asseco Aimtec murr

Kvalitní ERP potřebují i technické obory budoucnosti

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni se i přes celoevropský nedostatek zájemců o studium technických oborů může pochlubit vysokým zájmen ze strany uchazečů. Velký podíl na tom má i praktická výuka, k níž je využíván informační systém Helios iNuvio.

 
Více než sedmdesátiletá tradice řadí Fakultu strojní mezi nejstarší fakulty Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni. Její součástí je šest kateder, na nichž studuje kolem tisícovky studentů. Dnes se může pochlubit více než 10 000 absolventy. Na fakultě jsou akreditovány výzkumné i doktorské studijní programy a je možné zde provádět i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.
Součástí strojní fakulty je Katedra průmyslového inženýrství a managementu, která vznikla v roce 1966 oddělením od původní zakladatelské Katedry obráběcích strojů. Po dalších vývojových krocích vzniká v roce 1990 nová Katedra počítačově integrované výroby, která se v roce 1993 mění na Katedru průmyslového inženýrství a managementu. V rámci průmyslového inženýrství se zde zaměřují na oblasti Průmyslu 4.0, racionalizaci výrobních procesů, podnikových informačních systémů, virtuální reality, simulace, digitálních dvojčat a dalších témat, která studenti dále využijí po dokončení studia.
Od roku 2010 začali na katedře v rámci výuky využívat systém Helios Orange z produkce společnosti Asseco Solutions, hned ve dvou předmětech: Metodika řízení výroby a Praktika z podnikové logistiky. Pro finální bakalářské a diplomové práce se v některých případech také využívá systém Helios.

S Heliosem kdykoli a odkudkoli

V předmětu „Metodika řízení výroby“ je se studenty simulována výroba produktu od zavedení jednotlivých dílů, jejich výrobních postupů, potřebných výrobních prostředků a personálního pokrytí přes obdržení objednávky na určitý počet finálních výrobků, objednání/naskladnění až po následně vydání materiálu do výroby.
Ale také problematika zpětného naskladnění nevyužitého materiálu, výroba a montáž podsestav, finální sestavy, zpracování kooperace, práce s kusovníkem a mnoho dalšího. Studenti si tak vyzkouší nejen samotnou výrobu nebo skladování, ale i zavedení potřebných dat do prázdné databáze.
V rámci předmětu „Praktika z podnikové logistiky“ se seznamují se zavedením a nastavením organizační struktury do systému Helios, vytvořením hlavního produktu (včetně hlavních odběratelů/dodavatelů) a jeho naskladněním do odpovídajícího skladu v rámci organizační struktury společnosti, zpracováním nabídek, evidencí vozidel a vedením Knih jízd, zpracováním objednávek na daný produkt a s tím souvisejících dokladů včetně dodejek a samotného dodání zboží. Řeší se i provedení inventury, vygenerování odpovídajících rozdílových dokladů a srovnání stavu skladu.

V posledních dvou letech, kdy kvůli anticovidovým opatřením mohla univerzita vzdělávat studenty pouze distanční formou, se v rámci předmětů podařilo udržet jak rozsah, tak i kvalitu výuky díky možnosti zpřístupnit systém Helios studentům z jejich domovů.

O krok vpřed, o krok výš

Systém Helios, který slouží více než 10 let, bylo nutné posunout dopředu. Vzhledem ke spokojenosti se systémem bylo rozhodnuto pouze o produktovém upgradu. Dodavatel systém přemigroval na inovovanou verzi Helios iNuvio, čímž došlo k výrazné modernizaci.
Migrace proběhla během června a července 2021, aby byl dodržen dostatečný časový předstih před zahájením nového školního roku. Samotná implementace systému Helios iNuvio se skládala z upgradu systému, testovacího období, kdy byl systém zpřístupněn akademickým pracovníkům, a třídenního školení ve společnosti Asseco Solutions.
Katedra vnímá Helios iNuvio především jako obrovský benefit pro studenty, kteří si mohou v rámci studia vyzkoušet práci na nejnovějších softwarových nástrojích. A jako absolventi oboru průmyslového inženýrství nebudou po skončení studia překvapeni reálnými systémy v jejich budoucích zaměstnáních.
S upgradem informačního systému katedra pro školní rok 2021/22 také akreditovala nový předmět „Počítačová podpora řízení nákladů ve výrobě“, ve kterém se zaměřují na řízení nákladů ve výrobě. A právě s tím budou studenti seznámeni v systému Helios iNuvio a simulačním systému pro diskrétní simulace Siemens Tecnomatix Plant Simulation. V předmětu „Praktika z podnikové logistiky“ je studentům prezentována i mobilní aplikace Helios Zoom, která sice není napojena na data katedry, ale i tak s ní studenti rádi pracují.

Miroslav Malaga, Tomáš Broum, Pavel Kopeček, ZČU
Foto: Shutterstock
 
Publikováno: 26. 10. 2021 | Počet zobrazení: 827 článek mě zaujal 150
Zaujal Vás tento článek?
Ano