asseco Aimtec murr

Energetický audit pomůže ušetřit nemalé prostředky

Mezi zařízení, které postihl současný růst cen energií zvlášť výrazně, patří kompresory, na jejichž provozu a dodávkách stlačeného vzduchu je závislá podstatná část průmyslových podniků. Začalo tak intenzivní hledání dříve neřešených úspor.

 

U kompresorové techniky je servis velkou položkou a lze na něm výrazně ušetřit, pokud se tak ale děje s rozvahou. Některé servisní firmy si za něj účtují přehnané částky, protože používají výhradně originální filtry nebo separátory výrobce a jiné, byť certifikované identické modely, používat nechtějí. Rozdíl přitom může činit i 400 až 500 %!
„Pokud jde o energie, je zhruba 90 % problémů s energiemi u kompresorů způsobeno buď špatně zvoleným kompresorem, nebo úniky v rozvodech vzduchu, což bývá nejčastější příčinou. Z našich zkušeností mohou činit i pětinu spotřeby energie,“ konstatuje šéf společnosti TIBBIS, specializované na kompresorové systémy a dodávky stlačeného vzduchu pro průmyslové a dopravní firmy Michal Novák.

Audit odhalí úniky peněz
Na problémy spojené se zanedbanou údržbou se snaží TIBBIS reagovat službami, které mají podnikům pomoci tuto nelehkou situaci řešit a ukázat jim, kde hledat úspory. Jedním z klíčových pomocníků v této oblasti je energetický audit s využitím speciálního diagnostického přístroje Fluke na vyhledávání úniků vzduchu. Funguje na principu kombinace zobrazovacího zařízení (kamery) a sofistikované soustavy mikrofonů. Ultrazvukové vjemy jsou převáděny na vizualizované informace, s nimiž systém dále pracuje. Dokáže nejen přesně lokalizovat místo úniku vzduchu a jak velký je únik v litrech, ale i jej přepočítat na peníze a pořídit report ukazující roční náklady.
U menších firem, kde jsou ztráty v řádu stovek korun, to možná nehraje tak významnou roli, ale u velkých podniků s kompresory o výkonu stovek kW už jsou „vyhozené“ peníze znát. Jako příklad uvádí Michal Novák továrnu, kde naměřili únik 11 kW. Každou hodinu neustále utíká 11 kW do vzduchu – zkuste to vyčíslit na dnes extrémně drahou energii.
Mezi zákazníky firmy TIBBIS je např. velký provoz s kompresorovnou o výkonu 400 kW, kde běží permanentně 37kW kompresor (což představuje téměř desetinu celkového výkonu kompresorovny) jen kvůli tomu, aby se tlak vzduchu udržel na potřebné úrovni a stroje byly připraveny, protože jejich startování z nulového tlaku je drahé.

Využít lze i rekuperaci
Stlačený vzduch je dnes nejdražší médium generující značné odpadní teplo, avšak jen výjimečně se v kompresorovnách využívá rekuperace. Přitom 400kW kompresorovna může poskytnout dostatek tepla pro ohřev vody, vytápění apod.
Vyplatí se proto věnovat pozornost správnému dimenzování rozvodů vzduchu, zvolit optimální typ kompresoru a zjistit, zda není zbytečně předimenzovaný tam, kde to není nutné. K dispozici jsou vhodné kompresorové technologie, jako např. frekvenční měniče, moderní kompresory, které jsou relativně malé, ale výkonné s proměnnou spotřebou podle aktuálních požadavků, nicméně v hodně provozech ještě běží staré stroje, energeticky náročnější, technologicky a parametrově již zaostávající za soudobou technikou. I to by mělo být důvodem, kdy se vyplatí uvažovat o výměně.

Nejúčinnější je komplexní řešení
„Důležité je, aby vše fungovalo jako komplet. Pořízením špičkového kompresoru v kombinaci s ošizenou údržbou, není dobré řešení a v konečném důsledku se dojde na to, že systém je drahý,“ zdůrazňuje Michal Novák s tím, že určitě se však vyplatí provést energetický audit, který umožní často ušetřit opravdu nečekané částky. Ve finále se tak může zjistit, že výměna technologie nemá smysl, protože by stačilo zamezit úniku vzduchu a využít rekuperace, což dokáže přinést zpátky spoustu finančních prostředků.
TIBBIS nabízí měření průtoku vzduchu, spotřeby, revizi tlakových nádob, energetickou náročnost kompresorů i jejich výkonnost a efektivitu, protože čím je zařízení starší, tím více dochází k jeho opotřebení a jeho účinnost klesá. Hlavně ale dokáže spočítat úspory dosažené pomocí různých opatření i celkovou potenciální úsporu.

Co audit stojí?
Záleží na tom, kolik na něm technik stráví času. Není to jen o proměření potřebných zařízení a rozvodů, ale i zpracování výsledného vyhodnocení a zprávy pro zákazníka. V každém případě by ale audit měl peníze ušetřit.
„Může se stát, že audit zjistí, že je vše v dokonalém pořádku, a není žádná významná příležitost k úsporám a zlepšení, ale to je jen skutečně vzácná výjimka,“ konstatuje Michal Novák.
Služba je nabízena všem firmám, nezáleží, zda mají kompresory od značky TIBBIS, nebo od jiného výrobce. Pokud se ale zájemce rozhodne kompresory pořídit od nich, je mu audit odečten z ceny techniky, takže službu dostane zdarma jako bonus.

www.tibbis.cz
Foto: RENNER

 
Publikováno: 31. 10. 2022 | Počet zobrazení: 261 článek mě zaujal 62
Zaujal Vás tento článek?
Ano