asseco Aimtec murr

Pozvedněte svůj business!

Kvůli konkurenci a nákladům se tlaky na firmy neustále zvyšují. Díky řešením systémových technologií ale lze snížit náklady o 30 %. Že to není možné? Právě integrovanými automatizačními systémy Murrelektronik získáte konkurenční výhodu.

 

Koncepce konstrukcí strojů a zařízení, které byly během let vyvíjeny, jsou často pro současnou nákladově efektivní výrobu překážkou. Jejich elektroinstalace zastarala a pro inženýrské firmy v této oblasti představují nevýhodu ve srovnání s konkurenty. Značný počet nesynchronizovaných komponent vede k vyššímu pracovnímu zatížení při zapojení a aktivaci a často znamená potřebu provádět zpětná rozšíření a úpravy. K tomu přispívá navíc i nedostatek prostoru v řídicí skříni a problematická rozhraní s několika různými dodavateli.

Zastaralá řešení
Zastaralé elektroinstalace výstavbu strojů a zařízení neúměrně zpomalují. Celá řídicí technologie je umísťována do řídicích skříní, které jsou prostřednictvím velkých svorkovnic propojovány se senzory a akčními členy na strojích. Tento systém je kvůli velkému počtu jednotlivých komponent náchylný k chybám, navíc vyžaduje značné pracovní úsilí při montáži a uvádění do provozu.
Postupně se klasické paralelní zapojení z řídicí skříně přesunulo na místo instalace se samostatně montovanými svorkovnicemi pro distribuci energií a dat v periferním prostoru stroje. Tím se sice poněkud snížila pracnost při instalaci, ale narostl počet zdrojů možných chyb. Jak se ukázalo, odstraňování závad v případě zkratů a přepětí nejenže je časově náročné, ale dochází také k poruchám zapojení mezi řídicí skříní a periférií.

Nové řešení – úspora nákladů
Pokud vám výše zmíněné zní povědomě a chcete se vyhnout zbytečným prostojům či výpadkům, dokážou vám odborníci společnosti Murrelektronik navrhnout řešení, které bude vyhovovat přímo vašim záměrům. Specialisté na automatizační technologie bez řídicích skříní a na decentralizovaná instalační řešení vám předefinují přenos energií, signálů a dat tak, aby navržené řešení bylo zaměřeno na nevyužitý potenciál v elektroinstalacích strojů a zařízení.

Projekt Desina potvrdil úsporu
Na Technické univerzitě v Mnichově porovnávali vědečtí pracovníci v rámci výzkumného projektu Desina klasické instalační koncepce se systematickými decentralizovanými koncepcemi. Jejich cílem bylo vypočítat úspory nákladů, které by bylo možno přechodem dosáhnout.
Zásadní pro dosažení úspor nákladů o 30 % byly dva faktory. První – decentralizovaná automatizační technologie, tzn., že komponenty se neinstalují do řídicích skříní, ale přímo do blízkosti procesu, a druhý – systematická instalační technologie, při které se užívají koordinované systémové moduly místo řady jednotlivých komponent.
Výsledky této studie potvrdily i praktické zkušenosti společnosti Murrelektronik, které její odborníci získali během referenčních projektů s firmami všech velikostí v různých průmyslových odvětvích.

Řešení Murrelektronik definuje pět hlavních argumentů úspor:

1. kratší doby realizace od výstavby do spuštění,
2. úspory nákladů v instalačních technologiích,
3. budoucí provozuschopnosti s využitím revolučních technologií,
4. kompaktní automatizační systémy s optimalizovanou diagnostikou,
5. systémy pracují společně a generují úspory ve všech oblastech.

Velké výsledky a snadný servis
Z celkových nákladů stroje tvoří fáze výstavby pouze 10 %, avšak ve stadiu výstavby je určováno 70 % celkových nákladů, protože jsou zde přijímána důležitá rozhodnutí a definovány trasy vedení napájení, dat a signálů.
Murrelektronik používá k optimalizaci nákladů holistický přístup a přesně určuje, které prvky v každé pozici hodnotového řetězce omezit a dosáhnout tak optimalizace instalačních technologií strojů a zařízení. Například během výstavby je definována instalační koncepce, která má hlavní dopad na nákladovou efektivitu stroje v pozdější fázi, správná instalační řešení omezují složitost dílů pořizovaných nákupem. Decentralizovaná řešení jsou úsporná a vytváří bezchybné instalace, a standardizované konektory šetří obrovské množství času a snižují poruchovost.
Systémy jsou založeny na inteligentním softwaru, který usnadňuje standardizaci a aktivně podporuje integraci se softwarovými systémy vyšší úrovně. Decentralizované I/O systémy pomáhají zrychlovat aktivaci a modulární diagnostický systém minimalizuje pracovní zatížení při odstraňování závad. Průmyslová kvalita, spolehlivý design a elektronika odolná vůči elektromagnetickému rušení zaručují dlouhé provozní doby, a to i v náročných prostředích, což usnadňuje servisní úkony.
Díky modulární koncepci se snadno realizují následné úpravy a rozšíření. Decentralizovaná instalační technologie šetří prostor, který je cenný pro vlastní výrobu. Ta těží z přesných diagnostických informací, což zvyšuje provozuschopnost stroje. A možnost připojení k IIoT poskytuje nový potenciál produktivity.

Petr Kostolník
Foto: Murrelektronik

Zákaznická reference
Společnost Recomatic, výrobce strojů pro komplexní povrchovou úpravu v leteckém a kosmickém průmyslu, sdělila o nové koncepci strojů pod taktovkou společnosti Murrelektronik:
Odborní poradci nám ukázali snadný přechod od zapojení pomocí jednotlivých kabelů k modulárnímu decentrálnímu instalačnímu systému. Při montáži a uvedení do provozu jsme těžili z použití předlisovaných konektorů, a tím snížili náročnost a zdroje chyb. Flexibilní síťová architektura nám dává naprostou svobodu plánování a snadné možnosti rozšíření na základě budoucích požadavků, jako je např. integrace bezpečnostní techniky, IO-Link, IoT. Nyní lze snadno realizovat inovační technologie, jako je bezdrátový přenos dat apod.

 
Publikováno: 26. 10. 2021 | Počet zobrazení: 664 článek mě zaujal 154
Zaujal Vás tento článek?
Ano