asseco Aimtec murr

Plán pro mimořádné situace v dopravě

Evropská komise přijala dne 23. května 2022 formou sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Plán pro mimořádné situace v dopravě“ s cílem posílit odolnost dopravy v EU v dobách krize.

 

Pohotovostní plán by měl tvořit pevný rámec pro odolné odvětví dopravy v EU. V této souvislosti navrhuje Plán deset oblastí činnosti, které by měly být zavedeny na úrovni EU a jejími členskými státy. Mezi dalšími činnostmi Plán zdůrazňuje význam minimální konektivity a ochranu cestujících a budování a testování kybernetické odolnosti. Klade také důraz na zásady tzv. zelených koridorů, které zajistí, aby pozemní nákladní doprava mohla překračovat přes hranice za méně než 15 minut, a posiluje úlohu sítě kontaktních míst ve vnitrostátních dopravních orgánech.

Plán se zaměřuje na deset oblastí:

-    zajištění, aby právní předpisy EU pro oblast dopravy odpovídaly krizovým situacím,
-    zajištění odpovídající podpory pro odvětví dopravy,
-    zajištění volného pohybu zboží, služeb a osob,
-    řízení toků uprchlíků a repatriace uvízlých cestujících a pracovníků v dopravě,
-    zajištění minimální konektivity a ochrany cestujících,
-    sdílení dopravních informací,
-    posílení koordinace dopravní politiky,
-    posílení kybernetické bezpečnosti,
-    testování mimořádných situací v dopravě,
-    spolupráci s mezinárodními partnery.

Plán zdůrazňuje význam koordinace opatření přijatých v reakci na krize, aby se např. zabránilo situacím, kdy nákladní automobily, jejich řidiči i základní zboží uvíznou na hranicích. Pohotovostní plán pro dopravu zavádí hlavní zásady, které zajišťují, aby byly reakce na krizi přiměřené, transparentní, nediskriminační, v souladu se Smlouvami EU a byly schopny zajistit, že jednotný trh bude nadále fungovat.
Komise a členské státy by měly použít tento pohotovostní Plán pro mimořádné situace při reakcích na aktuální problémy, které mají dopad na odvětví dopravy. Komise přitom hodlá podporovat členské státy a řídit proces budování připravenosti na krize ve spolupráci s agenturami EU tím, že bude koordinovat síť vnitrostátních kontaktních míst pro dopravu a povede diskuse s mezinárodními partnery a zúčastněnými stranami. Plán je nicméně právně nezávazný dokument, který má povahu spíše politických cílů a který nestanoví státům ani podnikům žádná nová práva ani povinnosti.  

Petr Kostolník
Foto: Shutterstock

 
Publikováno: 28. 7. 2022 | Počet zobrazení: 578 článek mě zaujal 102
Zaujal Vás tento článek?
Ano