asseco Aimtec murr

Komplexnost se vyplácí

Úspory všeho druhu jsou důležité kdykoliv a kdekoliv. Šetřit se vyplatí tehdy, postupujeme-li komplexně, tedy se zahrnutím všech aspektů. Ten, kdo kupuje nejlevnější věci, obvykle prodělává při jejich využití.

 

V automatizaci to jednoznačně platí – ten, kdo ustrnul a nevnímá integraci digitální techniky do všech procesů kolem nás, nemůže v budoucnosti uspět. Události posledních let vedou k viditelnému zrychlení změn, proto se trochu netradičně „soft“ podíváme na novinky u firmy Festo.

Hospodárný nákup – výběr a návrh
Znatelných úspor dosáhnete hned na začátku, při výběru správné velikosti a varianty výrobku, a to nejen nižší cenou, ale zejména menšími následnými náklady v oblasti energie. Na internetových stránkách Festo je vám k dispozici řada pomůcek pro výběr, nebo dokonce simulaci nejrůznějších komponentů pod položkou „vyhledávač výrobků“, resp. „Engineering“. Snadno tak najdete vše: od správné hadičky s ohledem na podmínky okolí přes chapadla, přísavky, úpravu vzduchu, elektrické pohony až po celky, jako jsou manipulátory nebo hotové a vybavené rozvaděče. Nástrojů je už kolem třiceti!
Dva příklady za všechny: „Pneumatic sizing“ pro snadné určení velikosti pneumatického válce (obr. 1) a „Electric sizing“ (obr. 2) pro pohodlný návrh kompletního elektrického pohonu nebo manipulátoru – postačí vybrat si z animovaných příkladů, zadat několik hlavních údajů a hned obdržíte několik variant správných kombinací mechaniky, převodovky, motoru i jeho ovladače.
Z komplexnějších pomůcek uveďme například „Handling Guide Online“ (HGO), kde během několika minut zkonstruujete libovolný manipulátor včetně všeho vybavení. Stačí uvést parametry manipulovaného předmětu a požadovaných pohybů. Manipulátor můžete dokonce objednat pod jediným objednacím kódem jako celek, ale i ve formě souhrnu samostatných komponentů.

Energeticky úsporná konstrukce
Mnoho výrobků se specializuje na úsporu energie. Moduly pro energetickou účinnost MSE6-E2M (případně C2M, viz obr. 3) slouží nejen ke sběru dat, ale především k chytrému hospodaření s napájením stlačeným vzduchem. Samočinně vypínají přívod během přestávek ve výrobě a současně měří úniky. Stroje tak pracují na plný výkon a údržba je povolána až v případě potřeby vyvolané zvýšenými ztrátami.
Motion Terminal je nejmodernějším příkladem pro hospodárný provoz a vzdálenou správu (obr. 4). Poprvé v historii lze přívod vzduchu (tlak, průtok) plynule regulovat za chodu a plně ho přizpůsobit pohybu válce. Můžete docílit nebývalé kombinace úspory vzduchu a současného zrychlení pohybu. Pro pohyb zátěže ve svislém směru se běžně podaří snížit spotřebu o 70 % a rychlost zvýšit o 30 %. Síla válce je totiž potřebná pouze při rozjezdu směrem vzhůru a po zbytek cyklu postačí mnohem menší tlaky, které vedou k rychlejšímu pohybu, neboť se válec snáze odvětrává. Jde o zcela přelomový přístup k pneumatickým pohonům.

Efektivní uvedení do provozu
Začíná už vhodným výběrem výrobků. Nové řady ovladačů pro servomotory snadno naplníte správnými údaji, které jsou vám k dispozici již z předchozího výběru. Například z HGO můžete přenést ve formě souborů kompletní nastavení přímo do ovladačů motorů.
Uvedení do provozu je součást softwaru nazvaného Festo Automation Suite (FAS), mechaniku, motory, ovladače, PLC – to vše lze pohodlně provázat, a tak vzájemně přenést potřebné údaje.
Festo AX – digitalizace a optimalizace provozu
Festo AX, tedy Festo Automation Experience (viz obr. 5), je ucelený přístup k výrobě. Údaje, které poskytují jednotlivé komponenty a stroje či zařízení, jsou shromažďovány v tzv. Edge Device, tedy počítači, který údaje zpracovává a podle potřeby předává výsledky lokálně, v rámci daného závodu či v případě potřeby globálního propojení na cloud.
V pojetí Festo je v Edge Device nainstalována umělá inteligence (AI), která dokáže odhalit anomálie a předpovídat vývoj – předává tedy již smysluplně zpracované informace. Jedná se o skutečnou prediktivní údržbu, prediktivní energii, prediktivní kvalitu a prediktivní optimalizaci. Přitom lze často využít signálů z již používaných čidel, neboť software nekompromisně odhalí anomálie i za pomoci těch nejjednodušších zdrojů informací.
Vhodné využití Festo AX výrazně snižuje náklady na údržbu, energie a stabilizuje kvalitu výroby. Propojení se softwarem pro management údržby Smartenance pak dovrší chytrou optimalizaci výroby, neboť informace se ihned přenáší tam, kde je potřebujete.

Chytrý přístup
Z těchto příkladů jasně vyplývá, že se stále více vyplácí hledět nejen na úroveň a cenu, ale i kvalitu hardwaru. Moderní konstrukce a přístupy vedou k silnému vlivu především softwarových schopností. Hledejme proto vždy důkladně a s ohledem na celkový efekt a všechny související náklady nebo naopak úspory. Možná se to zdá být obtížnější, ale výsledek stojí za to.

www.festo.cz

 
Publikováno: 26. 10. 2021 | Počet zobrazení: 1003 článek mě zaujal 156
Zaujal Vás tento článek?
Ano