asseco Aimtec murr

Činy místo řečí!

Komplexní pohled na instalační systém poskytuje nové perspektivy v automatizační technice, které otevírají lidem oči a šetří náklady. Systémově zaměřené úvahy ve využití potenciálů v instalační technice vysvětlili specialisté Martin Lanz a Wolfgang Wiedemann z Murrelektronik.

 

Jde o výzvu k novému pojetí klasických způsobů myšlení v připojení strojů s výhodami systémového inženýrství. Martin Lanz, vedoucí prodeje Murrelektronik ve Švýcarsku, a Wolfgang Wiedemann, vedoucí oddělení Application Sales Consulting, mají mnohaleté, hluboké zkušenosti se snižováním nákladů prostřednictvím instalačních analýz strojů a zařízení. Oba vědí, kde a jak se řeší instalační technika jako systém a jakými cestami mohou proud, data a signály jít.

Co je z Vašeho pohledu prvním krokem k nasměrování pohledu od komponent k systému a tím k dosažení větší efektivity v zapojení strojů?

Martin Lanz: Především je to poznatek, že skutečné zdroje nákladů jsou skryty v prostoru stroje, v inženýrství a v procesech. Uživatel musí přijít na „žrouty“ nákladů. Všude tam, kde jsou instalovány svorkové lišty, mnohapólové konektory, tlusté kabelové svazky a svorkovnice, lze optimalizovat montáž a dobu instalace.
Wolfgang Wiedemann: Jde také o procesy v inženýringu, které je třeba změnit, aby došlo ke zlepšení. Proto jsem toho názoru, že existuje technologie pro optimalizaci instalační techniky. Výrobci strojů si musí uvědomit, že na problémy je třeba nahlížet v souvislostech, a ne v osamoceném detailu. Pokud znáte věc jak ze strany výrobce komponentů, tak i ze strany výrobce zařízení, pak se připojení stroje stává kreativním hřištěm, kde můžete inteligentně a snadno vzájemně propojit různé světy strojů.

Jak lze přeměnit teorii v praxi, nebo jak řeknete výrobci strojů, co, jak a kde je třeba změnit?

Wolfgang Wiedemann: Ukazujeme zákazníkům inovace a významné výhody, které získají při použití našeho odborného poradenství, našich systémových řešení a produktů. Pokud se to podaří, je možné využít příležitosti a diskutovat o komplexní perspektivě, jak lze požadavky na stroj již ve fázi inženýringu rozdělit na modulární a flexibilní jednotky a realizovat je.
Martin Lanz: Spíše jde o zaměření od lupy k dalekohledu. Hledat, kde jsou potenciály pro úsporu mezi úrovní stroje a rozvaděčem v klasické instalaci point-to-point. Druhým krokem pak je, jak vysvětluje Wolfgang, vytvoření systémového řešení šitého na míru odborníky společnosti Murrelektronik.

V jakém bodě inženýringu je vhodné realizovat tyto přidané hodnoty v instalační technice?  

Wolfgang Wiedemann: Aplikace a požadavky našich zákazníků jsou odlišné, a proto neexistuje jen jedno správné řešení, které bychom navrhovali. Z mého pohledu je právě nyní čas provést změnu. Koneckonců, málokdy k sobě měly krize a příležitost tak blízko jako v loňském roce. Fyzická ekonomika se z plného běhu zpomalila, zatímco digitalizace se razantně zrychlila.
Martin Lanz: Vnímáme sami sebe jako partnera a vypracováváme pro inženýring konkrétní řešení, která mohou být přímo využívána jako bezpečná a rychlá podpora při rozhodování. Ať už jde o zakázkovou, nebo o sériovou výrobu strojů, protože až 70 % nákladů na instalaci a montáž je definováno volbou správného nebo špatného instalačního systému.
Wolfgang Wiedemann: Obrovská odpovědnost, ale také velmi účinná páka k realizaci významných a udržitelných úspor. Z tohoto důvodu musí být tyto koncepce začleněny co nejdříve do fáze plánování ještě před inženýringem. Pro mě je to jasný signál, že je třeba v době tlaku na náklady prověřit konvenční přístup s aktivní podporou společnosti Murrelektronik.

Říká se: „Mudrc ví, co ví. Moudrý činí, co ví.“ Co radíte uživatelům, aby docílili změny v konstrukci?

Wolfgang Wiedemann: Je naprosto pochopitelné, že se při trvalém tlaku termínů a nedostatku kvalifikovaných pracovníků často raději pracuje s klasickými koncepcemi minulých let. Pokud je tomu tak, pak se však musíte rozloučit s velmi potřebnými úsporami nákladů. Ale pak také nebudete moci využít moderní technologie, jako je IoT nebo Průmysl 4.0. Velmi často si zákazníci až po realizaci prvního stroje uvědomí celý rozsah všech technických výhod společnosti Murrelektronik. Teprve pak zjistí, že výrazně zkrácené, nebo dokonce vynechané procesy napříč všemi oblastmi ušetří spoustu času a také mnoho zdrojů chyb, což nelze podceňovat.
Martin Lanz: Abych byl konkrétní, už jednoduchý stroj s klasickou koncepcí instalace point-to-point je ideální oblastí pro prvotní úspěšné snížení nákladů. Zásuvným decentrálním instalačním řešením se automaticky sníží počet přípojných bodů. Už jen fakt, že odpadne zpracování kabelů, jako je řezání na délku, odstranění pláště, odizolování, lisování a připojení, ušetří obrovské množství času. Totéž platí pro instalace se vzdálenými svorkovnicemi.
Wolfgang Wiedemann: Prvním krokem je příležitost prosazovat nové koncepce pomocí decentrální instalační techniky. Poté následují úvahy, jakou flexibilitu zařízení lze ještě zohlednit, a třetím krokem je skutečnost, že máme větší transparentnost v monitorování a méně chyb v zapojení.

Změna musí přijít u lidí. Kde ve společnosti je třeba zatlačit k prosazení decentralizace?

Wolfgang Wiedemann: Jak již bylo řečeno, komplexní koncepce Murrelektronik přinášejí výhody ve všech oblastech, proto musí všichni společně prosadit změnu zvážením nového přístupu. Počínaje lidmi s rozhodující pravomocí až po zaměstnance, kteří rozhodnutí vykonávají, společně s inženýringem.
Martin Lanz: Vedení společnosti musí mít zájem na tom, aby vědomě podporovalo přímé kroky ke snížení nákladů. Kromě ušetřeného času montáže a kratších vývojových cyklů těží společnost z dalších synergií a získává tak větší kapacitu pro vlastní nový vývoj a inovace.

Co pro to musí firma udělat, pokud chce opravdu využít potenciály v instalační technice?

Wolfgang Wiedemann: Měla by poskytnout svým zákazníkům správnou podporu pro rozhodování. Murrelektronik je systémovým partnerem s osvědčeným know-how. Snížení nákladů napříč všemi oblastmi až o 30 % přitom není neobvyklé. Neboť konkurenceschopnost začíná již volbou správného kabelového propojení.
Martin Lanz: Z pohledu zákazníka může být vzrušující, když si nechá společností Murrelektronik ukázat cestu k úsporám nákladů. Předvedení účinné instalační techniky bude pro všechny zúčastněné zajímavé. Go! – budoucnost začíná právě teď!

Petr Kostolník
Foto: Murrelektronik

 
Publikováno: 30. 8. 2021 | Počet zobrazení: 1115 článek mě zaujal 170
Zaujal Vás tento článek?
Ano