asseco Aimtec murr

Kvalitní příprava na budoucnost

Mezinárodní technickou olympiádu oceňuje jako jednu z klíčových akcí vysoké školy pořádaných pro podporu technického vzdělávání i rektor VŠTE Vojtěch Stehel, kterého jsme zastihli na konferenci Smart Cities, probíhající souběžně s olympiádou.

 

Už 7. ročník akce je základem skutečné tradice, hodláte v ní pokračovat?
Určitě. Vnímáme to pozitivně v mnoha ohledech. Minulý rok se soutěž nemohla uskutečnit kvůli pandemii a letos máme rekordní počet účastníků, což nás velmi těší. Projekty jsou mimořádně zajímavé, proto jsem rád, že studenti v době vynucené covidové přestávky „neusnuli na vavřínech“, ale s projekty pokračovali. Velice oceňuji, že jejich výstupy budou jednou využitelné v praxi při řadě aplikací. Pro studenty je zároveň velmi přínosné, že si v rámci olympiády mohli prakticky vyzkoušet užitečné věci – zejména obhajobu své práce a zkušenosti ze soutěže. To je daleko lépe připraví na maturitu, závěrečné zkoušky i pro budoucí život.

Po organizační stránce olympiáda na VŠTE klade nemalé nároky zajistit, aby vše fungovalo, jak má. A kromě technického zázemí je potřeba zapálené lidi, pedagogy, kteří by studenty vedli… Máte jich dost?
Samozřejmě si dokážeme představit, že tady budeme mít daleko silnější tým, neustále se snažíme ho rozšiřovat, a to nejen v souvislosti s projekty studentů, ale i ve spolupráci s průmyslovými partnery a podniky a také v souvislosti s novými výzvami, jako jsou třeba vodíkové technologie, Průmysl 4.0 nebo Smart Cities – což je shodou okolností téma konference probíhající současně s olympiádou. Za poslední rok se nám podařilo posílit tým a v tomto trendu se budeme snažit pokračovat i dále.

Sehnat kvalitního technika schopného vyučovat, nebo naopak dobrého pedagoga s potřebnou technickou erudicí, asi není snadné?
Je to přesně tak. Jde o poměrně úzkou skupinu lidí, kteří jsou unikátní tím, že se u nich prolínají tyto dvě oblasti. Mají potřebné znalosti a jsou schopni je předat, ideálně jsou ještě schopni řešit projekty s průmyslovým partnerem, takže jde vlastně o specifickou trojkombinaci. A takoví jsou skutečně vzácní. Ale je tu řešení – v některých projektech se můžeme více zaměřit na lidi, kteří něco vyvíjejí, jinde zase potřebujeme hlavně lidi, kteří to dokáží předat dalším. Musíme to brát jako týmovou práci, kde každý článek v tom týmu má svoji roli.

Zjevně se vám to daří. I hodnotící komisi překvapovala vyzrálost některých projektů a celkově úroveň, na kterou se soutěž během několika let dostala.
Také mě to velmi příjemně překvapilo. Je skvělé, když se bavím i s řediteli středních škol, že i jim se daří takovéto týmy rozvíjet, posouvat se dále, ačkoli to mají také velmi složité. Proto je důležité propojení středních a vysokých škol technického směru zvláště. A o to se samozřejmě také snažíme.

VŠTE je svým způsobem unikátní a charakteristická silným zaměřením na praxi, kde patří k průkopníkům tohoto trendu. Daří se vám to, jak jste si předsevzali?
Daří se to podle plánu a chceme to dál rozvíjet. Spolupráci s firemním sektorem bereme jako jedno z našich klíčových poslání: Mít kvalitní studenty zaměřené do podnikové praxe a spolupracovat s průmyslovou sférou. A vlastně veškeré aktivity do této spolupráce směřovat, ať už je to praxe, výzkum nebo cokoli dalšího.
Zájem ze strany firem, které si už dlouhodobě stěžují na nedostatek techniků, je velký, je to prakticky na hraně našich kapacitních možností. Proto dále rozšiřujeme naše týmy a máme další plány.

Můžete nějaké z nich přiblížit?
Rád. Všechno u nás prochází samosprávními orgány, jako je Akademický senát, Správní rada apod., diskutujeme o záměrech, které připravujeme. Pro nejbližší období máme v plánu postavit nové laboratoře vybavené pro Průmysl 4.0, a chceme posilovat a rozvíjet tuto oblast.
Pro studenty, kteří tu jsou, nebo se k nám budou hlásit, to znamená, že budou mít k dispozici technická zařízení skutečně na úrovni doby, se kterými se pak budou setkávat a pracovat na nich ve svém budoucím zaměstnání. To už tu samozřejmě i máme, ale chceme to posouvat dále. Zanedlouho budeme otevírat nové coworkingové centrum, kde chceme podporovat studenty v jejich spin-off firmách, start-upech. Na to připravujeme v rámci školy i odpovídající program, aby mohli využívat naše zařízení, zázemí, networking a další.

Josef Vališka
Foto: TMP

 
Publikováno: 4. 5. 2022 | Počet zobrazení: 741 článek mě zaujal 121
Zaujal Vás tento článek?
Ano