asseco Aimtec murr

Simulační rozhraní s digitálními dvojčaty

Propojením vylepšeného simulačního rozhraní Studio 5000 společnosti Rockwell Automation s digitálními dvojčaty firmy Ansys získají inženýři automatizace a procesů nové možnosti využití simulací.

 

Nyní mohou pomocí digitálních dvojčat a simulací vylepšit konstrukce, rozmístění a výkonnosti průmyslových provozů. Nejnovější verze simulačního rozhraní Studio 5000, která propojuje průmyslové řídicí systémy Rockwell s nástroji pro simulaci a modelování, rozšiřuje konektivitu na Ansys Twin Builder, software k vytváření digitálních replik fyzických prostředků. Software využívá multifyzikální metody ke zjištění, jaké mohou mít prvky reálného světa, jako jsou průtoky, mechanické zátěže a tepelné profily, dopad na výkonnost a kondici zařízení.
Díky digitálním dvojčatům a simulacím lze vylepšit konstrukci i výkonnost systému pomocí vytváření a testování konstrukcí zařízení ve virtuálním prostoru, virtuálního uvádění zařízení do provozu, porovnávání simulované a skutečné výkonnosti systému, testování změn procesů ve virtuálním prostoru před jejich zavedením ve fyzickém systému a také výpočtů zbývající životnosti dílů jako součást strategie předvídané údržby.
Jak sdělila obchodní manažerka společnosti Rockwell Automation Julie Robinsonová: „Připojením řídicího systému k softwaru Ansys Twin Builder mohou uživatelé simulovat komplexní fyzikální procesy a vkládat do řídicího systému realistické vstupy, což může přinést rozsáhlý vhled do celého životního cyklu zařízení.“
„Spojení digitálního a fyzického světa pomocí simulačního rozhraní jim může pomoci rychleji a levněji přejít od koncepčních návrhů k fyzickým zařízením. Během výroby to může přinést užitečná zjištění, například, že mohou zohlednit možné scénáře vývoje, aby pochopili dopad změn na proces. Lze vytvářet virtuální senzory pro odhad hodnot, které jsou jinak příliš drahé, takže mohou předvídat výsledky, jako jsou poruchy, které narušují rozhodující faktor hospodaření,“ doplňuje Shane Emswiler, senior viceprezident pro produkty firmy Ansys.
Uživatelům umožňuje simulační rozhraní propojit digitální dvojče s emulovaným nebo fyzickým procesorem, což jim může pomoci optimalizovat výrobu ve fázi návrhu ještě předtím, než mají k dispozici fyzický procesor nebo zařízení. Spuštění simulačního modelu paralelně s fyzickým systémem během výroby může pomoci odhalit možnosti optimalizace výkonnosti v reálném čase.

Petr Kostolník
Foto: Rockwell Automation

 
Publikováno: 26. 10. 2021 | Počet zobrazení: 514 článek mě zaujal 134
Zaujal Vás tento článek?
Ano