asseco Aimtec murr

Uznávání kvalifikace ukrajinských občanů je zatím obtížné

Evropská komise vydala doporučení pro členské státy včetně ČR, aby zjednodušily administrativní postup a zajistily co nejrychlejší uznávání odborných kvalifikací ukrajinských občanů.

 

Mezi uprchlíky, kteří přicházejí z Ukrajiny z důvodu válečného konfliktu, jsou i kvalifikovaní zaměstnanci, např. inženýři, učitelé nebo lékaři. Kvůli složitému postupu při uznávání diplomů ale zpravidla nemohou pracovat v oboru. Pokud se chtějí rychle zapojit do pracovního procesu, musí se smířit s tím, že budou prozatím vykonávat méně kvalifikované práce.
Vzhledem k tomu, že mnoho uprchlíků nemělo možnost vzít s sebou všechny potřebné dokumenty, vyzvala Komise členské státy, aby přijímaly doklady i v jiné formě než v originálu (např. digitální kopie), nepožadovaly ověřený překlad, a pokud je to možné, odstranily i další překážky, včetně prominutí poplatků za podání žádosti o uznání kvalifikace apod. Dále Komise nabádá k flexibilnímu přístupu a odstranění veškerých omezení a požadavků, které nejsou pro uznání kvalifikace zcela nezbytné.
Doporučení není pro členské státy závazné. Česká republika v této chvíli uznává kvalifikaci např. u pracovníků v dětských skupinách, kterým to umožnil tzv. Lex Ukrajina. Další diskutovanou skupinou jsou zdravotníci. Ministerstvo zdravotnictví ČR již vydalo metodický pokyn k zaměstnávání zdravotníků z řad lékařských i nelékařských pracovníků, s jehož zněním se lze seznámit na webových stránkách ministerstva www.mzcr.cz.
Pokud budou uprchlíci mít možnost pracovat na pozicích odpovídajících jejich dosažené kvalifikaci, může to značně pomoci důležitým odvětvím, kde odborná pracovní síla v současnosti chybí. Zároveň to omezí využívání běženců jako levné pracovní síly nesolidními zaměstnavateli, resp. zprostředkovatelskými agenturami. Do doby, než bude u konkrétních povolání systém uznávání kvalifikace upraven, musí však zaměstnavatelé postupovat standardní cestou.

Romana Szuťányi, Tereza Burdová

Foto: Shutterstock

 
Publikováno: 13. 7. 2022 | Počet zobrazení: 594 článek mě zaujal 106
Zaujal Vás tento článek?
Ano