proces zpracování dokumentů odehrával výhradně v rámci elektronického úložiště. Úřad změnu zdůvodňuje tím, že se zvýší kybernetická bezpečnost při transformaci elektronického dokumentu do listinné podoby a naopak, kdy se klasický dokument v papírové formě převádí do datové zprávy či souboru. Dokument, který provedením konverze vznikne, má stejné právní účinky jako původní dokument. Konverze na žádost se provádí na kontaktních místech veřejné správy či u advokátů.
Prováděcí vyhláška by se měla změnit tak, že vyloučí možnost předávání souborů ke konverzi na CD, DVD či USB, což by mělo zvýšit kybernetické zabezpečení kontaktních míst veřejné správy.
„Nosiče CD, DVD a USB mohou být potencionálním zdrojem škodlivých kódů či virů a vkládání cizích CD, DVD či USB záznamových médií do vlastního PC je rizikové a na řadě kontaktních míst veřejné správy odporuje bezpečnostní politice i pravidlům bezpečného zacházení s IT technikou,“ vysvětluje ministerstvo. Předání vstupního souboru prostřednictvím elektronického úložiště je podle něj mnohem bezpečnější, protože se souborem je pracováno řízeně a jsou z něj využity jen ty části, které jsou pro účely autorizované konverze dokumentů potřebné. Případné škodlivé prvky, jako je automatické otvírání URL odkazů, jsou ignorovány, a nepředstavují tak pro PC riziko, jak se uvádí v návrhu.
Novela by také mj. měla snížit požadavky na technické nároky zařízení při provádění konverze listin do elektronické podoby tím, že by se používaly datově méně objemné soubory. Místo 300 DPI bude stačit využívat pro zobrazení 200 DPI, čímž dojde ke značné redukci objemu výstupních dat, s nimiž si pak lépe poradí přenosové trasy i konverzní a úložní systémy. „Například několikastránkový elektronický dokument pak půjde běžně odeslat datovou schránkou, která je aktuálně limitována kapacitou 20, resp. 50 MB,“ vysvětluje vnitro.
 
Publikováno: 20. 12. 2022 | Počet zobrazení: 363 článek mě zaujal 72
Zaujal Vás tento článek?
Ano