asseco Aimtec murr

Nové paragrafy cílí na úlevy v dopravě

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrhy několika významných legislativních změn, které reagují na situaci vyvolanou razantním nárůstem cen pohonných hmot, které by měly zmírnit finanční náklady související s provozem na našich silnicích.

 

Sněmovna schválila 26. dubna ve zrychleném legislativním procesu novelu zákona o spotřebních daních, která s účinností od 1. června 2022 umožňuje dočasně snížit spotřební daň z pohonných hmot.

Snížení daně z nafty a benzínu má zelenou
Ve snaze zmírnit dopady energetické krize v oblasti cen pohonných hmot předložila vláda novelu zákona o spotřebních daních, díky které se má od 1. června do 30. září 2022 dočasně snížit spotřební daň z motorové nafty a bezolovnatého benzínu o 1,50 Kč na litr. Spotřební daň z litru benzínu by tak klesla z 12,84 Kč na 11,34 Kč, u nafty z 9,95 Kč na 8,45 Kč a vzhledem k tomu, že spotřební daň vstupuje i do výpočtu DPH z pohonných hmot, mohlo by se toto opatření u čerpacích stanic projevit snížením cen až o 1,80 Kč na litr. Ministerstvo financí plánuje kontrolovat ceny u distributorů pohonných hmot, aby tak ohlídalo, že se snížená daň promítne do konečných cen pro řidiče.
Snížení spotřební daně se však uplatní jen u benzínu a nafty, které budou v období od 1. června do 30. září 2022 uvedeny do tzv. volného daňového oběhu. Netýká se minerálních olejů, které sice budou v daném období vyrobeny, nicméně nebudou během něj uvedeny do volného daňového oběhu.
Dočasně se také snižují některé výše vratek spotřební daně z motorové nafty spotřebované v zemědělské prvovýrobě (tzv. zelené nafty), a to na základě unijních minimálních sazeb stanovených směrnicí o zdanění energií. Výše vratky se proto má dočasně snížit z 8,50 Kč na 7,30 Kč za litr.

Bez silniční daně a podpora elektromobility
Dalším z důležitých změn představuje rozhodnutí, kterým Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, jež přináší částečné zrušení silniční daně a daňově zvýhodňuje využívání nízkoemisních vozidel dílčím zrušením silniční daně a podpořila i tzv. nízkoemisní mobilitu. Ambicí této podpory je mj. transformace vozového parku českých podnikatelů a zaměstnavatelů na ekologičtější vozidla.
Omezí se okruh vozidel podléhající silniční dani, která se platí za vozidla sloužící k podnikání. Návrh v rámci možností příslušné evropské legislativy ruší silniční daň např. pro osobní automobily a autobusy. Pro nákladní automobily do 12 tun by daňová povinnost měla vzniknout až v závislosti na překročení stanoveného počtu náprav a tonáže celkové hmotnosti (např. u vozidel se dvěma nápravami až od 12 tun). Zároveň se snižuje sazba daně pro nákladní vozidla a přívěsy nad 12 tun, a to na nejnižší přípustnou míru. Například nákladní automobil o třech nápravách s hmotností 22 tun a stářím do tří let by měl nově podléhat dani 5800 Kč místo současných 16.000 Kč. Povinnost platit zálohy na silniční daň v průběhu roku 2022 pro všechny typy vozidel již zrušil ministr financí. Úplnému zrušení daně v této kategorii brání podle vlády evropská legislativa nastavená z doby, kdy ještě nebyl zaveden mýtný systém. Vláda proto plánuje využít možnosti zrušení silniční daně podle evropských předpisů, dle kterých je toto možné v případě, kdy členský stát zavedl mýtný systém pro zpoplatnění provozu na vybraných komunikacích, což ČR splňuje.

Služební auta s další výhodou
Zaměstnanci, kteří využívají k soukromým účelům služební nízkoemisní vozidla, například elektromobily, se dočkají daňového zvýhodnění proti klasickým vozidlům se spalovacími motory na benzin nebo naftu. Součástí vládního návrhu je i snížení hranice zdanitelného příjmu, jenž navyšuje základ daně. Dosud v takovém případě platili vyšší daně, protože se jim základ daně zvyšoval o jedno procento vstupní ceny daného vozu. Nově bude u nízkoemisních vozidel toto navýšení činit 0,5 % z pořizovací ceny vozu. Nízkoemisním vozidlem bude silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v provozu podle předpisu EU upravujícího schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel (Euro 5 a Euro 6). Nová pravidla by se měla použít od zdaňovacího období roku 2022 bez ohledu na pořízení vozidla. Měsíce, ve kterých nízkoemisní vozidla sloužila pro soukromé účely a zákon ještě nebyl účinný, se zohlední v rámci ročního zúčtování záloh.

Paliva (teoreticky) bez biosložky
Nová pravidla dále zkracují i dobu odpisování zařízení, která slouží výlučně k dobíjení vozidel s elektrickým pohonem nebo pohonem kombinujícím spalovací motor a elektromotor (tzn. klasické dobíjecí stanice i tzv. wallboxy) z 10 na 5 let, a to přeřazením ze třetí do druhé odpisové skupiny. Poplatníci, kteří dobíjecí stanice pořídí před nabytím účinnosti zákona, by měli mít možnost ve zdaňovacím období roku 2022 stanici přeřadit do druhé odpisové skupiny, případně ji do této skupiny zařadit rovnou, pokud doposud nebyla odpisována.
Od letošního července skončí rovněž povinné přimíchávání biosložky do motorové nafty a benzinu a zůstane jen dobrovolné. Konec povinného přimíchávání biosložky do nafty povede podle vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury k jejímu zlevnění o 1,50 Kč až dvě koruny za litr a od jeho zrušení si vláda slibuje kromě jiného, že dodavatelům pohonných hmot ubude administrativa s vykazováním, že povinnost plní. Problém však je, že kvůli dosažení požadavků nastavených emisními unijními pravidly se však zřejmě kontroverznímu mísení biosložek do paliv nebude tak snadné vyhnout. ČR totiž musí splňovat závazek snižovat emise CO2 o 6 % ročně a za nesplnění tohoto cíle by se vystavila možným sankcím ze strany Evropské komise za neprovedení evropského práva do národní legislativy.

Vladimír Kaláb
Foto: Archiv TMP, EuroWag/Ness

 
Publikováno: 13. 7. 2022 | Počet zobrazení: 595 článek mě zaujal 108
Zaujal Vás tento článek?
Ano