asseco Aimtec murr

Svaz průmyslu hájí zájmy byznysu v dialogu s vládou a odbory

Kvalitní podnikatelské prostředí je základem pro růst ekonomiky. Proto je důležitý dialog mezi zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců. Ten se odehrává v tripartitě, kde obě strany hájí své zájmy nejen vůči sobě navzájem, ale vyjednávají i s vládou.

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR jako největší zaměstnavatelský svaz zastupuje v tripartitě firmy spolu s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Za zaměstnance komunikují odbory, reprezentované Českomoravskou konfederací odborových svazů a Asociací samostatných odborů.

„Díky pravidelnému jednání tripartity můžeme projednávat s vládou nové zákony. Navrhujeme také témata, která podniky potřebují řešit,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Sociální dialog znamená soustavné vyjednávání mezi sociálními partnery, což jsou zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Dialog pomáhá sladit jejich zájmy, tím vytváří dobré pracovní podmínky, hospodářskou konkurenceschopnost a sociální soudržnost. Jeho význam je důležitý i během českého předsednictví v Radě Evropské unie, kdy česká vláda řídí řadu evropských výborů a pracovních skupin a potřebuje mít vhled do situace ve společnosti.

„Udržení smíru mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a vládou je pro fungování demokratické společnosti klíčové. Je to důležité i vzhledem k válce na Ukrajině a jejím přímým i nepřímým dopadům na naši společnost. Jako sociální partneři bychom proto měli být ještě otevřenější a s veřejností více komunikovat. Část společnosti by to v současné situaci určitě mohlo uklidnit,“ komentuje význam sociálního dialogu prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák. Ten je spolu s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou místopředsedou tripartity.

Zabýváme se cenami energie, investicemi do infrastruktury i Průmyslem 4.0
Svaz průmyslu a dopravy projednává na tripartitě s vládou a odbory témata, která spadají pod celou řadu resortů. I díky sociálnímu dialogu Svaz v posledních měsících například upozorňuje vládu na dopady rostoucích cen energie na průmysl i občany a již od jara navrhoval možné řešení v podobě Dočasného krizového rámce EU. Vládě a odborům pak pravidelně předkládá expertní názor v mnoha oblastech.
Svaz například zdůrazňuje, jak jsou pro ekonomiku důležité inovace a vzdělání. Dlouhodobě podporuje navýšení peněz pro výzkum a vývoj nebo investice do infrastruktury či prosazuje zjednodušení stavebních povolení. Zároveň vysvětluje význam Průmyslu 4.0, do kterého spadá digitalizace a začleňování nových procesů do výroby. Své argumenty získává ze zkušeností svých členů, od vlastních odborníků a také expertních týmů.
Témata, která se na tripartitě probírají, ale nekončí samotným jednáním. Svaz pravidelně sleduje a komentuje veškerou legislativu, která má vliv na rozvoj byznysu v České republice.

„Jsme oficiálním připomínkovým místem pro legislativní úpravy a můžeme působit na rozhodnutí politiků. Chceme efektivní fungování státu bez bludiště zákonů a prostředí přívětivé pro podnikání a zahraniční investory,“ vysvětluje prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák. Ročně odborníci Svazu takto okomentují a připomínkují na 140 zákonů a vyhlášek souvisejících s podnikáním v České republice.

Svaz průmyslu zajišťuje dobré podnikatelské prostředí a pomáhá firmám
Jsme největším zaměstnavatelským svazem v České republice a díky tomu zastupujeme firmy vůči státu a odborům. Naše služby využívá 32 svazů a asociací a přes 150 individuálních členských firem. Celkově reprezentujeme 11 tisíc podniků, které zaměstnávají víc než milion lidí. Školíme firmy, seznamujeme je s legislativními novinkami a pořádáme podnikatelské mise do zahraničí. Najdete nás ve všech krajích Česka i v centru Evropské unie, Bruselu.
Významnou roli zastáváme také v evropské konfederaci BusinessEurope a v rámci skupiny BIAC (Business at OECD). Jsme hlavním partnerem vlády při vyjednávání o legislativě týkající se trhu práce, obchodu, daní, energetiky, životního prostředí a dalších oblastí. Pomáháme v desítkách ministerských pracovních týmů. Všechny členské asociace a podniky Svazu ovlivňují způsob, jakým se vyvíjí legislativa. Staráme se, aby firmy i stát uměly zaměstnance vzdělávat celý život tak, aby je práce bavila a využívali nové technologie v práci i k vlastnímu rozvoji. Více informací naleznete na www.spcr.cz.

Podrobnosti o prioritách SP ČR pro předsednictví ČR v Radě EU naleznete zde: https://www.spcr.cz/eu

 
Publikováno: 31. 10. 2022 | Počet zobrazení: 396 článek mě zaujal 81
Zaujal Vás tento článek?
Ano