asseco Aimtec murr

V digitalizaci je třeba hledat příležitost, ne hrozbu

Letošní ročník MSV v Brně se poprvé koná s novým vedením, kdy se role generálního ředitele akciové společnosti Veletrhy Brno ujal od prosince loňského roku Ing. Tomáš Moravec, kterého jsme požádali o rozhovor.

 

Pozici šéfa společnosti přebíráte po svém předchůdci v dost komplikovaném a problematickém období. Nejste samozřejmě v branži žádný nováček, ale přesto: Je to pro Vás zajímavá výzva?
Výzva to je každopádně, veletržní průmysl v době snad už „postcovidové“ rozhodně není v dobré kondici. Aktuální vývoj energetické krize i dalších faktorů, které destabilizují společenské a ekonomické prostředí, pořádání veletrhů vůbec nenahrává. Nelze dlouhodobě plánovat, rozvíjet nová témata. Přesto právě doby destabilizace nahrávají změnám a já se rozhodl tuto výzvu přijmout a čelit jí. Nejsem rád vláčen okolnostmi, a pokud mám možnost, rád si volím svůj osud sám. A tak jsem přistupoval i k této příležitosti, byť jsem si vědom rizik, která jsou s pozicí generálního ředitele za současné situace spojena.

K hlavním novinkám letošního ročníku MSV patří i jeho koncentrace do čtyřdenního termínu místo dosud tradičních pěti dnů. Co k tomu organizátory vedlo a jak to vnímají vystavovatelé?
Zkrácení délky průběhu veletrhů je trendem celosvětovým a je způsobeno tlakem na větší efektivitu účasti na veletrhu při současném potenciálu snížení vedlejších nákladů (ubytování, catering apod.). Výrazný nárůst cen všech vstupů, které se na tvorbě veletrhu včetně veletržních expozic podílejí, lze alespoň částečně redukovat zkrácením průběhu veletrhu. Identicky postupuje například i veletrh AMPER a další pořadatelé zahraničních veletrhů. Předpokládám, že vystavovatelé zkrácení ocení, ať už možností plnohodnotného víkendu před veletrhem, tak i zintenzivněním vlastního programu na expozici.

Kromě expozic firem samotných hraje v historii MSV významnou roli i spolupráce s organizacemi a institucemi, např. s obchodními a hospodářskými komorami a jejich účasti na veletrzích. Letos by se měla zapojit např. FČOK a Švýcarská HSK, ale třeba i zástupci Ukrajiny. Jaký je podle Vás přínos této institucionální spolupráce pro veletrhy i jejich návštěvníky?
Přínos všech zainteresovaných asociací a institucí je vždy velmi významný jak už ve fázi zvacího procesu, který jako v případě FČOK (Francouzsko-česká obchodní komora) vede až k získání partnera veletrhu, tak zapojením do odborného doprovodného programu. Účast členské základny oborových asociací je většinou celosvětově stabilním základem vystavovatelů, kteří se umí na veletrh připravit a vytěžit z něj maximum.

Asi jste se setkal s otázkou, zda mají v dnešní na digitální technologie zaměřené době ještě vůbec tradiční výstavy a veletrhy smysl, nicméně jejich pokračování v zahraničí napovídá, že k jejich nahrazení výhradně virtuálními akcemi hned tak nedojde. Jak vidíte tento souboj koncepcí?
Osobně jsem příznivcem nových digitálních technologií a možností, které přinášejí. Ještě v době předcovidové jsem inicioval a rozvíjel tvorbu virtuálního prostoru BVV, který byl využit při realizaci oficiálních účastí českých firem na veletrzích v zahraničí. Pro letošní ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu připravujeme nový virtuální prostor msvdigital.cz, který přináší návštěvníkům možnost prohlédnout si speciální prezentace firem, nahlédnout do virtuálních modelů expozic i připomenout si videoreference úspěšných projektů realizovaných v předchozích letech. Prostředí je připraveno pro standardní digitální prostředky a pohyb formou prohlídky 360°, základem je však prostředí připravené pro použití ryzí virtuální reality s brýlemi.
Obecně se domnívám, že je v digitalizaci třeba hledat příležitost, a ne hrozbu, tj. využít přidané hodnoty digitálního světa. Některé speakery do Brna zkrátka nedostanete za žádnou cenu, ale digitálně mohou vystoupit poměrně jednoduše. Stejně tak virtuální prohlídka expozice před veletrhem vám může výrazně usnadnit orientaci v této expozici po příchodu na veletrh. Některé exponáty na veletrh vystavovatelé nemají možnost dovézt, protože jsou extrémně rozměrné, nebo zkrátka v daný termín nejsou dostupné. Pak je řešením virtuální model, který se ve finále dá před výrobou exponátu na základě přání konkrétního zákazníka ještě upravovat.

Řada zahraničních veletrhů kvůli nedávné covidové pandemii a s tím souvisejícími restrikcemi přešla na zcela nové modely včetně virtuálních eventů a různých forem hybridních akcí kombinujících fyzické a digitální aktivity. Jak to vnímáte, bude MSV navazovat na „klasiku“, nebo se přikloní spíše k digitálním formám?
Ano, prostředí msvdigital.cz je krokem k rozšíření MSV na hybridní formát, který se dnes opravdu stává standardem. Stejně jako televizní zpravodajství zveřejňuje aktuální příspěvky řečníků z celého světa on-line a bez jejich fyzické přítomnosti ve studiu, tak i pro veletrh a jeho program je to příležitost rozšířit jeho dosah za hranice Brna i České republiky.

Ve svých plánech v nové roli jste zmiňoval i zaměření na digitalizaci a možné změny v samotném areálu výstaviště. Můžete k tomu prozradit něco bližšího?
V rámci digitalizace bych rád dále a více rozvíjel myšlenku virtuálního prostoru BVV i na dalších vhodných veletržních projektech a snad i do budoucna, až dojde k větší penetraci firem a domácností technologií VR, budeme moci nabízet smysluplnou kombinaci zážitku fyzického i virtuálního.
Areál brněnského výstaviště je rozsáhlý, historický a cenný, ale současně musí plnit základní roli kvalitního místa pro setkávání predikovatelného množství osob s adekvátním technologickým zázemím. Tedy pokud nám zmenšení prostoru stávajícího areálu o historickou část umožní investovat do moderní části areálu i do technologií potřebných pro provoz moderního výstaviště, je to pro mě správná cesta. Areál výstaviště by neměl být jen prostorem pro prezentaci novinek v jednotlivých oborech, ale měl by působit inovativně a moderně sám o sobě.
Rád bych tak viděl prostorově optimalizovaný moderní veletržní areál plný vystavovatelů i návštěvníků, kteří vjíždějí přes automatizované vjezdové brány s kamerami, připojují své exponáty k 5G sítím, které současně využívá autonomní doprava v areálu pro návštěvníky odpočívající na chytrých lavičkách, jež čerpají energii z instalovaných solárních panelů a okolo nich projíždí robotizovaný dopravník z centralizovaného skladu BVV.
Ale to už je opravdu daleká budoucnost založená na potřebě velkých finančních zdrojů. Tak snad na začátek se podaří ty vjezdové kamery a fotovoltaika v areálu.

Josef Vališka
Foto: Tino Kratochvíl

 
Publikováno: 31. 10. 2022 | Počet zobrazení: 476 článek mě zaujal 79
Zaujal Vás tento článek?
Ano